MMR vysoutěžilo dodavatele geoportálu správně, rozhodl ÚOHS

Resort už proto uzavřel smlouvu s vítězem soutěžního dialogu

5. 6. 2024 MMR ČR Veřejné zakázky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pravomocně zamítl námitky společnosti Eviden Czech Republic, která napadla soutěžní dialog na dodavatele Národního geoportálu územního plánování (NGÚP). To na konci května umožnilo Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) uzavřít smlouvu na dodání systému s vítězem tendru – firmou Sevitech CZ. Hodnota kontraktu je téměř 270 milionů korun. NGÚP je jedním z informačních systémů stavební správy, který umožní koordinaci a sdílení územních plánů včetně návrhů, zasílání připomínek nebo námitek online a také výrazně omezí byrokracii.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

ÚOHS například zamítl námitku firmy Eviden, že nebylo možné stanovit nabídkovou cenu, protože ze zadávací dokumentace údajně nevyplývá, jak dlouho budou čerpány paušalní služby související s provozem systému. „Dodavatelé věděli, jaké všechny služby mají nacenit, přičemž pokud toho v souvislosti s cenovým stropem nebyli schopni, jedná se o překážku na straně dodavatele,“ uvádí se k tomu v rozhodnutí. Předseda ÚOHS také dodal, že „zadavatel (MMR) jednoznačně popsal, za jakých podmínek budou paušální služby čerpány.“ Antimonopolní úřad tuto a další námitky firmy nejdříve v březnu zamítl v první instanci, následně 21. května už rozhodl pravomocně.

V soutěžním dialogu na zajištění NGÚP jednali zástupci MMR se třemi potenciálními dodavateli. V jeho průběhu měli účastníci možnost zadávací a smluvní podmínky upřesňovat, připomínkovat, navrhovat technické řešení nebo úpravy. Soutěžní dialog skončil teprve poté, co se na nich MMR jako zadavatel shodlo s účastníky. Výsledkem byly dvě kvalitní nabídky, které vyhovovaly i cenou, resort se proto chystal vyhlásit vítěze soutěže. Třetí z účastníků dialogu, který sám nabídku nepodal – Eviden Czech Republic, ale zadávací podmínky napadl u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Během soutěže přitom nenaznačoval, že by se k tomuto kroku chystal, v opačném případě by ani soutěžní dialog nemohl skončit.

Národní geoportál územního plánování je klíčovou součástí digitalizace stavebního řízení. Od července 2024 se v něm budou sbíhat všechny výstupy z územně plánovací činnosti, například zásady územního rozvoje, regulační a územní plány nebo urbanistické studie. Z jednoho místa k nim budou mít přístup projektanti, stavebníci, samosprávy, stavební úřady, dotčené orgány i běžní občané, a to podle zásad otevřených dat. Systém také umožní podávání připomínek a námitek k územnímu plánování online.