Z programu „Obchůdek 2021+“ v Kraji Vysočina podpořeno 65 venkovských prodejen

3. 5. 2024 Kraj Vysočina Dotace

Kraj Vysočina každoročně využívá dotaci z Programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „Obchůdek 2021+“ jako vítaný doplněk k vlastním prostředkům, které rozděluje prostřednictvím Fondu Vysočiny v programu „Venkovské služby“.

Kraj Vysočina

Provozovatelé vesnických prodejen potravin a drogistického zboží v obcích od 501 do 3000 obyvatel mohli znovu požádat o dotaci na svůj provoz ve výši až 60 tisíc korun. Dotaci v celkové výši 3,8 miliónů korun Kraj Vysočina rozdělil mezi celkem 65 prodejen (seznam příjemců). Podporovány byly provozní náklady prodejny vzniklé v roce 2023. Kromě výše popsané podpory rozdělil Kraj Vysočina letos dalších 9 miliónů korun v rámci Fondu Vysočiny, v tomto případě mezi žadatele z obcí do 500 obyvatel.

„I v obcích této velikosti jsou prodejny s nerentabilním provozem, které zajišťují dostupnost potravin zejména pro ohrožené skupiny obyvatel, jako jsou senioři či osoby s omezenou mobilitou a proto se snažíme dotaci z MPO smysluplně využít a snížit tak riziko omezení těchto služeb,“ doplnila náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

Dotace z MPO cílila na větší obce, případně na nepodpořené prodejny z programu Fondu Vysočiny v loňském roce.