K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Archiv článků (rubrika Zpravodaj Ministerstva zemědělství)

Bylo nalezeno 97 záznamů.

1. Venkovský prostor a pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy, jako účinný nástroj k revitalizaci a zatraktivnění venkovského prostoru, jsou investicí do krajiny, jsou odpovědí na hledání, jak napomáhat ochraně životního prostředí. 7. 9. 2011, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

2. Program rozvoje venkova

Ve dnech 15.–28. února 2011 proběhl příjem žádostí o dotaci pro opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. V rámci tohoto opatření mohou obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob a církve žádat o dotace na údržbu a využití kulturního dědictví venkova. 1. 9. 2011, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

3. Ochrana půdy a péče o krajinu

Koncem května představil na tiskové konferenci ministr zemědělství Ivan Fuksa jedno ze svých základních témat – ochranu půdy a péči o krajinu. 12. 8. 2011, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

4. Veřejný zájem v činnosti vodoprávních úřadů

Článek se zabývá základním vymezením pojmu veřejný zájem v jeho obecných znacích. Veřejný zájem lze stručně charakterizovat jako ospravedlnění veřejné moci. Zabývá se rovněž pojetím veřejného zájmu v činnostech vodoprávních úřadů a neopomíjí na jeho nalézání dalšími subjekty, a sice dotčenými orgány a veřejností. 15. 6. 2011, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

5. Na prevenci před povodněmi do roku 2013 půjde pět a půl miliardy korun

Protipovodňové ochraně jako vládní prioritě věnuje ministerstvo zemědělství dlouhodobě velkou pozornost. Ministr Fuksa na oslavách Světového dne vody oznámil, že pro tuto důležitou oblast jsou zajištěny finanční prostředky ve výši 5,5 miliardy korun do roku 2013. Ani tato vysoká částka však nepokryje úplně všechny plánované projekty. V následujících letech by tak podle koncepce, již v listopadu schválila vláda, mělo jít na ochranu před povodněmi přes 4 miliardy ročně. 10. 6. 2011, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

6. Vodohospodářská politika – plnění cílů a koncepce pro období 2011–2015

Ministerstvo zemědělství se od roku 2000 věnuje zpracování koncepčních záměrů a strategií pro vodní hospodářství ČR s cílem zabezpečit zlepšování a udržitelnost vodních zdrojů a jejich racionální využívání, které podmiňují jak celou ekonomiku, tak kvalitu života obyvatel. 16. 3. 2011, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

7. Program rozvoje venkova – proces administrace žádosti o dotaci a o proplacení

Program rozvoje venkova (dále jen PRV), financovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), přispívá v období 2007–2013 svým rozpočtem cca 96 mld. Kč k rozvoji venkovského sektoru. V rámci PRV je podporována konkurenceschopnost a podnikání, a to nejen v zemědělské, zpracovatelské a lesnické sféře. Cílem PRV je také zvýšení kvality života na venkově a ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. 11. 3. 2011, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

8. Úspory jsou na prvním místě

Počátkem února, na tiskové konferenci 8. 2. 20011, ministr zemědělství Ivan Fuksa zhodnotil, co se za dobu jeho působení podařilo v resortu udělat a seznámil s prioritami na rok 2011. K prvořadým úkolům patří například úspory v chodu resortu, zvýšení konkurenceschopnosti českých zemědělců, dokončení majetkového vypořádání, vytvoření spravedlivých podmínek pro podnikání v zemědělství. 10. 3. 2011, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

9. Hodnocení místních akčních skupin 2010

V letošním roce proběhlo ve spolupráci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě MAS první celkové hodnocení místních akčních skupin podpořených v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013. 11. 1. 2011, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

10. Držitelem titulu Oranžová stuha za rok 2010 se stala obec Francova Lhota ze Zlínského kraje

Valašská obec Francova Lhota ze Zlínského kraje získala ocenění Oranžová stuha České republiky 2010 v rámci soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova. Slavnostní vyhlášení proběhlo v historických prostorách Senátu Parlamentu ČR v Praze. Ocenění převzal z rukou ministra zemědělství Ivana Fuksy bývalý starosta obce pan Karel Matůš, za jehož působení obec ocenění získala. 10. 1. 2011, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

