Registr zastupování umožní vystavování plných mocí online

17. 4. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

Senát schválil Registr zastupování, který je součástí novely zákona o základních registrech, předložené místopředsedou vlády pro digitalizaci Ivanem Bartošem. Lidem i firmám poslouží k elektronickému vystavování plných mocí a vytvoří pro ně centralizovaný systém, kde budou k dispozici úřadům až do jejich odvolání nebo vypršení platnosti.

Registr zastupování pod taktovkou Digitální a informační agentury má za cíl zjednodušit a urychlit administrativní procesy, čímž výrazně usnadní život občanům, firmám i úředníkům.

Nový systém elektronických plných mocí umožní občanům a podnikatelům rychle a jednoduše řešit své záležitosti s úřady, aniž by museli cestovat pro potvrzení podpisu k notáři nebo ztrácet čas fyzickým předkládáním dokumentů na úřadech. Po hladkém projednání ve Sněmovně a schválení v prvním čtení Registr zastupování prošel Senátem, což představuje poslední krok před podpisem prezidenta a zveřejněním ve sbírce zákonů. Zákon nabývá účinnost 1. července, kdy bude Registr zastupování spuštěn do provozu.

Tento systém umožní snazší udílení plných mocí pro jednání s úřady a zastupování v různých situacích, jako je například podávání daňových přiznání, vyřizování pošty nebo třeba přepisu energií. V Registru zastupování budou připravené předvyplněné formuláře pro různé účely, do kterých bude potřeba pouze vyplnit své jméno, jméno zastupovaného (nebo naopak toho, kdo je zastupuje), účel, pro který je plná moc udělována, a nakonec potvrdit svou vůli přes Identitu občana. Dosud bylo pro tyto účely nezbytné fyzicky předložit plnou moc, což v některých případech zahrnovalo i její úřední ověření pro prokázání pravomoci jednat jménem jiné osoby. Plné moci pak budou k dispozici úřadům až do jejich odvolání nebo vypršení platnosti

„Registr zastupování představuje důležitý krok směrem k modernizaci veřejné správy a zajištění pohodlnějšího života pro občany, podnikatele i úředníky bez ztráty času spojeného s předkládáním papírových plných mocí a jejich ověřováním. Registr zastupování nabídne jednoduchý a efektivní způsob, jak udělit plnou moc online a mít ji k dispozici kdykoliv je to potřeba. Tímto krokem se také posouváme směrem k modernější a efektivnější veřejné správě, která lépe odpovídá potřebám lidí a zjednodušuje život lidem tím, že eliminuje nadbytečnou administrativní zátěž,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Podobně jako u eDokladů samozřejmě platí, že vystavení plné moci online bude volba a nadále bude možné využívat plné moci v tištěné podobě. Jako první úřad se na Registr zastupování napojí Ministerstvo dopravy.

„Registr zastupování poslouží občanům, podnikatelům i firmám jako digitální plné moci pro úkony se státem, a umožní tak lidem vyhnout se složitému papírování. Zastupovaná osoba navíc bude mít přehled o tom, v jakém stavu jsou jím vydané plné moci a bude je moci i kdykoliv předčasně ukončit. Na rozdíl od papírového světa nemůže být takto předčasně ukončená plná moc použita, protože úřad má okamžitě informaci o jejím ukončení,“ popisuje výhody a fungování Registru zastupování ředitel DIA Martin Mesršmíd.

Ing. Jakub Neščivera, Kabinet místopředsedy vlády pro digitalizaci