Česko je špičkou v čerpání fondů EU

14. 5. 2024 Obec a finance Dotace

Eurokomisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira na setkání s místopředsedou vlády pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem vyzdvihla skvěle odvedenou práci České republiky, která se aktuálně řadí ke špičce v čerpání evropských fondů. Ke konci dubna 2024 bylo českým příjemcům vyplaceno přes 674 miliard korun, využili jsme tak 100 % finančních prostředků politiky soudržnosti vyčleněných pro programové období 2014–2020. Velmi dobře se daří i start nového období.

„Česká republika letos slaví 20 let členství v EU, které nám přineslo řadu výhod. Za tu dobu evropské fondy podpořily v Česku přes 150 000 projektů, které zlepšily život v celé řadě důležitých oblastí. Díky tomu máme bezpečnější a rychlejší cesty, čistší vzduch, kvalitnější vzdělání a dostupnější a modernější zdravotní péči. Dnešní schůzku s eurokomisařkou Ferreirou jsem využil k tomu, abych jí představil aktuální data k čerpání z fondů EU za letos finišující programové období 2014–2020. A jsou to skvělé zprávy – dočerpáme,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

V programovém období 2014–2020 jsme využili 100 % finančních prostředků politiky soudržnosti — k dubnu tohoto roku bylo českým příjemcům vyplaceno přes 674 miliard Kč. Navíc, jak vyplývá z dat Evropské komise, Česká republika se v porovnání s ostatními státy drží v žebříčku čerpání z fondů EU na špici. Tento úspěch vypovídá především o vysoké schopnosti českých příjemců efektivně vynaložit prostředky na projekty. Neméně důležitá je také rychlá a precizní administrace kroků spojených s přípravou žádostí o platbu na straně příjemců a poskytovatelů dotací.

Nové období 2021–2027 začalo ještě lépe. Česká republika doposud proplatila příjemcům skoro dvakrát více finančních prostředků, než tomu bylo v tom předchozím období. Ke konci dubna 2024 to bylo téměř 9 % celkové alokace. Díky efektivnímu čerpání dochází po celé republice k realizaci důležitých projektů, které najdete na webu DotaceEU. Informační leták o čerpání fondů EU v ČR je možné stáhnout na odkazu vpravo nahoře.

Zároveň se v rámci vrcholícího předsednictví České republiky ve Visegrádské skupině (V4) na půdě Ministerstva pro místní rozvoj sešli ve dnech 13.–14. května 2024 ministři a další zástupci zodpovědní za politiku soudržnosti zemí Visegrádské čtyřky a dalších sedmi členských států. Shodli se, že mezi nejdůležitější oblasti, ve kterých je podpora rozvoje regionů a politiky soudržnosti zásadní, se řadí posílení jednotného trhu v rámci EU.

Účastníci setkání z jedenácti členských států EU
Účastníci setkání z jedenácti členských států EU

„Politika soudržnosti má za sebou dlouhou a úspěšnou historii. Umožňuje realizovat potřebné strukturální reformy a investice, které jsou podmínkou úspěchu každého regionu. Ať už se jedná o výstavbu infrastruktury nebo podporu lidem v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a sociálního začleňování. Dnes jsme se shodli, že změny v budoucím směřování politiky soudržnosti musí respektovat její DNA. Tato politika stojí na partnerství klíčových aktérů na všech úrovních: evropské, národní, ale i regionální a lokální,“ uvedla komisařka EU pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira.

Komisařka Elisa Ferreira a Ivan Bartoš
Komisařka Elisa Ferreira a Ivan Bartoš

Úspěch jednotného evropského trhu závisí nejen na jeho konkurenceschopnosti a bezpečnosti, ale také na jeho schopnosti zajistit spravedlivé výhody pro všechny občany a udržet si jejich podporu. S tímto vědomím byla jako nedílná součást jednotného trhu vytvořena politika soudržnosti, která má prostřednictvím investic pomáhat řešit hospodářské, ale i sociální a územní rozdíly a výzvy jednotlivých států a jejich regionů. Její pokračování a zefektivnění po roce 2027 je pro ČR i pro ostatních 10 zemí, které v rámci jednání podepsali společnou deklaraci, jednoznačnou prioritou.