Archiv článků

Bylo nalezeno 29 944 záznamů.

1. Klima se mění, je potřeba připravit protipožární prevenci pro celé Česko, shodl se šéf hasičů s ministrem

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) v rámci výjezdu do Ústeckého kraje navštívil také Národní park České Švýcarsko. Nad požárem zasaženým územím se setkal se šéfem Hasičského záchranného sboru generálem Vladimírem Vlčkem, ředitelem Správy Národního parku České Švýcarsko Petrem Křížem a starosty zdejších obcí.
29. 3. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

2. Zrušení územní ochrany kanálu Dunaj-Odra-Labe přinese obcím příležitosti, na pozemcích však nepůjde stavět hned

Vláda v únoru zrušila usnesení, která souvisela s územní ochranou pro celé průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe. Díky tomu mohou radnice začít přípravy na využití pozemků začleněných do územní rezervy pro svůj další rozvoj. Nové projekty však na těchto pozemcích nepůjde zahájit okamžitě. Podle odhadů budou procesní změny předcházející nutným změnám územních plánů hotové nejdříve na konci letošního roku.
29. 3. 2023 Pardubický kraj Regiony

3. Středočeský kraj rozdělí na podporu venkovských prodejen celkem 4 miliony Kč

Zastupitelé Středočeského kraje schválili celkem 53 žádostí o dotaci v rámci programu Obchůdek 2021+, který je určen na podporu udržení provozu maloobchodu v menších obcích. I přes původní záměr podpořit zejména prodejny v hospodářsky a sociálně ohrožených územích, budou uspokojeny i další žádosti, které kraj v rámci dotačního programu obdržel. Téměř 1,8 milionu Kč je určeno na 24 žádostí prodejen z tzv. HSOÚ, dalších 2,2 milionu Kč poputuje na 29 žádostí nezařazených do HSOÚ.
29. 3. 2023 Středočeský kraj Dotace

4. Podnikání se v Olomouci daří

Vítězem letošního ročníku výzkumu Město pro byznys se v Olomouckém kraji stalo statutární město Olomouc. Podnikání se výborně daří také v Prostějově a Mohelnici. Výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.
29. 3. 2023 Město pro byznys Regiony

5. Standardizace územně plánovací dokumentace

K 1. 1. 2023 nabyly účinnosti prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které zavádějí požadavky na standardizaci územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů. Povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné znění v jednotném standardu je dána v § 20a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stávající stavební zákon).
28. 3. 2023 ÚÚR Územní plánování

8. Na rozvoj malých obcí míří více než 6 milionů korun, počítá se například s rekonstrukcí školy či s opravami veřejného osvětlení

Zastupitelé Středočeského kraje schválili 13 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito více než 6 milionů korun. Největší dotace by měla putovat na opravu základní školy v Trhovém Štěpánově (1 360 000 Kč) či na nový chodník v Kostelních Střimelicích (1 448 000 Kč).
28. 3. 2023 Středočeský kraj Regiony

9. Zveřejňování veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci

Pro obce v České republice je založena povinnost zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci dvěma právními předpisy. Především je to zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 10d zákona č. 250/2000 Sb.), tzv. malá rozpočtová pravidla. Stejnou povinnost ukládá obcím také zákon o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb).
28. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

10. Stavební zákon je na světě

Jako zázrak ve Sněmovně prezentovala některá média možnost, že stavební zákon bude schválen ve vzácné shodě vládnoucí koalice s opozicí. Možný zázrak se stal skutečností a v pátek poslanci společně schválili novelu stavebního zákona. Žádný ze zákonodárců nezvedl ruku proti přijetí a z celkem 166 přítomných poslanců jich 161 hlasovalo pro předlohu.
27. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

