Senát schválil dvě novely, které přispějí k ochraně krajiny pro další generace

31. 5. 2024 Ministerstvo zemědělství Životní prostředí

Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, díky které se výrazně sníží úbytek nejkvalitnější zemědělské půdy, schválil Senát. Horní komora parlamentu schválila také důležitou havarijní novelu vodního zákona. Ta má v praxi posloužit k ještě vyšší kvalitě našich vod.

Ministerstvo zemědělství

„Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu upravuje jeho definici, jsou v ní zahrnuty také krajinné prvky. Například remízky, skupiny dřevin, stromořadí nebo mokřady se nově stanou přímo součástí zemědělské půdy. Nebude tak nutné měnit druh pozemku ve smyslu stavebního zákona, ani odnímat plochu z fondu zemědělské půdy. Krajinné prvky jsou důležité, protože zadržují vodu a pomáhají při suchu i při povodních. Navíc nabízejí útočiště zvířatům a různým rostlinným druhům,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu pomůže zachovat nejcennější zemědělskou půdu před plošnými zábory pro obchod a skladování. Zavádí zákaz využít zemědělskou půdu této kvality pro záměry obchodu nebo skladování o rozsahu větším než jeden hektar a dále zákaz využít tyto půdy pro běžné fotovoltaické elektrárny. Díky legislativní úpravě dojde k výraznému snížení úbytku nejkvalitnější zemědělské půdy. Zavádí také zákaz prodeje zemědělské půdy vlastníkům z takzvaných třetích zemí.

Cílem novely vodního zákona je jednoznačně nastavit kompetence při zneškodňování a následném vyšetření příčin havárií. To povede k jejich mnohem efektivnějšímu zvládání.

„Novela, na které spolupracovalo naše ministerstvo s kolegy z Ministerstva životního prostředí, v praxi poslouží k ještě vyšší kvalitě českých a moravských vod. Zavádí pro rizikové znečišťovatele povinný kontinuální monitoring vypouštěných vod. Dokážeme tak identifikovat vznik havárie rychle, ideálně ještě před tím, než se odpadní vody s nebezpečnými látkami dostanou do toku,“ uvedl ministr Výborný.

Kdo zjistí nebo způsobí havárii na vodních tocích, bude ji muset podle novely ohlásit Hasičskému záchrannému sboru ČR. Ten uvědomí vodoprávní úřad příslušný podle místa havárie, Českou inspekci životního prostředí, správce povodí a zástupce samosprávy obce. Hasiči na místě havárie zahájí záchranné a likvidační práce. Po příjezdu zástupce vodoprávního úřadu úředník převezme řízení prací při likvidaci havárie a vyšetřování příčin.