Z jakých podkladů vychází návrhy na slučování obcí?

Konkrétní data SMS ČR v odpovědi od NERV neobdrželo

6. 5. 2024 SMS ČR Regiony

Předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková se v dubnu obrátila dopisem na premiéra Petra Fialu, aby se ho dotázala, z jakých podkladů vychází Národní ekonomická rada vlády (NERV) při návrzích, které zmiňují slučování obcí jako jedno z úsporných či prorůstových opatření.

Sdružení místních samospráv ČR

Debatu o návrzích na nucené slučování obcí v Česku sleduje SMS ČR dlouhodobě se znepokojením. Ve veřejném prostoru často zaznívají útržkovité či zkratkovité informace a není zřejmé, o jaké podklady se opírají například zmiňované úspory ve výši miliard korun, které by slučování obcí mělo údajně přinést.

„Náměty vycházejí z praxe, výzkumu či z odbornosti členů NERV, detailnější materiály, než publikujeme po jednáních NERVu s vládou, k dispozici nejsou. Výstupem je pouze to, co bylo zveřejněno,“ uvádí David Havlíček ve své odpovědi, jejíž celé znění najdete přiložené níže, stejně jako dopis adresovaný předsedovi vlády.

Konkrétní data, ke kterým by mohlo SMS ČR a jeho pracovní skupiny zaujmout stanovisko, odpověď bohužel neobsahuje. Zmínku, že „ČR patří mezi evropské státy s největším počtem obcí v přepočtu na obyvatele“ SMS ČR nepovažuje za dostatečný argument, který by měl hovořit pro slučování obcí. Hustou síť obcí a činnost jejich přímo volených představitelů, kteří se starají o svěřené území, naopak SMS ČR považuje za nezpochybnitelný přínos pro Českou republiku a rozvoj jejích regionů.

Tématu a kritickému postoji SMS ČR se věnoval například server Echo 24 ve článku Samosprávy ostře kritizují NERV kvůli slučování obcí. Server vedle Elišky Olšákové cituje i mluvčí vlády Lucii Ješátkovou, která uvádí pozitivní informaci, že slučování obcí není součástí aktuální debaty o prorůstových opatření.

SMS ČR, které sdružuje již téměř 2500 členů, zejména menších obcí, bude situaci nadále pečlivě sledovat a je připraveno zapojit se do jakékoliv debaty na toto téma a být díky své detailní znalosti území nadále spolehlivým partnerem vlády pro posuzování opatření, která mají dopad na samosprávy.

Přílohy