Digitální a informační agentura pracuje již jeden rok

3. 4. 2024 DIA Veřejná správa online

Digitální a informační agentura (DIA) oslavila 1. dubna rok svého fungování. Po vzoru Velké Británie a Dánska vznikl před rokem nový úřad, jehož úkolem je sjednotit digitální transformaci veřejné správy, zlepšit poskytované služby občanům a posunout digitální úroveň České republiky.

Digitální a informační agentura

Jen za první rok svého působení DIA dokázala obhájit svou existenci úspěšnými projekty jako je aplikace eDoklady, nový Portál občana, aktivní prací na Evropské digitální peněžence i zákonu o správě dat. Koordinuje také naplňování zákona o právu na digitální služby a spolupracuje s dalšími rezorty, kterým pomáhá s jejich digitálními produkty.

„Digitalizace v Česku dlouhodobě probíhala bez větší koordinace, a právě koordinace je důležitou rolí DIA, byť zajišťuje nadresortní projekty. Každé ministerstvo či úřad se snažil digitalizovat samostatně, bez využití centrálních znalostí, bez jednotné koncepce. Tento přístup byl pomalý, neefektivní a drahý. DIA má tak za úkol porážet resortismus, spojuje rozdrobené agendy mezi ministerstvy a významně sjednocuje digitální transformaci veřejné správy,“ říká Ivan Bartoš, vicepremiér pro digitalizaci.

Ivan Bartoš a Martin Mesršmíd na tiskové konferenci
Ivan Bartoš a Martin Mesršmíd na tiskové konferenci

DIA vznikla v loňském roce sloučením dvou odborů Ministerstva vnitra a Správy základních registrů. Během jednoho roku se povedlo ustavit plně funkční úřad, upravit organizační strukturu a převzít zásadní projekty do své správy. Agentura v prvním roce působení zvládla práci na nových produktech pro občany, pro další úřady, a kromě spolupráce s dalšími resorty také začala řešit tu část digitalizace, která není navenek vidět, ale má zásadní dopad na zefektivnění procesů.

„Jen za první rok se nám povedlo posunout spoustu projektů. Spustili jsme aplikaci eDoklady, představili novou podobu Portálu občana, podařilo se nám navýšit kapacitu NIA na čtyřnásobek, koordinujeme naplňování zákona o právu na digitální služby, pracujeme na zákoně o správě dat a věnujeme se aktivně i evropské digitální peněžence,“ popisuje některé z úspěchů DIA Martin Mesršmíd, ředitel agentury.

Mediálně nejvýraznějším projektem bylo spuštění aplikace eDoklady. Ta se přes nelehký začátek stala oblíbenou aplikací a v současnosti ji má nainstalovanou přes 330 000 uživatelů a registrovalo se do ní dobrovolně již téměř 600 ověřovatelů z řad obcí, úřadů, notářů a dalších orgánů veřejné moci. Povinní ověřovatelé přibudou tento červenec a leden příštího roku.

Agentura se věnuje také správě a vývoji Datových schránek, jejichž rozvoj je jedním z důležitých projektů. V současnosti je zřízeno již přes 4 100 000 schránek. Letos se zvětšila kapacita datových zpráv a přibyly i nové formáty příloh. Cílem je také pomáhat občanům, a proto DIA ve spolupráci s Digitálním Českem právě spouští osvětovou kampaň zacílenou na uživatele, kteří si doteď povinnou datovou schránku neotevřeli. Dalšími projekty DIA zacílené přímo na občany jsou například Portál občana, který má od konce roku novou podobu a už přes 1 200 000 uživatelů. Na konci měsíce DIA navíc představí i mobilní aplikaci. Dále třeba Czech POINT, který minulý týden oslavil 17 let fungování.

Digitální a informační agenturu čeká však ještě mnoho práce. Aktivně již začala spolupracovat s dalšími rezorty. Spolupráce se ale naplno rozběhne s nově vzniklými tzv. kompetenčními centry, které jsou součástí DIA. Cílem tohoto oddělení je poskytovat odbornou pomoc úřadům, široké veřejnosti i podnikatelské sféře. Zhruba 70 odborníků z řad datových specialistů, analytiků, architektů, UX designerů či testerů budou pomáhat s digitálními projekty veřejné správy. Kromě toho se oddělení bude věnovat vzdělávání uživatelů a jejich zapojování do projektů.

Úřadům DIA pomáhá skrze pravidelná setkání pracovních týmů, skupin a seminářů, které pořádá v rámci své role koordinátora naplňování zákon a o právu na digitální služby, který má účinnost od února příštího roku.

Pro tento rok je jedním z nejvýraznějších projektů Registr zastupování, který poslouží jako digitální plné moci pro úkony se státem. Registr bude připraven po technické stránce 1. července. Příkladem použití je třeba daňové přiznání, kdy bude možné online pověřit jinou osobu zpracováním a podáním. Velmi praktická bude služba např. u žádosti o cestovní pasy dětí, kde odpadne potřeba nosit s sebou rodné listy dětí.

Jedním z nejvýznamnějších projektů digitalizace, který čeká celou Evropskou unii od roku 2026 je projekt Evropské digitální peněženky. DIA je od začátku součástí procesu vzniku eIDAS 2 – evropského nařízení, které peněženku zavádí, podílí se na dvou pilotních projektech případů použití peněženky a v rámci Rady vlády pro informační společnost vede pracovní skupinu zaměřenou právě na digitální peněženku.

„Myslím si, že se nám podařilo odpracovat velký kus práce. Kromě těch nejvýraznějších projektů jich je spousta, které nejsou vidět, ale jsou nemálo důležité – třeba obnova hardwaru základních registrů, práce na propojeném datovém fondu, přebíráme do své správy Registr osob a Registr obyvatel, schvalujeme digitální projekty veřejné správy, jsme garanti přístupnosti a vytváříme tzv. design systém. Uspořádali jsme vlastní konferenci, aktivně komunikujeme s uživateli. Navazujeme spolupráce nejenom s rezorty, ale třeba i se Svazem obcí a měst či s Dánskem. Ne všechno nám vždy vyjde tak, jak si představujeme, ale pozitivní výsledky převažují,“ uzavírá Mesršmíd.

Anna-Marie Lichtenbergová