Knihovna jako společenské centrum

11. 6. 2024 Obec a finance Ostatní

Česko je zemí, ve které je 6253 obcí a zejména ze strany makroekonomů zaznívá trvalá kritika neefektivity s argumentem, že jsme z tohoto pohledu spolu s Francií na jednom z posledních míst v Evropě. Kritika směřuje zejména k malým obcím, kterých je drtivá většina. Tyto obce však zřizují a provozují knihovny, kterých je v České republice cca 5200 a řadí nás to k zemím s nejhustší sítí knihoven na světě.

Obce a města věnují velkou péči a podporu knihovnám, které zřizují a provozují. Každoročně máme možnost seznámit se s nejlepšími knihovnami v jednotlivých krajích i s vítězem celostátní soutěže Knihovna roku, která se vybírá odbornou porotou právě z místních knihoven ve městech a obcích. V loňském roce se stala Knihovnou roku 2023 místní knihovna obce Halenkovice ve Zlínském kraji.

Interiér místní knihovny v Halenkovicích
Interiér místní knihovny v Halenkovicích

„Knihovna se z prostoru ke čtení proměňuje na společenské centrum s mnohanásobnými kompetencemi,“ řekl nizozemský architekt R. Koolhaas, a má plnou pravdu. Každoročně probíhá mnoho rekonstrukcí a nemálo obcí a měst postavilo zcela nové objekty právě pro místní knihovny. Právě místní orgány je třeba upozornit na významnou odbornou pomoc, kterou obcím nabízí nejenom Národní knihovna ČR a její Knihovnický institut, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, ale zejména Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven, které působí při Moravské zemské knihovně (MZK).

Metodické centrum bylo zřízeno s podporou Ministerstva kultury v roce 2018 jako součást Moravské zemské knihovny v návaznosti na program Státní kulturní politiky 2015–2020 a Koncepci rozvoje knihoven na období 2017–2020. Hlavním posláním Metodického centra je podpora výstavby a modernizace knihoven, být uceleným zdrojem informací pro knihovníky, zřizovatele knihoven a odbornou veřejnost, umožnit vzájemnou výměnu zkušeností a sdílet aktuální trendy z architektury knihoven. Právě proměna knihoven a společenská centra obcí by měla být v popředí zájmu jednotlivých obcí a měst, které se rozhodnou pro rekonstrukci nebo stavbu nové knihovny.

Městská knihovna v Praze – pobočka Jizerka
Městská knihovna v Praze – pobočka Jizerka

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce knihoven nabízí:

  • odborné konzultace a poradenství, jak využít a zhodnotit prostory v knihovnách,
  • přehled aktuálních vypsaných dotačních titulů a grantů souvisejících s výstavou a rekonstrukcí,
  • kontakty na výrobce a dodavatele knihovnického mobiliáře, architekty a designéry, kteří mají zkušenosti s výstavbou a zařizováním knihoven, popř. občanských budov,
  • odborné semináře, workshopy, konference na téma architektura knihoven,
  • metodické texty související s výstavbou a rekonstrukcí knihoven,
  • odbornou příruční knihovnu přístupnou veřejnosti včetně elektronických zdrojů dostupných z webu Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukce knihoven.

Před časem centrum vydalo a letos, v nejbližších dnech, bude aktualizovat příručku pro starosty a zastupitele Knihovna v obci, ve spolupráci s Ing. arch. T. Hořavou vydalo také brožuru praktických rad a inspirativních nápadů Veřejná knihovna – srdce obce. Na webu Metodického centra najdete praktické informace pro rekonstrukci knihovny, ukázky z řešení knihoven v mnoha obcích a také videa o architektuře knihoven.