Ministerstvo pro místní rozvoj oceňuje Pardubický kraj za kvalitní čerpání evropských fondů

16. 5. 2024 Pardubický kraj Regiony

Velké projekty Pardubického kraje, ale také podpora hospodářsky a sociálně ohrožených území, byly hlavními důvody návštěvy náměstka ministra pro místní rozvoj Radima Sršně na Orlickoústecku a Králicku.

Pardubický kraj

Hejtman Martin Netolický seznámil náměstka Sršně s připravovaným projektem Pardubického kraje na vybudování ateliérů Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí v areálu bývalé textilní továrny Perla. Společně navštívili také budovu centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnice, v Dolní Lipce odprezentoval hejtman připravovaný projekt železničního muzea a v České Třebové hovořili se starostou Zdeňkem Řehákem o podpoře problémových mikroregionů. Stejné téma pak řešili v Králíkách se starostou Václavem Kubínem.

„I přesto, že se náš kraj se řadí mezi malé regiony, tak v rámci čerpání evropských fondů se můžeme řadit mezi ty nejúspěšnější při přepočtu na počet obyvatel. Naším partnerem pro realizaci záměrů v území je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a proto jsem chtěl seznámit pana náměstka Sršně s velkými projekty Pardubického kraje v oblasti Orlickoústecka a Králicka. Mezi ty největší dokončené vůbec v rámci Pardubického kraje patří vybudování centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici, což je stavba, která byla podpořena v rámci mimořádného dotačního programu REACT EU a až do vybudování centrálního příjmu v Pardubické nemocnici se jednalo o největší stavbu Pardubického kraje v oblasti zdravotnictví,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který společně s místostarostou Ústí nad Orlicí Jiřím Preclíkem seznámil Radima Sršně s oživováním brownfieldu na místě bývalé textilní fabriky Perla. „Projekt ateliérů Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí je pro nás největším projektem v oblasti krajského školství. Společně s investicemi města se jedná se příklad kvalitní revitalizace opuštěného prostoru po bývalé průmyslové výrobě. Výsledná vysoutěžená částka je na necelých 140 milionech ve stavební části s tím, že 121 milionů získáme z Národního plánu obnovy,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Podle Radima Sršně jsou aktivity kraje a města v Ústí nad Orlicí příkladné. „S projektem v areálu Perly jsem seznámený dlouho, protože jsme s panem hejtmanem intenzivně komunikovali možné dotační možnosti pro Pardubický kraj nejprve v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a následně Národního plánu obnovy. Investice města do domu dětí a mládeže a připravený projekt kraje jsou jasným příkladem velmi dobrého využití fondových prostředků a oživení území, které bylo po průmyslové výrobě dlouho opuštěné. Obecně, když sledujeme čerpání prostředků kraji z různých evropských zdrojů, tak Pardubický kraj patří mezi ty nejúspěšnější a velmi tvůrčí z hlediska přípravy projektů a spolupráce kraje a místní samosprávy,“ řekl náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň.

V rámci setkání se starostou České Třebové byla hlavním tématem podpora HSOÚ, tedy hospodářsky a sociálně ohrožených území. „V rámci snahy o vyvážený rozvoj celého regionu jsme si nechali zpracovat analýzu pro hospodářsky a sociálně ohrožená území v kraji. Ta byla identifikována na základě celé řady kritérií a tvrdých dat. Jedná se o oblasti Moravskotřebovska, Českotřebovska, Svitavska a Králicka. V rámci Moravskotřebovska a Českotřebovska již systémová podpora funguje přes dva roky a jedná se o zcela unikátní přístup v rámci celé České republiky. Jsem přesvědčený, že i stát by měl více přistupovat k podpoře těchto území. V rámci Pardubického kraje máme zpracovanou detailní analýzu, kdy se zaměřujeme také na vnitřní periferie, které se snažíme podpořit mimo jiné z krajských dotačních programů,“ řekl Martin Netolický.

Další zastávkou v rámci návštěvy Pardubického kraje byla Dolní Lipka, kde se Radim Sršeň seznámil s projektem železničního muzea, na které kraj získal dotaci 118 milionů korun z programu přeshraniční spolupráce Interreg Česko–Polsko 2021–2027. Celkové náklady projektu činí 155 milionů korun. „Projekt zahrnuje zejména rekonstrukci historických budov, opravu a doplnění kolejového komplexu, obnovu původní točny a vybudování nové točny, důležité pro umístění exponátů parních lokomotiv na celé centrální ploše muzea. Součástí je také výstavba nových objektů, které jsou nutné pro chod muzea, kromě točny to je vstupní objekt se zázemím pro návštěvníky a přístřešek pro lokomotivy,“ představil projekt hejtman Martin Netolický.

Závěrečným bodem programu byla návštěva města Králíky, kde se starostou Václavem Kubínem hovořili kromě podpory hospodářsky a sociálně ohrožených území také o problematice financování přenesené působnosti v rámci obcí s rozšířenou působností. „V poslední době se na mě obrací starostové obcí s rozšířenou působností, mezi kterými jsou například Králíky nebo Žamberk, že je finančně velmi zatěžuje výkon přenesené působnosti, který musí dofinancovávat z rozpočtu, který jiní mohou věnovat rozvoji měst. Osobně jsem přesvědčený, že pokud si stát objednává u obcí jakoukoliv službu, měl by za ni platit,“ řekl hejtman Netolický. Starosta Václav Kubín informoval náměstka Sršně o připravených projektech města včetně rozšiřování školky, na což získalo město dotaci právě z Ministerstva pro místní rozvoj.