Mezinárodní dopravní summit potvrdil důležitost železniční infrastruktury pro další rozvoj regionu

6. 5. 2024 Karlovarský kraj Doprava

V prostorách karlovarského hotelu Thermal proběhl ve čtvrtek 2. května Dopravní Summit Česká republika–Bavorsko–Sasko. Ke společnému dialogu týkající se dokončení rozvoje dopravní infrastruktury mezi sousedními regiony a její plnohodnotné zapojení do evropské železniční sítě se sešli ministři a představitelé české vlády, německé spolkové vlády, vlád Bavorska a Saska.

Karlovarský kraj

Konference se zaměřila především na rozšíření železniční sítě na rozhraní mezi východem a západem, konkrétně na elektrifikaci chybějící části z Chebu přes Marktredwitz do Norimberka na koridoru Žilina–Praha–Norimberk. Vznik této trati by znamenal lepší napojení na výkonnou českou železniční síť a transevropskou železniční dopravu.

Za Karlovarský kraj se konference zúčastnil hejtman Petr Kulhánek, který se také ujal úvodního slova. V něm mimo jiné zdůraznil, že pro rozvoj regionu je zásadní nejen propojení dálnice D6 s německou dálniční sítí, ale také kapacitní a elektrifikovaná železnice z Chebu do Norimberka. „Pokud chceme, aby Karlovarský kraj dosahoval standardní republikové nebo evropské úrovně, tak dopravní infrastruktura v tom hraje zásadní roli. Z globálního pohledu jsou pro náš region zásadní tři typy dopravy – silniční, železniční a dnes i letecká. Zatímco rozvoj letecké dopravy je ryze tuzemskou záležitostí, u zbývajících dvou je nutná spolupráce s našimi německými sousedy a partnery. Příští rok to bude již 30 let, kdy byla podepsaná mezivládní dohoda o koridoru, který spojuje Slovensko, Českou republiku a Německo. Je proto naprosto nezbytné, abychom to, co bylo úspěšně dokončeno na české straně, tedy hotová elektrifikace, dotáhli do zdárného konce také v Německu,“ uvedl.

Následného hlavního diskuzního panelu se zúčastnil ministr dopravy Martin Kupka, bavorský ministr dopravy Christian Bernreiter a státní tajemnice saského ministerstva dopravy Ines Fröhlich. V závěru programu byla podepsána Karlovarská deklarace o společném postoji k rozšiřování železnice v evropském měřítku.

Jarmila Ivasková