Záchranu a obnovu památek podpoří Liberecký kraj více než dvaceti miliony korun

3. 5. 2024 Liberecký kraj Dotace

Více než 21 milion korun poskytne letos Liberecký kraj na záchranu a obnovu památek. Stane se tak v rámci stejnojmenného dotačního programu číslo 7.2.

Liberecký kraj

Přesná výše částky činí 21 179 343,38 korun. „Jak dotační program Libereckého kraje, tak i individuální dotace na obnovu památek jsou často zásadním impulzem pro majitele těchto objektů pro zahájení nebo pokračování obnovy. Díky dobrému hospodaření Libereckého kraje jsme mohli posílit dotační program, takže se dostalo na více žadatelů. To je velmi dobrá zpráva pro památky,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V tomto programu přijal krajský úřad celkem 114 žádostí o dotaci. Podporu obdrží 74 vlastníků památek. Program je určen k zachování a obnově movitých a nemovitých kulturních památek, prohlášených podle zákona na území Libereckého kraje – k restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, prováděných osobami s povolením k restaurování zapsanými v seznamu, který vede Ministerstvo kultury.

Počet žádostí Celková výše požadovaných dotací v Kč Celková výše nákladů předložených projektů v Kč
Podpořené žádosti ve 100 % výši 74 21 179 343,38 60 489 393,26
Žádosti zařazené do zásobníku projektů 14 3 216 807,45 6 012 425,71
Nepodpořené žádosti z důvodu nedostatečného počtu bodů a vyčerpání alokace programu 22 4 319 726,70 8 093 289,14
Vyřazené žádosti pro administrativní nesoulad 2 548 370,40 1 503 722,40
Žádosti stažené žadatelem před hodnocením dle nastavených kritérií 2 530 000,00 1 287 927,37
Celkem 114 29 794 247,93 77 386 757,88

Jan Mikulička