Do 28. ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo nejvíce obcí z Karlovarského kraje

16. 5. 2024 Kralovarský kraj Regiony

Soutěž Vesnice roku je v plném proudu. Pro Karlovarský kraj je tento ročník výjimečný zejména proto, že se do něj přihlásilo z celkového počtu 125 obcí 22 těch, které splňují stanovené podmínky. Jedná se o nejvyšší počet přihlášených obcí ze všech krajů v tomto ročníku a třetí nejvyšší počet v Karlovarském kraji od roku 2002, kdy se do soutěže Karlovarský kraj zapojil.

„Vesnice roku je soutěží, ve které mohou obce představit své snažení v mnoha kategoriích a být za svůj aktivní přístup odměněny. Ať už se jedná o úroveň společenského života, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, vybavenost a infrastrukturu, péči o zeleň a krajinu, činnost mládeže, spolupráci se zemědělským subjektem, moderní knihovnictví a informační služby, rozvoj lidových tradic, květinovou výzdobu a další, je evidentní, že možnosti ocenění jsou opravdu velmi široké. Jsem proto velmi rád, že se do letošního ročníku přihlásil rekordní počet obcí. Díky tomu bude náš kraj představen v celé své kráse a já osobně se již nyní těším na výsledky. Všem přihlášeným obcím držím palce,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Cílem soutěže Vesnice roku je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova. Mezi přihlášenými obcemi z Karlovarského kraje jsou: Březová (KV), Děpoltovice, Doupovské Hradiště, Hájek, Hazlov, Jindřichovice, Josefov, Krásné Údolí, Krásno, Křižovatka, Kyselka, Lipová, Ovesné Kladruby, Podhradí, Pomezí nad Ohří, Rotava, Stará Voda, Stříbrná, Těšovice, Trstěnice, Velký Luh a Žlutice. V moha případech se jedná již o pravidelně přihlašované obce. V letošním ročníku jsou nováčky soutěže obce Stříbrná, Jindřichovice, Rotava, Lipová, Velký Luh a Žlutice.

Vesnice roku Karlovarského kraje – přihlášené obce
Vesnice roku Karlovarského kraje – přihlášené obce

Kromě plně digitalizovaných přihlášek a nových webových stránek přináší letošní ročník ještě další změnu, jíž je navýšení finanční odměny formou dotace za ocenění v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. To se týká prvního, druhého a třetího místa v celostátním kole a také zlaté, bílé a modré stuhy v kole krajském. Částky jsou navýšené zhruba o 20 až 30 procent oproti minulému ročníku.

Pro krajské kolo je novinkou i ocenění fialová stuha. Ta bude udělena obci za využívání nových technologických nástrojů a inovativních přístupů. S oceněním se pojí také dotace ve výši 300 tisíc korun od Ministerstva pro místní rozvoj a 100 tisíc korun jako dar od Karlovarského kraje.

Soutěžní klání se koná ve dvou kolech – krajském a celostátním. Přihlášené obce budou hodnoceny nejprve v krajském kole, kdy je postupně navštíví jedenáctičlenná hodnotitelská komise. Vítěznou obec budeme znát dne 21. 5. ve večerních hodinách. Zástupci dalších oceněných obcí pak převezmou stuhy odpovídajících barev a další ceny na slavnostním vyhlášení výsledků. To se uskuteční dne 24. 7. v obci, která se stane vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku. Celostátní kolo se následně uskuteční během prvního týdne v září. Vítěz letošního ročníku bude vyhlášen 21. září v Uherském Hradišti, tedy v kraji vítězné obce z předchozího roku.

Jitka Čmoková