Experiment Ministerstva životního prostředí snižuje důvěru v zavedený systém třídění odpadů

12. 6. 2024 SMS ČR Životní prostředí

Sdružení místních samospráv ČR se pozastavuje nad experimentem se sledovacími čipy v PET lahvích, který provedlo Ministerstvo životního prostředí.

Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení se obává, že kvůli této akci, která měla značná bezpečnostní rizika i odborné nedostatky, dojde ke snížení důvěry občanů v separační systém obcí a měst. Ten je v ČR budován posledních 25 let a je opakovaně oceňován pro svou objektivní vysokou efektivitu, a to i v evropském srovnání.

Česká republika se v efektivitě sběru a využití obalových odpadů dlouhodobě umisťuje mezi třemi nejlepšími státy v EU. V ČR třídí více než 75 % obyvatel, a to na dobrovolné bázi a na základě svého přesvědčení. V případě PET lahví lidé v ČR vytřídí dokonce 8 z 10 uvedených lahví na trh. V tomto ohledu je ČR v třídícím systému druhá nejlepší za Belgií.

Sdružení místních samospráv, které zastupuje 2 500 členů, považuje za znepokojivé, že na rozdíl od aktivní podpory, jak bývalo běžné u předchozích ministrů, aktuálně Ministerstvo životního prostředí svými kroky snižuje důvěru v obecní systém třídění. Informace a výsledky ke zmiňovanému experimentu zde.

„Jsme překvapeni, že se Ministerstvo životního prostředí vydalo cestou takto zvláštního experimentu, když by mělo být schopno informace zjistit prostřednictvím vlastní evidence, kterou získává od dotčených subjektů. Navíc, pokus na takto malém vzorku 100 lahví má nulovou vypovídající hodnotu. Celý experiment z našeho pohledu nese zásadní odborné vady a ukazuje na neznalost odborných podmínek, nehledě na obrovské bezpečnostní riziko“, říká předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková.

Obaly s obsahem cizorodých látek, v tomto případě s čipy a zejména bateriovými články, nemají a nemohou být předány k recyklaci. K recyklaci jsou vyžadovány pouze standardní obaly bez neznámých příměsí. Nestandardní obaly je nutné v systému vyřadit.

Do tříděného odpadu byla v tomto případě záměrně odkládána zařízení, která s ohledem na další zpracování mohou způsobit škody na majetku a ohrozit zdraví pracovníků třídicích linek. Pro třídicí linky a další zpracovatelské procesy jsou baterie v tříděném plastu vážný bezpečnostní problém z hlediska rizika zahoření. O to více, pokud jsou na lahvi záměrně maskovány, jako v tomto případě. Odkládání bateriových článků a systémů je navíc do tříděného plastu zákonem zakázáno.


SMS ČR opakovaně upozorňuje, že obce v minulosti investovaly miliardy do zavedení a zlepšování systému odpadového hospodářství, díky kterému je třídění odpadů v České republice pomocí „barevných kontejnerů“ na vysoké úrovni.

„I nadále budeme podporovat posílení stávajícího systému třídění a svozu všech separovatelných odpadů včetně PET lahví a nápojových plechovek, abychom plnili evropské cíle tak, jak jsme to dělali doposud. Zároveň požadujeme zajištění zpracovatelských zařízení tak, abychom byli v rámci ČR schopni vyseparovaný odpad také recyklovat. To by mělo být naším společným cílem,“ dodává Eliška Olšáková .

SMS ČR již v minulosti informovalo Ministerstvo životního prostředí, že neexistuje žádný relevantní důvod pro zavedení paralelního systému separace části komunálních odpadů v podobě zavedení povinného zálohování PET lahví a nápojových plechovek. Zálohování jednorázových obalů nedává v podmínkách České republiky žádný smysl a je třeba jej odmítnout, podobně jako to udělala například Francie.