Arnika se zúčastnila kulatého stolu v Senátu kvůli plánům na novou spalovnu v Rybitví

19. 6. 2024 Arnika Životní prostředí

Předmětem jednání byl plán na stavbu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví, obci ležící pár kilometrů od Pardubic. Provozovat by ji měla společnost AVE CZ, spadající do koncernu Daniela Křetínského. Kulatý stůl vyvolala petice odpůrců spalovny, adresovaná Senátu. Podepsalo ji přes deset tisíc lidí.

Arnika

Projekt je prezentován jako „modernizace“ starého areálu spalovny, která zde fungovala od roku 1995 do roku 2004. Sloužila k likvidaci kalů z čističky odpadních vod továrny Synthesia a uzavřena byla, protože nebyla schopna plnit požadované emisní limity. V praxi ale půjde o stavbu spalovny nové, která by měla mít kapacitu 20 000 tun odpadů ročně, což je trojnásobek oproti kapacitě původní, staré spalovny. K záměru bylo podáno přes čtyřicet, z velké části nesouhlasných vyjádření, byla k ní svolána dvě veřejná projednání, přesto v květnu 2023 projekt získal souhlasné stanovisko EIA.

„Ani vypořádání všech připomínek v rámci procesu EIA neznamená vyřešení všech problémů a předejití všem negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, které s sebou stavba spalovny může přinést. Zde navíc nebyly vypořádány všechny relevantní připomínky veřejnosti, spolků a obcí, a u těch, které vypořádány byly, se jejich řešení většinou omezilo na povinnosti dané legislativou a povinné pro všechny,“ řekla k tomu Nikola Jelínek, odbornice na toxické látky v životním prostředí z organizace Arnika. „Nerozumím tomu, že se v roce 2024 bavíme o stavbě druhé největší spalovny nebezpečných odpadů v České republice a nebavíme se o realizaci environmentálně šetrnějších způsobů nakládání s nemocničními a průmyslovými odpady nebo dokonce o způsobech, jak jejich vzniku předcházet,“ dodala.

Podle předsedy stavebního výboru obce Rybitví Darka Horníka AVE CZ zneužilo toho, že v Rybitví stojí areál staré spalovny, a zcela přeskočilo fázi výběru lokality, čímž obcím znemožnilo, aby se v tomto ohledu k záměru vyjádřily. „Jsme v situaci, kdy obec nemůže bez souhlasu AVE CZ ovlivnit, co na jejím území bude a nebude stát,“ řekl. Společnost AVE CZ je známá kontroverzním přístupem k samosprávám, v jejichž oblastech podniká. Mimo jiné je stále trestně stíhána v kauze krácení daní při odvádění poplatků za ukládání odpadů na skládky v Čáslavi, Benátkách nad Jizerou, Hořovicích a Mšenu. Stížnost společnosti na zahájení trestního stíhání zamítlo nejvyšší státní zastupitelství jako nedůvodnou.

Se záměrem postavit spalovnu v Rybitví nesouhlasí jak samotná obec, tak město Pardubice, ale také další okolní města a obce – Chrudim, Srnojedy, Lázně Bohdaneč aj. Aktuální petice proti spalovně běžela od roku 2022 a do dubna 2023 ji podepsalo přes 10 000 lidí, další stovky elektronicky. V květnu 2023 zjistil senátní petiční výbor, který ověřoval, jestli jsou všechny podpisy platné, že tomu tak není (neplatná byla čtvrtina podpisů, většinou proto, že u nich chyběly potřebné osobní údaje), a petice tak byla na čas znovu obnovena. V lednu 2024 pak byla petice s požadovanými 10 000 platnými podpisy senátorům a senátorkám předána znovu.

Senát se peticí zabývá od ledna 2024, a to v rámci senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. V únoru 2024 dorazilo šest senátorů a senátorek přímo do areálu staré spalovny v Rybitví, aby si ho prohlédli. Následovala debata na pardubické radnici, kterou zorganizovali zástupci vedení města v čele s primátorem Janem Nadrchalem (ANO), který je také dlouhodobým odpůrcem spalovny a jedním z petentů.

Kulatého stolu v Senátu se 6. 6. 2024 zúčastnili kromě zástupců společnosti AVE CZ, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a odborníků z Arniky také senátorka Miluše Horská, senátor Přemysl Rabas, který diskuzi moderoval, a zástupci petičního výboru – města Pardubice a obcí Rybitví, Srnojedy a Lázně Bohdaneč. Kritický přístup obcí vyplývá mimo jiné z enormního zatížení oblasti stávajícími průmyslovými provozy (například provozem Synthesie, která vyrábí pigmenty, barviva, celulózu nebo trhaviny, nebo rafinerie Paramo), ze špatného stavu ovzduší, z rizika dalšího zhoršení dopravní situace a také blízkosti k Lázním Bohdaneč, jediným lázním v Pardubickém kraji, pro které by stavba spalovny mohla být až likvidační.

„Stávající legislativa je velmi děravá a říká si o řadu změn k lepšímu, úřady ale zcela nerespektují ani existující právní rámec a proces posuzování vlivů na životní prostředí je tak značně formální,“ řekla mimo jiné senátorka Miluše Horská (KDU-ČSL). „Pardubice jsou jedním z nejnebezpečnějších míst pro život už nyní, a to mimo jiné i kvůli nedostatečné legislativě pro zápach. Pardubicku stavbou spalovny jedině přisolíme,“ dodala. Zároveň vyzvala k dalšímu kulatému stolu, kterého by se zúčastnili i zástupci dalších ministerstev, a po kterém by bylo jasnější, jaké jsou klíčové změny v legislativě, které bude nutné v nejbližší době provést, aby se situace zlepšila. Podle senátora Přemysla Rabase je teď na samotných senátorech a senátorkách, aby výboru předložili návrh usnesení, který by měl výbor následně schválit, a petici potom předat na plénum Senátu.