Na vodovody, kanalizace nebo čistírny odpadních vod chce Středočeský kraj obcím poskytnout přes 141 milionů korun

7. 6. 2024 Středočeský kraj Dotace

Přes 141 milionů korun vyhradil pro letošní rok Středočeský kraj na dotace do oblasti životního prostředí a na drobné vodohospodářské projekty. Obce o ně mohly žádat prostřednictvím Středočeského Infrastrukturního fondu. Rada dnes projednala ověřené žádosti a doporučila je ke schválení krajskému zastupitelstvu.

Středočeský kraj

„Vodohospodářské stavby jsou velmi nákladné a pro obce a jejich obyvatele přitom naprosto zásadní. I proto Středočeský kraj nastavuje celkovou alokaci v maximální možné míře, která je pro krajský rozpočet únosná s ohledem na ostatní oblasti, jako je zdravotnictví, silnice, doprava nebo školství. Ve srovnání s loňským rokem se celková suma v těchto dvou tematických zadáních navýšila o téměř 10 milionů korun,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

V rámci tematického zadání Životní prostředí bylo řádně podáno 35 žádostí. Obce žádaly například o dotace na nové vodovody, kanalizace, intenzifikace čistíren odpadních vod a podobně. Celková částka, která je navržena k rozdělení, je bezmála 70 milionů korun.

V rámci tematického zadání Drobné vodohospodářské projekty navrhla hodnotící komise podpořit 44 žádostí v celkové výši 71,5 mil. korun. Jde například o prodloužení vodovodních přípojek nebo výstavba nových, rekonstrukce čistíren odpadních vod nebo rekonstrukce vodárny.

Michal Kroutil