Liberecký kraj poskytne peníze na projekty v oblasti životního prostředí a také individuální dotace z Fondu Turów

7. 6. 2024 Liberecký kraj Dotace

Environmentální výchova, podpora zemědělství, lokální produkce a také zadržování vody v krajině. To jsou hlavní cíle projektů, na něž poskytne kraj dotaci. Krajští radní také schvalovali poskytnutí individuálních dotací z Fondu Turów městu Hrádek nad Nisou, Frýdlantské vodárenské společnosti a také Severočeské vodárenské společnosti.

Liberecký kraj

„Na opatření pro zadržení vody v krajině jde letos bezmála 6 milionů korun. Peníze dostanou nejen obce a místní environmentální neziskové organizace, ale i jednotlivci, kteří se snaží zlepšit vodní režim ve svém okolí,“ uvedl radní pro životní prostředí a zemědělství Václav Židek. „Z dalšího programu podpoříme environmentální vzdělávání, výchovu, osvětu a také zemědělce s lokální produkcí a podporujeme i zlepšení stavu půdy, na které hospodaří.“

Konkrétní přehled programů a dotací:

  • 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – 23 podpořených projektů v celkové výši 1 711 254 korun
  • 8.4 Podpora zemědělství a lokální produkce – 26 podpořených projektů za 4 679 177 korun
  • 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu – 10 podpořených projektů za 5 985 780 korun

Krajští radní též na svém včerejším jednání rozhodovali o poskytnutí dotací z Fondu Turów. Město Hrádek nad Nisou obdrží na projekt s názvem Vodovod – Václavice 62 313 916,75 korun včetně DPH na nestavební práce. „Cílem projektu je výstavba vodovodního řadu včetně přípojek v délce 9243,29 metru a 3 požárních nádrží. Nově bude na vodovod napojeno zhruba 350 obyvatel. Celkové náklady projektu po odečtení DPH za stavební práce jsou 146 227 012,06 korun a předpokládaná podpora z Operačního programu Životní prostředí je 83 913 095,08 korun,“ doplnil radní Židek. Stavět se začne 10. června 2024 a dokončeno bude v červnu roku 2026.

Další peníze míří Frýdlantské vodárenské společnosti, a to konkrétně na tyto projekty:

  1. zkapacitnění úpravny vody ve Frýdlantu a rozšíření stávajícího jímacího území U Nemocnice a Bažantnice – dotace 18 134 500 korun (bez DPH a 64,75 % z celkových výdajů projektu)
  2. opatření pro připojení vodovodu Bulovka – 1 591 400 korun (bez DPH a 53,98 % z celkových výdajů projektu)
  3. opatření pro připojení vodovodu Dětřichov – 1 365 100 korun (bez DPH a 37,74 % z celkových výdajů projektu)
  4. opatření na stávajících sítích ve Frýdlantu – 2 450 500 korun (bez DPH a 50,40 % z celkových výdajů projektu)

„Tato podpora směřuje do projekční činnosti, věříme, že bude dokončeno výrazně dříve a bude se následně soutěžit zhotovitel stavby,“ uzavřel Židek. „Pevně věřím, že do konce roku 2026 budou opatření na Chrastavsku a Hrádecku fungovat,“ dodal hejtman Půta.

Krajští radní také na svém včerejším jednání rozhodli o navýšení individuální dotace z Fondu Turów pro Severočeskou vodárenskou společnost na rekonstrukci úpravy vody v Machníně, a to z původních 108 547 921,23 korun o 1 199 900 korun na 109 747 821,23 korun. „Pro provoz úpravny vody v Machníně je totiž nyní nutné provést rekonstrukci trafostanice, původně se počítalo s jiným technickým řešením,“ upřesnil Židek.

Zůstatek na transparentním účtu Liberecký kraj-Fond Turów – ČR–PL ke dni 4. června odpoledne je 904 490 354,04 korun.