Na rozvoj cykloinfrastruktury Středočeského kraje by mělo jít dvaadvacet milionů korun

12. 6. 2024 Středočeský kraj Doprava

Středočeský kraj chce opět podpořit budování cyklistické infrastruktury. Radní na svém dnešním zasedání projednali rozjezd Programu 2024 pro poskytování dotací z Fondu cyklistické infrastruktury. Obsahuje trojici tematických zadání. Pokud vše schválí zastupitelé, bude možné žádosti podávat od poloviny srpna letošního roku do konce května roku příštího. Kraj chce ve fondu nabídnout dvaadvacet milionů korun. Dotace bude možné čerpat i na výstavbu cyklověže a cykloboxů.

Středočeský kraj

Síť cyklostezek ve Středočeském kraji by se měla rozvíjet i letos. Radní na svém jednání podpořili zahájení Programu 2024 pro poskytování dotací z Fondu cyklistické infrastruktury. „Naším cílem je, aby cyklodoprava byla plnohodnotnou součástí dopravního systému. Infrastruktura je doposud nepropojená, kraj pokrývá nerovnoměrně, někde zcela chybí, a to hodláme změnit i tím, že budeme podporovat obce s jejich projekty, resp. velkorysým nastavením podpory zrychlíme výstavbu cykloinfrastruktury,“ vysvětluje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

V dotačním fondu je pro letošek připraveno dvaadvacet milionů korun. „Tento rozpočet mohou čerpat obce, města i jejich svazky,“ připomíná Petr Borecký.

Dotace bude poskytována na stavby liniové cyklistické infrastruktury spolufinancované z jiných veřejných finančních zdrojů v koridorech páteřních cyklotras, dále budou poskytovány dotace na zřizování chráněných úložišť pro jízdní kola v uzlových bodech integrovaného dopravního systému, a to na zřizování cyklověží, koláren nebo cykloboxů u vlakových či autobusových stanic.

Budování infrastruktury ladí se strategií, kdy kraj investuje především do rozvoje dálkových páteřních cyklotras národního a nadregionálního významu, které propojují krajská ORP, významná rozvojová centra, napojují se do Prahy a okolních krajů. „Dále jsou pro nás důležité i páteřní trasy regionálního významu, které napojují významná spádová centra,“ konstatuje Petr Borecký.

Termín pro podávání žádostí by měl být stanoven od 19. 8. 2024 do 30. 5. 2025. Dotační program budou ještě schvalovat zastupitelé.

Michal Kroutil