11. Úspory i koncepční kroky – prvních 100 dnů ministra zemědělství

Pět priorit si po jmenování ministrem zemědělství vytyčil Ivan Fuksa a v pondělí 1. listopadu společně s premiérem Petrem Nečasem rekapitulovali jejich dosavadní naplňování i plány dalšího postupu. 7. 1. 2011, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

12. Čištění městských odpadních vod v aglomeracích nad 2000 ekvivalentních obyvatel (EO)

Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí předložilo vládě České republiky materiál s názvem "Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod". Vláda tento materiál schválila Usnesením vlády České republiky ze dne 11. srpna 2010 č. 575. 5. 11. 2010, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

13. Zemědělství je také rozvoj venkovských oblastí

Dne 14. července 2010 premiér Petr Nečas uvedl do funkce nového ministra zemědělství. Ivan Fuksa se poté osobně představil všem zaměstnancům úřadu ve velké aule ministerstva. Zde také poděkoval odstupujícímu ministrovi Jakubu Šebestovi. 15. 10. 2010, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

14. Velká novela vodního zákona a její dopad do života obcí

Některé věci ohledně vody se od 1. srpna tohoto roku opět změní. Důvodem je v pořadí již šestnáctá novela zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), která byla vyhlášena ve Sbírce dne 21. května 2010, v částce 53 pod číslem 150/2010. 2. 8. 2010, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

15. Vize českého zemědělství po roce 2010

Koncem května byla na tiskové konferenci představena Vize českého zemědělství po roce 2010, kterou vytvořila Skupina pro strategické otázky v zemědělství. 28. 7. 2010, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

16. Pozemkové úpravy v letech 2010 až 2013

Ve vedení Ministerstva zemědělství byl v únoru projednán materiál "Plán činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb finančního zabezpečení v letech 2010 až 2013", zpracovaný Ústředním pozemkovým úřadem (ÚPÚ). Tento čtyřletý plán je konkrétním rozpracováním podstatných bodů, které jsou zahrnuty v dříve projednané Koncepci pozemkových úprav na období r. 2008–2020. 22. 6. 2010, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

17. Pozemkové úpravy a jejich finanční zabezpečení do roku 2013

Na půdě ministerstva zemědělství aktuálně vznikl "Plán činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb finančního zabezpečení v letech 2010 až 2013". Tento čtyřletý plán konkrétně rozpracovává koncepci pozemkových úprav a stanovuje priority pro oblast pozemkových úprav. 22. 6. 2010, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

18. Soutěž Vesnice roku – oranžová stuha

V rámci 33. setkání starostů na Dni malých obcí byl slavnostně vyhlášen již 16. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 byly podepsány jednotlivými zástupci vyhlašovatelů. 21. 6. 2010, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

19. Světový den vody

Již po osmnácté se sešli odborníci na vodní hospodářství při příležitosti Světového dne vody. Na tomto tradičním setkání jsou vždy prodiskutována aktuální témata z oboru vodního hospodářství. Se světovým dnem vody jsou spojeny i vzdělávací aktivity. 21. 6. 2010, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

20. Projekty spolupráce místních akčních skupin

Projekty spolupráce místních akčních skupinProgram rozvoje venkova ČR na období 2007–2013, financovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, přispívá významným způsobem také na provoz, činnosti a projekty místních akčních skupin (MAS) pracujících metodou Leader. 17. 6. 2010, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

21. Program rozvoje venkova

Letní 10. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007–2013 proběhne v termínu od 14. června a do 30. června 2010. 17. 6. 2010, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

22. LEADER – IV. osa Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013

Přístup LEADER je zajímavou metodou přispívající k rozvoji venkova, která povzbuzuje místní potenciál spojením různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí. Místní akční skupiny vytvářejí a realizují místní rozvojové strategie. 24. 3. 2010, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

23. Projekty obcí v Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013

Program rozvoje venkova (dále jen "PRV), financovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), přispívá v období 2007–2013 svým rozpočtem cca 94 mld. Kč k rozvoji venkovského sektoru. V rámci PRV je podporována konkurenceschopnost a podnikání, a to nejen v zemědělské, zpracovatelské a lesnické sféře. Cílem PRV je také zvýšení kvality života na venkově a ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. 23. 3. 2010, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

