Nejlépe opravené památky v Plzeňském kraji dostaly ocenění

21. 6. 2024 Plzeňský kraj Ostatní

V prostorách Semlerovy rezidence na Klatovské třídě v Plzni se ve středu 19. června 2024 uskutečnil Den památek Plzeňského kraje. Vrcholem slavnostního setkání bylo vyhlášení výsledků a předání ocenění v soutěži Památka Plzeňského kraje 2023 z rukou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a radního pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libora Picky.

Plzeňský kraj

Soutěž „Památka Plzeňského kraje“ vyhlašuje Plzeňský kraj za účelem ocenění nejlepší realizace obnovy nemovité kulturní památky. V roce 2023 se jednalo o již šestý ročník soutěže, která je vyhlašována ve dvou kategoriích – Sochy a drobná architektura a Stavby. Nejlépe opravené památky mohla vybírat i veřejnost prostřednictvím hlasování na webových stránkách soutěže. Hlasování probíhalo od 4. 12. 2023 do 31. 1. 2024 a celkem bylo na podporu soutěžních památek zasláno 2782 platných hlasů.

„Plzeňský kraj má zájem na zachování svého bohatého kulturního dědictví. Úcta k dílu našich předků a stavitelů historických památek je důležitá pro to, aby jejich odkaz zůstal uchován pro naši generaci i pro ty budoucí. Péče o kulturní památky a historické objekty je velice náročná, ale nezbytná pro poznání naší kulturní historie. Opravené a oživené památky zároveň představují jeden z významných cílů návštěvníků našeho kraje z jiných koutů naší republiky i ze zahraničí. Ocenění těch, kteří věnují velkou péči, nemalé finanční prostředky i svůj čas obnově památek v našem kraji, je proto namístě. A nejen ceny, ale i velké poděkování patří všem vlastníkům památek, restaurátorům a realizačním firmám i jednotlivcům, kteří se na opravách památek podílejí. Věřím, že ocenění v soutěži je nejen symbolickým poděkováním za jejich práci, ale také motivací pro zachování kvalitní péče o památky v našem kraji,“ říká Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje.

„Soutěž Památka Plzeňského kraje, kterou Plzeňský kraj vyhlašuje pravidelně již od roku 2017, vznikla za účelem ocenění vlastníků nemovitých kulturních památek, kteří se za pomoci realizačních firem, restaurátorů a dalších odborníků starají o to, aby památky v našem kraji byly v dobrém stavu a reprezentovaly odkaz naší kulturní historie. Díky jejich péči můžeme obdivovat zajímavé historické objekty a místa, kde se odehrávaly dějiny našeho kraje. Nejen pro přírodu, živou kulturu, ale i pro krásné památky je náš kraj vyhledávaným turistickým cílem a inspirací pro umělce různých odvětví. Všichni, kdo se opravám památek věnují, si proto zaslouží velké poděkování, které bychom rádi podpořili symbolickým oceněním nejzdařileji provedených oprav v rámci soutěže Památka Plzeňského kraje. Protože z opravených památek nemají radost jen jejich majitelé, ale i všichni ostatní, kteří mají možnost je navštívit a dozvědět se něco zajímavého z naší historie,“ doplňuje Libor Picka, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

O hlavních cenách „Památka Plzeňského kraje“ rozhodla na základě bodování pětičlenná odborná komise. Nominace příkladně opravených památek do soutěže zasílaly obecní úřady obcí s rozšířenou působností a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni. Nominováno bylo celkem 19 nemovitých kulturních památek, jejichž obnova, nebo její významná část byla dokončena v roce 2023. V kategorii „Sochy a drobná architektura“ bylo nominováno 8 památek a v kategorii „Stavby“ komise vybírala z 11 kulturních památek.

Hlavní cenu „Památka Plzeňského kraje“ 2023 v kategorii pro stavby získala Římskokatolická farnost Přeštice za celkovou obnovu národní kulturní památky kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. Oprava této významné krajinné dominanty jižního Plzeňska zahrnovala kompletní restaurování interiéru i celkovou obnovu fasády kostela, díky nimž byla oživena krása této památky vybudované stavitelem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem, která je největší barokním kostelem v České republice postaveným mimo Prahu.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích

Druhým místem odborná komise ocenila obnovu unikátní památky tzv. Bijadelské sýpky – bývalého kostela sv. Vavřince v Bijadlech u Merklína, který patří soukromým vlastníkům. Na objektu sýpky, který byl již takřka ruinou, byla provedena obnova zdiva, krovu a střechy. Původně gotický farní kostel zasvěcený svatému Vavřinci, který byl za josefínských reforem zrušen a přestavěn na sýpku, tak byl zachráněn před hrozícím zánikem.

Na třetím místě v kategorii „Stavby“ se u odborné komise umístil kostel Nanebevzetí Panny Marie v Seči u Blovic patřící Římskokatolické farnosti Blovice. V roce 2023 byla dokončena obnova výmalby interiéru kostela.

Hlavní cenu „Památka Plzeňského kraje“ 2023 v kategorii pro sochy a drobnou architekturu získal pomník Jindřicha Šimona Baara na Výhledech u Klenčí pod Čerchovem ve vlastnictví Městysu Klenčí pod Čerchovem. Původní pomník z roku 1933 byl po zničení v průběhu 2. světové války obnoven v roce 1947. Jeho stavitelem byl arch. František Kuželka, autorem bronzové sochy Jindřicha Šimona Baara byl Ladislav Šaloun. V rámci obnovy bylo provedeno celkové restaurování pomníku včetně sochy.

Pomník Jindřicha Šimona Baara na Výhledech u Klenčí pod Čerchovem
Pomník Jindřicha Šimona Baara na Výhledech u Klenčí pod Čerchovem

Na druhém místě se v hodnocení odborné komise umístila příkladná obnova Božích muk s plastikou Odpočívajícího Krista v Pivovarské ulici Rokycanech, patřících Městu Rokycany. Celkové restaurování značně poničené památky zahrnovalo i konzervaci kovových částí a plastické doplnění chybějících částí, došlo i na doplnění nové kovové stříšky chránící plastiku Krista před vlivem povětrnosti.

Třetí místo u odborné komise pak získala Obec Chotěšov za celkové restaurování drobné sakrální památky Božích muk ze 17. století, které patří mezi trojici dochovaných božích muk postavených v Chotěšově pravděpodobně nákladem Chotěšovského kláštera. Kompletní restaurování památky zahrnovalo i doplnění ikonografického díla, čtyř obrázků na plechu na stěnách vrcholové kaplice božích muk.

Oceněny byly i památky, jejich obnova získala nejvíce hlasů při hlasování veřejnosti. Ceny veřejnosti si s počtem 473 hlasů odnesl Městys Zvíkovec za celkovou obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Zvíkovci a pan Jaroslav Bech, který je vlastníkem unikátního sochařského díla sousoší Kalvárie v areálu zámku v Liblíně. Počtem 437 hlasů bylo oceněno celkové restaurování sousoší z roku 1731 přemístěného do areálu zámku v roce 1934, které zahrnuje sochy Panny Marie, sv. Josefa a sv. Jana a kříž s korpusem ukřižovaného Krista.

Eva Mertlová