MMR poskytne na infrastrukturu cestovního ruchu dalších 156 milionů korun

Šanci realizovat svoje projektové záměry dostane téměř 70 žadatelů

30. 5. 2024 MMR ČR Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj vyčlenilo pro letošní rok na podporu cestovního ruchu nadstandardní zdroje z národních dotací. Po urychleném vyhodnocení žádostí MMR podpoří téměř sedm desítek projektů na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Celkem rozdělí přes 156 milionů korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

MMR v průběhu tří měsíců kladně vyhodnotilo 69 projektů podaných do výzvy zaměřené na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Celková částka dotace určená na podporu projektů představuje více než 156 milionů korun. Resort tím dodržel svůj závazek, že letos vyčlení na podporu cestovního ruchu z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech větší objem prostředků a žádosti rychle vyhodnotí.

Cílem podpory je zvýšit potenciál a konkurenceschopnost regionů, usnadnit pohyb návštěvníků v destinacích a také rozšířit rozsah poskytovaných služeb a zvýšit jejich kvalitu.

Finanční prostředky budou využity například na vybudování atraktivních herních a naučných prvků a míst pro odpočinek, navigačních a informačních systémů, vybavenosti dálkových a regionálních tras, nebo pořízení techniky na úpravu běžeckých tratí. Pomoci mají také zkvalitnění služeb ekologicky šetrné dopravy včetně pořízení přívozů nebo turistických vláčků. Očekává se, že podpořené projekty přispějí i k udržení zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu.

Ve spolupráci s dalšími institucemi MMR zároveň připravuje nový program na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Do jeho realizace chce resort prostřednictvím krajů zapojit i územní partnery.