Stovky účastníků zjistily, jak ušetřit a vypořádat se se změnou klimatu

Pardubický kraj hostil roadshow Pro moderní Česko: setkání plná nové energie

21. 6. 2024 SFŽP ČR Životní prostředí

První sérii seminářů, konferencí a talkshow s názvem Pro moderní Česko: setkání plná nové energie navštívily v průběhu několika týdnů více než tři stovky návštěvníků z řad veřejnosti, zástupců měst a obcí nebo zemědělců. Debaty s experty v Pardubicích, Litomyšli a Svitavách otevřely témata jako komunitní energetika, dobře zateplené domy, obnovitelné zdroje, elektromobilita nebo nástup agrovoltaiky v zemědělství.

Státní fond životního prostředí ČR

Sérii uspořádal portál Obnovitelně.cz ve spolupráci se Svazem moderní energetiky, Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Roadshow Pro moderní Česko po letní přestávce vyrazí do dalších krajů na podzim.

Série navázala na regionální konference Zkrotíme energie, které se zaměřovaly hlavně na praktická opatření vedoucí ke zvládnutí energetické krize. Po stabilizaci situace na energetických trzích přišla série Pro moderní Česko s mnohem širší paletou témat i formátů. Úplnou novinkou byla například Talkshow plná nové energie určená pro širokou veřejnost a vysvětlující situaci na energetickém trhu i potřebná řešení pro ochranu klimatu. Talkshow v polovině května v pardubických Automatických mlýnech navštívila stovka účastníků, kteří se přístupnou formou dozvěděli, proč se mění klima a proč je počasí stále nevyzpytatelnější, jak se na změnu klimatu připravit nebo jak žít klidněji a s respektem k přírodě. V debatním večeru vystoupil ministr životního prostředí Petr Hladík, meteoroložka a klimatoložka Taťána Míková, herec Lukáš Hejlík nebo hlavní ekonom Skupiny ČEZ Pavel Řežábek.

„Česko má jedinečnou příležitost pustit se do zelené modernizace, která nám pomůže posílit energetickou bezpečnost i ochránit životní prostředí pro příští generace. Potřebujeme obnovovat naši krajinu a adaptovat přírodu i města na klimatickou změnu. Zelená modernizace zahrnuje investice do čisté energie, do její dostupnosti pro všechny a do úsporných opatření. Je nutné postupně nahrazovat fosilní paliva obnovitelnými zdroji a začít je efektivně využívat. Tím nejenže pomůžeme chránit přírodu, ale také podpoříme schopnost českých firem obstát na trhu a domácnostem šetřit na energiích. Proto považuji za klíčové diskutovat s veřejností i firmami o výzvách zelené modernizace. Série Pro moderní Česko ukázala, jak můžeme přiblížit výhody zateplených domů nebo solárních panelů na střeše. Setkání s veřejností mi dala taky potřebou zpětnou vazbu, kterou mohu uplatnit do nastavení finanční podpory na konkrétní opatření či legislativních změn,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík.

Na talkshow další den navázala Konference plná nové energie, určená pro zastupitele měst a obcí. Zde před zhruba devadesáti účastníky vystoupil například ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman a představil nejdůležitější a nejdostupnější finanční programy určené pro energetické renovace budov, pořízení obnovitelných zdrojů nebo nastartování komunitní energetiky. Jednotlivá témata pak podrobněji vysvětlili experti třeba z Asociace výrobců minerální izolace (AVMI), Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ), Svazu moderní energetiky či Solární asociace, nebo společností ČEZ ESCO, Urbanity, BK Instal, Solar Global či NOHO.

„Dlouhodobá podpora snižování energetické náročnosti budov, rozvoje fotovoltaiky i modernizace zdrojů a technologií napříč všemi sektory po celé České republice bude i nadále pokračovat. Aktuálně běží podpora pro obce, města a další subjekty veřejného sektoru v Operačním programu Životní prostředí, budovy s památkovou ochranou mohou využít zvýhodněnou podporu z Modernizačního fondu ve výzvě ENERGov, a veřejný i soukromý sektor se může pustit do budování fotovoltaických systémů z výzev RES+, taktéž z Modernizačního fondu,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a pokračuje:

„I v rezidenčním sektoru umožňují prostředky z Modernizačního fondu prostřednictvím programu Nová zelená úsporám modernizaci bydlení v rodinných i bytových domech. Na finanční podporu opatření, vedoucích k významným energetickým úsporám, dnes dosáhne téměř každá domácnost. Standardní Novou zelenou úsporám jsme doplnili odlehčenou NZÚ Light, která umožní jednoduché, ale efektivní renovace domácnostem s nižšími příjmy. Komplexní rekonstrukce pomáháme předfinancovat zálohovou dotací a zvýhodněným úvěrem v programu Oprav dům po babičce. Zálohové dotace mohou využít i SVJ a bytová družstva. Modernizaci nájemního bydlení v domech ve vlastnictví obcí a veřejné správy podporujeme až 70 % dotací.“

Kraje jsou pro Zelenou modernizaci klíčové

Areál zámku v Litomyšli pak koncem května hostil událost zaměřenou na zemědělce jménem Nová energie pro české farmy. Čtyři desítky především malých zemědělců zde měli příležitost debatovat přímo s ministrem zemědělství Markem Výborným. Účastníci si také odnesli řadu informací o výhodách fotovoltaiky, agrovoltaiky, bioplynu či biometanu, a to od expertů Svazu moderní energetiky, sdružení CZ Biom nebo společnosti Andrew Solar Energy. Vrcholem akce pak byla návštěva agrovoltaické instalace společnosti Bragen, kde zemědělci mohli získat inspiraci a informace o praktickém fungování společného pěstování zemědělských plodin a produkce solární energie na stejné ploše.

„Sérii Pro moderní Česko se v Pardubickém kraji podařilo ukázat, že lze věcně diskutovat o výzvách proměny energetiky i řešeních klimatické změny. Vážíme se práce portálu Obnovitelně.cz, který vytvořil možnost přinést expertní pohledy Svazu moderní energetiky, našich členských asociací a předních energetických firem přímo k veřejnosti. Právě praktické zkušenosti s přínosy solárních či větrných elektráren, akumulace energie, dobře energeticky renovovaných domů či pilotní projekty sdílení energie jsou klíčem ke získání důvěry v zelenou modernizaci,“ shrnul přínosy pilotní části série Pro moderní Česko Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Na širokou veřejnost naopak cílila zatím poslední událost, Seminář plný nové energie ve Svitavách. Padesátka zástupců veřejnosti, zastupitelů měst a obcí i zástupců místních firem zde na debatách s experty Svazu moderní energetiky, SFŽP, AVMI, AVTČ nebo České asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav získala informace zejména o blížícím se startu komunitní energetiky. Její úvodní fáze startuje již 1. července.

Na úspěšnou pilotní část série Pro moderní Česko: Setkání plná nové energie by měla navázat setkání v dalších krajích Moravy a Česka. O termínech budou organizátoři včas informovat.