11. Čtvrtstoletí s konferencí ISSS – témata reagují na současné společenské dění

Konference ISSS pomáhá už čtvrt století s digitalizací státní správy a samosprávy – 25. ročník se bude konat 15. a 16. května 2023 v Hradci Králové v Kongresovém centru Aldis. V programu se objeví aktuální témata jako stav a budoucnost eGovernmentu v ČR včetně reorganizace jeho řídících struktur, kybernetická bezpečnost veřejnoprávních institucí nebo digitální identita občana.
27. 3. 2023 ISSS Veřejná správa online

12. Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku

Již od začátku příštího roku tak stavebníci dostanou namísto několika samostatných razítek pro účely povolení stavby razítko jediné. Všechna povolení z oblasti životního prostředí, která dnes stavebník potřebuje, by mělo nahradit jednotné environmentální stanovisko (JES). Žadatelům se tím zjednoduší povolování nejrůznějších typů stavebních i nestavebních záměrů, přitom ale zůstanou plnohodnotně zachovány zájmy na ochraně životního prostředí.
27. 3. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

14. Zlínský kraj hodlá půl milionem korun podpořit obnovu turistického značení

Obnovu celkem 910 km turistických tras a kontrolu a doznačení 1400 km cyklotras plánuje letos ve Zlínském kraji Klub českých turistů. Zlínský kraj tuto činnost dlouhodobě podporuje, letos pro ni má připraveno půl milionu korun. Turistické značení v České republice je považováno za nejkvalitnější v Evropě.
27. 3. 2023 Zlínský kraj Regiony

15. Karlovarský kraj a jeho partneři nabízejí obcím spolupráci v oblasti IT technologií

Karlovarský kraj podepsal v roce 2022 memorandum s Czech Smart City Cluster (CSCC) o spolupráci v oblasti SMART s cílem rozvíjet myšlenky vzájemného propojení aktivit a prvků v Karlovarském kraji. Tato spolupráce nabízí příležitost podporovat koncepci chytrých obcí (SMART Village), měst (SMART City) a regionů (SMART Region), využití nových technologických řešení a inovativních přístupů, které zvyšují kvalitu života obyvatel a podporují udržitelný hospodářský růst a regionální rozvoj.
27. 3. 2023 Karlovarský kraj Veřejná správa online

16. Praha získá pro letošní rok více než půl miliardy korun od státu na obnovu významných komunikací ve městě

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na čtvrtečním jednání schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2023. Bude se jednat celkem o částku ve výši 530 870 000 Kč, kterou hlavní město využije na financování oprav a údržby komunikací, které provizorně nahrazují části dosud nevybudovaného Pražského okruhu. Například se bude jednat o pokračující obnovu Barrandovského mostu, rekonstrukci části ulice Průmyslová nebo o instalaci protihlukových opatření v ulici 5. května.
27. 3. 2023 Praha Regiony

17. Zlín nezapře své podnikatelské kvality

Srovnávací výzkum Město pro byznys, který hodnotí všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností v České republice, vyhodnocuje analytická agentura Datank. Krajské výsledky jsou již tradičně vyhlašovány na setkáních Svazu měst a obcí ČR. Ve Zlínském kraji exceluje statutární město Zlín v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy. V obou těchto hlavních kategoriích výzkumu zabodovalo v rámci krajského srovnání. Na dalších stupních vítězů se umístily Uherské Hradiště a Rožnov pod Radhoštěm.
27. 3. 2023 Město pro byznys Regiony

18. Zástupci obcí: Na venkově musíme udržet dostupné služby, jinak lidé odejdou do měst

Na 150 starostů se účastnilo konference Život v obcích 2023+, kterou ve čtvrtek pořádalo Sdružení místních samospráv ČR v Pardubicích. Hlavním tématem konference, na níž vystoupili rovněž ministr vnitra a 1. místopředseda vlády Vít Rakušan, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, bylo udržení dostupných služeb na venkově a zvyšování obslužnosti venkova pomocí moderních řešení.
24. 3. 2023 SMS ČR Regiony

