Středočeský kraj vyčlení na meziobecní spolupráci dva a půl milionu korun

10. 5. 2024 Středočeský kraj Dotace

Středočeští radní schválili dotační Program 2024 na podporu rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje svazků obcí v kraji. Na podporu svazků půjde dva a půl milionu korun. Kraj zároveň naplňuje cíle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a Koncepce rozvoje venkova. Žádosti o dotaci bude možné podávat od poloviny června do začátku července 2024.

Středočeský kraj

Středočeský kraj si uvědomuje význam svazků obcí jako důležitých aktérů regionálního a místního rozvoje. Proto krajští radní na svém dnešním zasedání schválili dotační Program 2024 na podporu rozvoje meziobecní spolupráce. „Naším cílem je posilovat schopnost víceúčelových svazků obcí poskytovat služby a zlepšit kvalitu těchto služeb poskytovaných členským obcím a jejich občanům,“ konstatuje Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování a pokračuje: „Víceúčelové, polyfunkční svazky, ve spádových, resp. funkčních mikroregionech jsou jednou z cílových skupin, s jejichž zapojením počítá Strategie rozvoje kraje. Zároveň reagujeme i na stimulační aktivity rozvoje meziobecní spolupráce iniciované Ministerstvem vnitra ČR.“

Středočeský kraj vyčlenil na podporu 2,5 milionu korun. „Získání dotace je podmíněno splněním jasně stanovených podmínek budou doloženy při podání žádosti o dotaci. A následně na částečnou úhradu nákladů souvisejících s fungováním svazků obcí. „Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na padesát procent z celkových uznatelných nákladů a maximální podíl dotace bude poskytnut do výše padesáti procent z celkových uznatelných nákladů,“ jmenuje Snížek. Maximální výše dotace při dodržení minimální spoluúčasti žadatele je 300 000 Kč, nebo 150 000 Kč podle určených kritérií.

Dotaci lze použít na částečnou úhradu osobních nákladů zaměstnanců příjemce, kteří se podílejí na strategických aktivitách z oblasti dopravní obslužnosti, rozvoje nemotorové dopravy, školství, odpadového hospodářství, sociálních služeb, vodního hospodářství, údržby zeleně, zajišťování služeb vysokorychlostního internetu a datových služeb, kultury a cestovního ruchu, kde konečnými uživateli jsou občané svazku obcí.

Termín pro podávání žádostí o dotaci byl stanoven od 17. 6. 2024 od 9.00 do 4. 7. 2024 do 16.00.

Michal Kroutil