Jihomoravský kraj dokončuje studii proveditelnosti k propojení vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina

Navržená řešení by měla výhledově zajistit zabezpečení dodávek vody i v období klimatické změny

15. 5. 2024 Jihomoravský kraj Regiony

Záměr propojení vodárenských soustav obou krajů potvrdilo už v roce 2021 memorandum o spolupráci Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina při přípravě opatření k zabezpečení dodávek pitné vody. Na konci června budou mít oba kraje hotovou závěrečnou studii. Jde o jeden z hlavních kroků boje proti suchu, který má mj. vytvoření robustního vodárenského systému na stabilních vodních zdrojích. Studie předkládá konkrétní návrhy možností technického propojování vodárenských soustav s výhledem na 50 let.

Jihomoravský kraj

Cílem studie je efektivně předejít scénářům, ve kterých dojde k poklesu některého ze zdrojů pitné vody v důsledky klimatické změny, vyřešit situaci, kdy bude kvůli poškození vodního zdroje nebo vodárenského zařízení potřeba zásobovat postiženou oblast z jiného místa. Studie navrhuje vzájemnou výpomoc vodních zdrojů a řešení deficitních oblastí. Celkem bylo posouzeno 33 opatření, podrobnějšího zpracování se dostalo 25 z nich, z toho 16 je přímo potřebných pro území Jihomoravského kraje.

Mezi navržená opatření patří třeba intenzifikace Úpravny vody Švařec, která leží na území Kraje Vysočina, slouží ale převážně pro Jihomoravský kraj. Po navýšení by měla ÚV z 1150 l/s dosáhnout na 1500 l/s. Náklady jsou v tomto případě odhadnuty na 1279,2 mil. Kč bez DPH.

Další opatření má vytvořit „jižní obchvat“ Brna a propojit jižní větev Vírského oblastního vodovodu s východní částí brněnské vodovodní sítě – od stávající armaturní šachty Moravany by měl vzniknout nový přívodný řad vedoucí ke stávajícímu vodojemu Stránská skála. 15, 4 km nového řadu se odhaduje na 614,6 mil. Kč bez DPH.

Celkové náklady na všechna navržená opatření, která slouží Jihomoravskému kraji (bez ohledu na hranice krajú) jsou odhadnuty na 10,8 mld. Kč bez DPH. Pro kraj Vysočina náklady dosahují skoro na 6 mld. Kč bez DPH. „Součástí studie je i posouzení možností financování v rámci národních nebo nadnárodních dotačních programů, což je v tuto chvíli náš další hlavní úkol – zjistit, zda bychom na potřebné dotační tituly dosáhli a v jaké výši. V rámci řešení následků sucha má projekt prioritu a přestože je celková částka vysoká, jde o investici rozloženou na spoustu let – a užitek přinese na dobu ještě delší,“ dodává jihomoravský radní pro oblast investic a infrastruktury Vladimír Šmerda.