19. Havarijní novela vodního zákona stanoví jasná pravidla pro prevenci i řešení havarijních událostí na českých tocích

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravilo novelu vodního zákona, která představuje komplexní legislativní řešení havárií na vodách. Návrh na základě zkušeností z praxe nově definuje, kdo má v případě havárie co dělat a zvyšuje sankce za způsobení havárie. Mimo jiné zavádí kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a zřizuje registr všech výpustí odpadních vod do vodních toků. Návrh novely je v aktuálně v meziresortním připomínkovém řízení, na vládu ho chce resort předložit na konci dubna.
24. 3. 2023 MŽP ČR Životní prostředí

20. Podpora dětských skupin: MPSV pomůže obcím při budování nových kapacit, vyhlásilo další dotační výzvu

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo další výzvu v rámci Národního plánu obnovy. Podpoří tak obce při budování dětských skupin. Dotace může pokrýt veškeré náklady na výstavbu nových objektů, případně rekonstrukci a nákup budov. Tyto prostory pak musí dlouhodobě sloužit pro provoz dětských skupin. Na tento typ podpory je v Národním plánu obnovy vyčleněno asi 6 miliard korun. Další prostředky pro neziskové organizace jsou k dispozici v rámci OPZ plus.
24. 3. 2023 MPSV ČR Dotace

22. Dotace pomáhají udržet obchody v malých obcích

Provozování obchodů v malých obcích je spíše veřejnou službou než podnikáním, které by majitelům přinášelo horentní zisky. Navíc v době, kdy se razantně zvyšují náklady na jejich fungování, je finanční podpora ze strany státu i kraje pro mnohé z nich doslova životně důležitá.
24. 3. 2023 Karlovarský kraj Dotace

23. Jihočeské obce se mohou těšit na 48 nových projektů

Nová sportoviště, školy a školky, domovy pro seniory, kulturní domy, hasičské zbrojnice, autobusové nádraží. Opravený kostel, prodejna či knihovny. Celkem 48 projektů jihočeských obcí dostane peníze z Krajského investičního fondu na realizaci projektů, které mají zkvalitnit život Jihočechů. Dvě stě třicet milionů korun kraj rozdělí tak, aby uspokojil projekty, které mají pro obec největší rozvojový potenciál, nejvíce uživatelů a největší multiplikační efekt.
24. 3. 2023 Jihočeský kraj Regiony

24. Středočeský kraj buduje rozsáhlou síť cyklostezek

Řada turisticky atraktivních míst ve Středočeském kraji je dostupná, díky rozšiřující se síti cyklotras, i z nádraží. Kraj navíc, historicky poprvé, podpoří budování cyklistické infrastruktury – chce nechat postavit cyklověže a cykloboxy. Co dalšího chystá?
24. 3. 2023 Středočeský kraj Doprava

25. Obce a dobíječky pro elektromobily

Současný trend evropské politiky určuje „Zelená dohoda“ a jedním z hlavních cílů je rozvoj elektromobility. Postupný, ale trvalý přechod od automobilů se spalovacími motory k vozidlům s elektrickým pohonem se už asi nedá odvrátit. Narůstající počet elektromobilů bude možný pouze za předpokladu, že se podaří vybudovat rozsáhlou síť nabíjecích stanic.
24. 3. 2023 Obec a finance Doprava

27. Urychleme změny, dokud je čas

Mottem letošního Světového dne vody, který byl 22. března, je „Accelerating change“, což můžeme přeložit jako „Urychlení změny“. Heslo Organizace spojených národů, která Světový den vody každoročně vyhlašuje, je zaměřeno zejména k situaci v rozvojových zemích, kde obrovský počet obyvatel čelí nedostatku vody, a kde tedy urychlení změny k lepšímu je životné důležité. Týká se to ovšem i zemí žijících ve vodním blahobytu, jako je Česká republika, protože takový stav nemusí trvat navždy.
23. 3. 2023 Obec a finance Životní prostředí

