Na MMR proběhlo celostátní setkání Místních akčních skupin

6. 5. 2024 MMR ČR Regiony

Při příležitosti letošní Valné hromady Národní sítě Místních akčních skupin se do Prahy sjelo přes 150 zástupců členských organizací ze všech koutů České republiky. Valná hromada schválila výsledek hospodaření organizace a výroční zprávu za rok 2023. Tématem byl také společný postup v jednáních o programovém období 2028+, aby byl pro venkov zajištěn dostatek finančních prostředků.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

První den se nesl v duchu setkání připravených pracovními skupinami. Po celé Praze se konalo několik odborných seminářů a vycházek. Doprovodný program zakončil společenský večer v Národním zemědělském muzeu. Vrcholem dvoudenní akce bylo samotné zasedání Valné hromady v prostorách Akademie veřejného investování.

Valná hromada schválila výsledek hospodaření organizace a výroční zprávu za rok 2023. Nejvýznamnějším výstupem celostátního setkání je koordinace postupu pro nadcházející období evropských fondů. O podobě programového období 2028+ se aktuálně vyjednává nejen v Bruselu. Účastníci se shodli, že pouze společný postup může venkovu zajistit odpovídající finanční prostředky a přijatelné administrativní podmínky.

„Společně se nám podařilo přivést venkov do Prahy alespoň na dva dny,“ zhodnotila setkání předsedkyně Jana Kuthanová, která již třetím rokem vede organizaci sdružující 175 místních akčních skupin z České republiky. Ty společnými silami a za pomoci metody komunitně vedeného místního rozvoje usilují o udržitelný rozvoj českého venkova.

Záštitu nad akcí převzal vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. V posledních letech se místní akční skupiny staly, i díky Národní síti MAS, silným aktérem pro rozvoj venkovských regionů. Na národní úrovni vystupuje organizace jako klíčový územní partner, jenž zastupuje zájmy většiny tuzemských venkovských oblastí.