Základy veřejných zakázek

28. 5. 2024 ÚOHS Veřejné zakázky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydal aktualizované vydání Průvodce základy veřejného zadávání. Publikace nahrazuje třídílného Stručného průvodce zadavatele světem veřejných zakázek, který byl vydán v letech 2019 a 2020. Nové zpracování má sloužit zejména jako pomůcka pro začínající nebo méně zkušené veřejné zadavatele, ale může pomoci také studentům a všem ostatním zájemcům o problematiku veřejného zadávání.

ÚOHS

„Průvodce představuje spojení teorie a praxe procesu veřejného zadávání; a provede vás celým zadávacím řízením. Nejedná se o komplexní všeříkající návod, jak bezchybně zadat veřejnou zakázku, snaží se však v maximální míře přiblížit alespoň základní instituty a procesy zadávacího řízení,“ představil publikaci předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Úřad sice není metodickým orgánem pro oblast veřejného zadávání, ale jelikož vnímá složitost a citlivost veřejného investování, zaměřil se nad rámec čistě dozorové činnosti v rámci svých možností také na osvětu a sdílení svého know-how z výkonu dozoru. Děje se tak prostřednictvím pravidelně pořádaných akcí Metodické dny veřejného zadávání, účastí zástupců Úřadu na konferencích, seminářích, školeních a dalších setkáních se stakeholdery. Snahou je objasnit subjektům pohybujícím se ve světě veřejných zakázek proces zadávání z pohledu dozorového orgánu.

Průvodce základy veřejných zakázek title=

O přiblížení své rozhodovací praxe a svých úvah usiluje Úřad rovněž prostřednictvím publikací Sborník rozhodnutí a v případech, kdy je to možné, též některé zakázkové aspekty přibližuje prostřednictvím metodik či stanovisek. Právě někde na pomezí Sborníků rozhodnutí a metodiky je vystavěna i právě představená publikace.

Příloha