28. Rozšiřujeme Portál dopravy, nově tam najdete další digitalizované žádosti pro vydávání dokladů plavidel

Portál dopravy dál rozšiřuje své služby. Občané nově mohou využít tři digitalizovaná podání z oblasti vydávání dokladů plavidel. On-line je možné žádat o prodloužení platnosti lodního osvědčení pro malé a rekreační plavidlo, o zapsání změn údajů v rejstříku malých plavidel a v lodním osvědčení plavidla a o zapsání plavidla do rejstříku malých plavidel a vystavení lodního osvědčení malého a rekreačního plavidla.
23. 3. 2023 Ministerstvo dopravy Doprava

29. Právě odstartoval první ročník soutěže Zelená obec roku

Skupina ČSOB ve spolupráci s Hospodářskými novinami a společností REMA Systém vyhlašují soutěž Zelená obec roku. Soutěž je otevřena všem obcím, které se angažují v environmentální oblasti, udržitelném fungování a mají odpovědný postoj k životnímu prostředí. Doložit to mohou některým ze svých projektů, který právě realizovaly nebo jej připravují.
23. 3. 2023 ČSOB Životní prostředí

32. Ostrava zůstává městem pro byznys Moravskoslezského kraje

Vítězná Ostrava si udržuje kvalitní podnikatelské prostředí, a obhájila tak loňské první místo v kraji ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys. Na druhé místo se dostala Opava, bronz bere Frýdek-Místek. Výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice.
23. 3. 2023 Město pro byznys Regiony

34. MŽP posílá do obcí přes 5 miliard korun na vodovody, kanalizace i lepší čistění a úpravu vody

Díky dotacím pro 162 nových projektů dojde k výstavbě desítek nových čistíren odpadních vod či stovek kilometrů vodovodní sítě a kanalizace. Investice do vodohospodářských projektů měst, obcí a dalších veřejných subjektů představují jeden ze základních pilířů Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) i v jeho aktuálním programovém období do roku 2027.
22. 3. 2023 MŽP ČR Dotace

35. Svaz se zasadil o vytvoření další typové činnosti složek IZS

Nový soubor typové činnosti složek IZS při společném zásahu upravuje postup v případě nálezu nelegálního skladu nebezpečných látek a odpadů (dále jen „STČ 17/B IZS“). Svaz měst a obcí ČR vytvoření tohoto dokumentu inicioval – jedná se totiž o situace, s nimiž se města a obce v praxi potýkají. Zástupci Svazu se pravidelně účastnili jednání pracovní skupiny, kterou MV-generální ředitelství HZS ČR jako věcný gestor této agendy k vytvoření této typové činnosti zřídilo. Součástí katalogového souboru je také Doporučení pro obce pro případ nálezu nelegálního skladu nebezpečných látek a odpadů.
22. 3. 2023 SMO ČR Ostatní

40. Obce z Pardubického kraje mohou žádat o dotaci na sdílení (elektro)kol

Ještě tři měsíce mají obce s více než třemi tisíci obyvateli čas na podání žádostí o krajskou dotaci na podporu bikesharingu, tedy sdílení kol a elektrokol mezi uživateli. Pardubický kraj nabízí obcím uhrazení nákladů na prvních 15 minut jízdy, kterou mohou mít občané zcela zdarma. Žádosti lze podávat do 30. června.
22. 3. 2023 Pardubický kraj Dotace

41. Starostky a starostové jednali na půdě kraje

Sídlo Královéhradeckého kraje bylo dějištěm krajského setkání Svazu měst a obcí ČR, které se po dvouleté pauze opět konalo prezenčně. Program setkání nabídl starostkám a starostům novinky ze světa samospráv a jeho hlavním tématem byla efektivita, úspory a pozitivní rozvoj obcí.
22. 3. 2023 Královéhradecký kraj Regiony

