Paragrafy bez rizika: SMS ČR představuje další benefit pro své členské obce

14. 6. 2024 SMS ČR Legislativa

Chcete mít jistotu, že problémy, se kterými se setkáváte při řízení obce, řešíte právně správně? Nechcete za právní služby vynakládat nepřiměřené finanční prostředky a stojíte o to, aby se vašim kauzám věnovali právníci, kteří se problematikou územních samosprávných celků dlouhodobě zabývají?

Sdružení místních samospráv ČR

Uvítáte kromě standardního právního poradenství také revizi smluvních dokumentů nebo účast specializovaných právníků na online jednáních s protistranou či obchodními partnery? Oceníte reakci na Vámi řešený právní problém do několika hodin, maximálně jednotek dnů?

Pak právě pro vás přináší Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR) novou službu pod názvem Paragrafy bez rizika, která navazuje na dlouholetou Právní poradnu pro obce a vychází z výsledků ankety, jež mezi představiteli členských obcí SMS ČR proběhla v závěru loňského roku.

Právní poradna pro obce je členským obcím SMS ČR samozřejmě i nadále k dispozici, a to v rozsahu 3 dotazů ročně. Své dotazy jí tak stále můžete zasílat na poradna@smscr.cz. V případě, že členské obce SMS ČR uvedený limit vyčerpají, případně uvítají právní služby v dalších nabízených formách, které Právní poradna pro obce nezajišťuje, jsou tu pro ně Paragrafy bez rizika.

Za paušální platbu 1.350 Kč + DPH měsíčně při celoročním závazku získají obce na začátku každého měsíce 3 kredity, které mohou využít k řešení svých problémů, ať už se jedná o pokládání právních dotazů, žádosti o revizi smluv nebo sjednání účasti právníka na online jednání. Doba práce na každém požadavku nesmí překročit dvě hodiny, pokud se tak stane, budou účtovány další kredity. Ty mají klienti možnost si dokoupit i nad rámec dlouhodobého předplatného.

Službu mohou využívat také nečlenské obce Sdružení místních samospráv České republiky, v jejich případě je ale cena služeb vyšší.

Klienti služby Paragrafy bez rizika mají k dispozici průběžně doplňovanou databázi zodpovězených dotazů, kterou si mohou procházet nehledě na výši kreditů a jejich čerpání.

Paragrafy bez rizika vznikly ve spolupráci SMS-služby a AK Tycová & partneři.

Zaujala vás nová služba? Registraci můžete provést na https://www.paragrafybezrizika.cz.