Hradec Králové je městem eGovernmentu, už po 26. hostí konferenci ISSS

13. 5. 2024 ISSS Veřejná správa online

Do Hradce Králové se na konferenci ISSS každoročně sjíždějí vrcholní poltičtí představitelé a zástupci soukromého sektoru, kteří digitalizují českou veřejnou správu. Na letošní konferenci ISSS 2024 si během dvou dnů – 13. a 14. května, mohou hosté poslechnout více než 180 přednášek, které se věnují využití umělé inteligence v úřadech, kyberbezpečnosti nebo 588, také načerpat inspiraci u téměř 50 vystavovatelských firem. Na pondělním zahájení se dostali slovo zástupci obou komor Parlamentu ČR, představitelé a ředitelé státních institucí a ředitelé předních ICT firem.

Konference ISSS

Konferenci ISSS spolupořádá Kraj Vysočina, spolupracuje s ní Královéhradecký kraj a město Hradec Králové. Generálním partnerem konference ISSS 2024 je Česká spořitelna, hlavními partnery jsou Asseco, CETIN, CISCO, Česká pošta, EVIDEN, ICZ, Microsoft a Vita. Pořádá ji společnost Triada a spolupořádá spolek Český zavináč, který je také pořadatelem mezinárodní konference V4 DIS, v rámci níž se potkávají přední politici ze zemí Visegradské skupiny.

První proslov přednesla primátorka Statutárního města Hradec Králové Pavlína Springerová, která hosty přivítala v pořadatelském městě. Připomněla, že konference je pro pořadatelské město důležitou a tradiční akcí, která pomáhá digitalizovat už 26 let českou veřejnou správu.

Královéhradecký kraj zastupoval 1. náměstek hejtmana Pavel Bulíček, který prezentoval nový obor na Univerzitě Hradec Králové – Kyberbezpečnost. Ten vznikl jako opověď na stále větší kyberútoky na státní ale i soukromý sektor a s nimi se zvyšující se poptávkou po cybersecurity expertech.

Dalším projevem pokračoval předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, který vyzdvihl přidanou hodnotu konference, jelikož je formálním i neformálním prostorem pro rozhovory. Připomněl, že v digitalizaci je zapotřebí spolupracovat i napříč politickým spektrem.

Věra Kovářová, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny hovořila o tom, že digitalizace je zdrojem rychlých změn a pro starší generaci je problém se tomuto trendu přizpůsobovat. Navíc zdůraznila, že, že existuje i opačný směr – například právo být off-line, či možnost platit hotovostí.

Ivan Bartoš, místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj, začal proslov připomínkou, že plány v digitalizaci prezentované na minulé konferenci byly během roku převedeny do praxe – jde například o projekty na Ministerstvu dopravy či na Ministerstvu práce a sociálních věcí, či eDoklady, které v současnosti používá přes 400 tisíc obyvatel. Vyjmenoval čtyři body důležité pro úspěšnou digitalizaci státu – spolupráce, koordinace, jasný cíl a vize.

Za spolupořadatele konference ISSS 2024 Kraj Vysočina mluvil hejtman Vítězslav Schrek, který otevřel téma možné digitalizace ve sportu.

Tradiční kavárna

Od zdravic a proslovů se program zahájení přenesl do bloku tradičně přezdívaného „kavárna“, který moderoval Jan Pokorný. Ten postupně diskutoval se všemi hosty na podiu, mezi které patřili místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ministr dopravy Martin Kupka, poslanec za ANO Robert Králíček, poslanec Národní rady SR a primátor slovenského města Kežmarok Ján Ferenčák, Jiří Koubek, vrchní ředitel sekce na Ministerstvu vnitra, předseda Českého telekomunikačního úřadu Marek Ebert a Roman Saraj, předseda Oblastní rady Zakarpatské Ukrajiny.

Dále nově jmenovaný ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukáš Kintr, ředitel Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Štencel.

Soukromý sektor a partnery zastupoval Pavel Kváš, ředitel veřejného a neziskového sektoru České spořitelny, Vladimír Dzurilla, country manager a člen představenstva Asseco Central Europe, Juraj Šedivý, generální ředitel CETIN GROUP a předseda představenstva CETIN, Petr Černohorský, senior product manager CISCO, Martin Vránek, ředitel divize finanční a korporátní služby Česká pošta, Vladek Šlezingr, generální ředitel EVIDEN, Dan Rosendorf, generální ředitel a předseda představenstva ICZ, Václav Koudele, industry executive for government Microsoft, Ivana Havlíková, jednatel ve společnosti Vita a výkonný ředitel konference ISSS Tomáš Renčín.

„Umělá inteligence je stále pouze stroj, co plní rozkazy člověka. Nachází se v podobném stavu jako internet v 90. letech, který neměl téměř žádná omezení a právní rámec. Bylo na něm možné téměř cokoliv. Umělá inteligence se postupně zapojuje do našeho každodenního života, prolíná se všemi odvětvími, veřejnou správu nevyjímaje. Je tedy nutné, aby u umělé inteligence do budoucna byly jasně vykolíkované mantinely a vytvořená pravidla. A právě my, tady na konferenci ISSS, máme možnost nastavit diskurs a debatovat o možnostech využití umělé inteligence ve veřejné správě,“ řekl na slavnostním zahájení výkonný ředitel konference ISSS Tomáš Renčín.