Středočeský kraj mezi malé obce rozdělí téměř 34 milionů korun, peníze míří na opravy i na podporu venkovských prodejen

10. 6. 2024 Středočeský kraj Dotace

Radní doporučili zastupitelům ke schválení 71 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito 29,6 milionů korun. Nejvyšší částku ve výši 1,8 milionu využijí ve Velké Dobré na Kladensku na výstavbu a opravu komunikace v ulici Lipová. Radní také podpořili rozdělení 3,8 milionu korun mezi 42 žádostí na podporu venkovských prodejen v malých obcích.

Středočeský kraj

V několika obcích zmodernizují veřejný rozhlas – v obcích Žáky (204 420 Kč), v Bukovanech (200 000 Kč) a také v městyse Bílé Podolí (582 712 Kč). V Dřetovicích zrevitalizují část kulturního domu (470 000 Kč). V Rynholci na Rakovnicku vybudují podzemní kontejnery (858 858 Kč). V Ratajích vystaví víceúčelové hřiště (200 000 Kč). Ve Vysokém Chlumci u Příbrami pořídí traktor a příslušenství pro jeho využití (826 000 Kč). V obci Dublovice využijí dotaci na asfaltování silnice (1 092 000 Kč). V obci Želízy pořídí konvektomat pro kuchyň místní školky a základky (137 603 Kč).

V obci Ledečko opraví střechu kapličky (200 000 Kč). Střešní krytinu vymění také na kapli v Sedlici (83 156 Kč).

„Díky programu můžeme malým obcím přispět na projekty, ať už z oblasti dopravní či technické infrastruktury, občanského vybavení či na úpravu veřejných prostranství. Větší investice, zejména pro obce s malým počtem obyvatel, nejsou jednoduché. Rád bych vyzval obce, které tak ještě neudělaly, aby se svými projekty do dotačního programu přihlásily. Termín podávání žádostí se krátí a končí již 28. června,“ konstatuje náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.

Poskytnutí dotací vychází z Programu 2021–2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Program je vyhlášen na čtyři roky a obce z něj mohou získat 1000 Kč na jednoho obyvatele a využít je na jakoukoli obecní infrastrukturu. Menší obce (do 199 obyvatel) mohou žádat o maximální dotaci 200 000 Kč. Celkový objem finančních prostředků na celé čtyřleté období činí 578 milionů korun.

Současně si žadatelé také rozdělí podporu na provoz venkovských prodejen v obcích do 1000 obyvatel. Celkem se jedná o 3,8 milionu Kč. Jednou z podpořených obcí jsou Pertoltice se 123 obyvateli, na místní provozovnu smíšeného zboží získala obec dotaci ve výši 84 000 Kč. Prostředky využijí také v Dolním Slivně (100 000 Kč), Chabeřicích (65 233 Kč) nebo v obci Soutice (89 000 Kč).

Michal Kroutil