Digitalizaci státu lze sledovat na webu DIA

27. 5. 2024 DIA Veřejná správa online

Na webu Digitální a informační agentury (DIA) nyní může každý v reálném čase transparentně sledovat, jak si jednotlivé úřady a ministerstva stojí v naplňování zákona o právu na digitální služby. Vše lze zobrazit v detailním popisu Katalogu služeb, tedy i to, jak jsou připraveny jednotlivé elektronické formuláře a jak vypadal proces naplňování v průběhu času.

Digitální a informační agentura

Cílem zákona č. 12/2020 Sb., zákona o právu na digitální služby (ve znění pozdějších předpisů) je, aby všechny státní služby, které je možné zdigitalizovat, byly k 1. únoru 2025 plně digitální. Digitální a informační agentura působí jako koordinátor zákona a poskytuje úřadům a ministerstvům praktickou pomoc.

S poskytováním všestranné podpory DIA hodnotí také míru dosažené úrovně správy dat a kontroluje dodržování povinností. Katalog služeb nabízí podrobné informace o dostupných službách, včetně elektronických formulářů a procesu jejich naplňování.

Plně digitalizované služby budou například žádosti o příspěvky, změny trvalého pobytu, všechny služby spojené s dočasnou ztrátou zaměstnání nebo vyřizování záležitostí spojených s podnikáním. Digitalizovaná bude i zdravotnická dokumentace.

U všech služeb i nadále platí, že budou dostupné i v nedigitalizované „papírové“ verzi. Nikdo se tedy nemusí obávat, že by se s digitalizací pro něj nějaké služby staly nedostupné.

Anna-Marie Lichtenbergová