Svět bankovek Oldřicha Kulhánka

3. 4. 2024 Obec a finance Ostatní

První umělecké návrhy československých platidel ze 70. let 20. století, satirické Funny Money i životní příběhy současných bankovek. To vše je možné vidět od 27. března v Návštěvnickém centru České národní banky (ČNB). Pro veřejnost se otevřela unikátní výstava Svět bankovek Oldřicha Kulhánka.

Expozice s mnoha symboly a do poslední tečky promyšlenými detaily provází návštěvníky bankovkovým dílem českého malíře, grafika a ilustrátora Oldřicha Kulhánka. Lidé se mohou seznámit s prvními návrhy československých platidel, které autor vytvořil již na začátku 70. let 20. století. Nechybí ani satirické litografie Funny Money, ani peníze, s kterými se platí dodnes.

Svět bankovek Oldřicha Kulhánka
Svět bankovek Oldřicha Kulhánka

„Oldřich Kulhánek měl podle dobových pramenů osobitý pohled na svět inspirovaný člověkem a člověčenstvím. Protože ho dokázal umělecky zachytit a originálně ztvárnit, leckdy i s řadou symbolů, jsou aktuální české bankovky naprosto unikátní kombinací umění a ochranných prvků,“ říká členka bankovní rady České národní banky Karina Kubelková a dodává: „Umělecký design, který ctí českou historii a tradici, přitom nejde na úkor bezpečnosti. Naopak. Umožňuje mít na tuzemských platidlech celou řadu ochranných prvků.“

„Při zpracování každé bankovky se Oldřich Kulhánek nejdřív podrobně seznámil s osobností, kterou ztvárňoval,“ upozorňuje hlavní archivář ČNB a kurátor výstavy Jakub Kunert a doplňuje: „Šlo mu totiž o to, aby každý návrh dokonale vystihl životní příběh umělecky zachyceného člověka. Díky tomu se tento český malíř, grafik a ilustrátor stal skutečným vypravěčem české historie, respektive osudů významných představitelů českého národa.“

Výstava Svět bankovek Oldřicha Kulhánka je tvořena několika bloky. První se věnuje umělecké osobnosti Oldřicha Kulhánka. Druhá se zaměřuje na jeho ranou tvorbu ze začátku 70. let 20. století, která se nikdy nerealizovala. Navazují 90. léta 20. století, kdy tohoto malíře, grafika a ilustrátora vybrala Státní banka československá, aby navrhl nové bankovky. Po zpracování dvousetkoruny přišla nabídka na tvorbu dalších sedmi bankovek, které se později staly měnou samostatné České republiky. Část expozice se týká motivů současných českých bankovek a Kulhánkův osobitý pohled na měnu, a to i zahraniční, představuje výstavní blok satirických litografií Funny Money.

Štěpánka Filipová, tisková mluvčí ČNB

Redakční poznámka
Oldřich Kulhánek měl úzkou vazbu i s našim periodikem. Deník veřejné správy, který právě čtete, má na titulní straně živou ikonu Obec & finance. Ta navazuje na časopis, který v tištěné podobě vycházel 27 let až do roku 2023, kdy přešel do současné elektronické verze. Mistr Kulhánek v devadesátých letech přenechal redakci řadu grafických variací svých návrhů českých bankovek a vyslovil souhlas s jejich využitím pro časopis. Akademická malířka Eva Jandíková ze studia CDS poté mnoho let grafické prvky z tvorby Oldřicha Kulhánka citlivě uplatňovala na titulních stranách časopisu.
Příklady najdete v archivu časopisu Obec & finance (až do roku 2011).
Obálka časopisu Obec a finance 5/2006
Obálka časopisu Obec a finance 5/2006