42. Proti novele insolvenčního zákona

Vláda v současné době připravuje novelu insolvenčního zákona, ve které navrhuje osvobození od dluhů pro všechny dlužníky za tři roky. Proti tomuto vládnímu návrhu, který zkracuje dobu oddlužení z pěti na tři roky bez rozlišení schopností dlužníků, protestuje nejenom Svaz měst a obcí, ale také většina odborné veřejnosti, a podle průzkumu veřejného mínění také občané. Na tiskové konferenci vedle SMO ČR vystoupili zástupci pořádajícího InsolCentra a Svazu českých a moravských bytových družstev.
22. 3. 2023 Obec a finance Legislativa

43. Dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace míří k lidem, ve výzvách je přes 20 miliard korun

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) už vyhlásil 13 výzev v celkové výši 23,2 miliard korun z celkové dvaačtyřicetimiliardové alokace. To znamená, že celá polovina finančních prostředků z programu je už nyní dostupná zájemcům a další výzvy budou v příštích třech měsících přibývat. Program dosud registruje žádosti o podporu za 12 miliard korun. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nabízí pomocí tohoto programu dotace pro obyvatele, obce a firmy v krajích, které se musí vypořádat s útlumem těžby uhlí. Přispívá na aktivity, které pomáhají řešit jak sociální a hospodářské, tak environmentální dopady přechodu na nízkoemisní ekonomiku.
21. 3. 2023 MŽP ČR Dotace

44. Agropocasi.cz – nová webová aplikace nejen pro zemědělce

Rychlá a snadná dostupnost co nejpřesnějších informací o počasí je klíčová pro operativní rozhodování prakticky u všech agrotechnických zásahů, jako je zakládání porostů, hnojení, ochrana rostlin, sklizňové práce, doprava aj., ale i pro chovatele hospodářských zvířat, lesní hospodáře a manažery v komunální sféře.
21. 3. 2023 ČHMÚ Veřejná správa online

45. Zahrádkaření posiluje a zůstává doménou českých domácností

Zahrádkaření zůstává doménou českých domácností. Pandemie a růst cen potravin tyto tendence jen posílily. Této činnosti, která je hluboce zakořeněná už v několika generacích, se věnuje zhruba polovina všech českých domácností, což je o něco málo více než před covidem. Spíše, než potravinová soběstačnost je ale motivací potravinová suverenita, která klade důraz na možnost vybrat si své zdroje potravin, říká sociolog SYRI Jan Vávra.
21. 3. 2023 SYRI Ostatní

46. MPSV vyhlásilo výzvu zaměřenou na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny nepobytových sociálních služeb

V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí výzvu Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb. Jejím cílem je podpora investičních projektů zaměřených na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb ambulantního a terénního charakteru. Pro vybrané služby sociální péče bude podpořen nákup nemovitostí včetně pozemků, výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro poskytování služeb.
21. 3. 2023 MPSV ČR Sociální problematika

47. K novele informačního zákona

Od 1. 1. 2023 došlo k doplnění informačního zákona[1], které má původ v transpozici směrnice o otevřených datech a opakovanému použití informací veřejného sektoru. Tradičně se však dostaly do zákona rovněž další úpravy, které mohou být z pohledu obcí zajímavější než ty transpoziční.
21. 3. 2023 OF 5/2022 Legislativa

50. Setkání s představiteli obcí a měst zakončili krajští radní na Rokycansku

Diskuse k pořízení digitálních technických map, o postupující digitalizaci státní správy, vzniku nového Centrálního místa služeb či možném vzniku nového platebního portálu po vzoru Středočeského kraje, byly hlavními tématy setkání vedení Plzeňského kraje se starostkami a starosty ve Stodě na jižním Plzeňsku a Rakové na Rokycansku. Stejně jako v případě dvou předchozích setkání se dostalo i na dotace z oblasti regionálního rozvoje a životního prostředí, anebo na revitalizaci objektů kulturního dědictví v obcích.
20. 3. 2023 Plzeňský kraj Regiony
Bylo nalezeno 29 944 záznamů.