24. Dodatečné navýšení finančních prostředků

Výbor pro rozvoj venkova 20. ledna 2010 rozhodl o navýšení finančních prostředků z Evropského plánu hospodářské obnovy pro Českou republiku o více než 1 mld. Kč. Dodatečné finanční prostředky budou moci podpořit v ČR přibližně 300 projektů Programu rozvoje venkova. Celkové navýšení pro všechny členské státy EU v rámci tzv. Barrosova balíčku činí přibližně 26 mld. Kč (1 mld. EUR). 15. 3. 2010, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

25. Oranžová stuha – za spolupráci obce s místními zemědělskými subjekty

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. V oblasti spolupráce obce s místními zemědělskými subjekty se uděluje vítězům soutěže oranžová stuha. 8. 1. 2010, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

26. Proplácení DPH obcím

Česká republika spolu s dalšími starými i novými členskými zeměmi po Evropské komisi v uplynulém roce požadovala ujasnění podmínek čerpání dotací z Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013 (PRV) ve vztahu k DPH, a po tuto dobu za české obce DPH platil stát. 7. 1. 2010, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

27. Program rozvoje venkova ČR – 8. kolo příjmu žádostí startuje

Program rozvoje venkova (dále jen "PRV), financovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), přispívá v období 2007--2013 svým rozpočtem cca 94 mld. Kč k rozvoji venkovského sektoru -- podporuje konkurenceschopnost a podnikání, a to nejen v zemědělské, zpracovatelské a lesnické sféře. Jeho cílem je také zvýšení kvality života na venkově, podpora obecních investic, a v neposlední řadě budování komunikace a spolupráce mezi jednotlivými aktéry venkovského prostoru. 19. 10. 2009, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

28. Důležité informace z resortu

Každoročně předkládanou zprávu o stavu vodního hospodářství přijala vláda v polovině srpna. Zpráva tradičně shrnuje vývoj všech důležitých faktorů v oboru vodního hospodářství. Přináší tak dlouhodobě ucelený přehled o dění v tomto oboru. 13. 10. 2009, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

29. Země živitelka – setkání venkova

Ve dnech 27. srpna až 1. září 2009 se konal již 36. ročník výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích, který se stává nejenom mezinárodním agrosalonem, ale je to rovněž tradiční přehlídka venkovských regionů. 8. 10. 2009, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

30. Závazek o čištění odpadních vod nesplníme

Česká republika se v rámci dohod o vstupu do Evropské unie zavázala zajistit čištění odpadních vod v obcích nad 2000 ekvivalentních obyvatel (EO) do konce roku 2010. Odborně řečeno, jedná se o implementaci směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod (dále jen "Směrnice"). 10. 8. 2009, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

31. Leader v Programu rozvoje venkova

Česká republika uskutečňuje politiku rozvoje venkova pro období 2007--2013 prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR 2007--2013 (PRV). Program je rozčleněn na čtyři prioritní osy a čtvrtou osou je Leader, jehož metodou Místních akčních skupin se realizuje strategie rozvoje venkova. 6. 8. 2009, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

32. Úspěšné projekty z Programu rozvoje venkova II.

Program obnovy venkova ve své ose III v rámci opatření III.2.1. -- Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby byl příležitostí i pro obec Nasavrky, která v rámci tohoto programu realizovala svůj projekt na dostavbu budovy obecního úřadu. 21. 5. 2009, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

33. Úspěšné projekty z Programu rozvoje venkova I.

V rámci Programu rozvoje venkova, osa III -- Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, opatření III.2.1 -- Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, byla provedena v obci Kytín ve Středočeském kraji rekonstrukce čistírny odpadních vod. 20. 5. 2009, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

34. Akční plán pro biomasu

Jako biomasa je obecně označována veškerá hmota organického původu. Zahrnuje v zásadě biomasu rostlinného a živočišného původu. Jedním ze zdrojů biomasy jsou tak i biologicky rozložitelné odpady (čisté nebo vytříděné). 19. 5. 2009, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

35. Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova

Opatření a podopatření III. osy Programu rozvoje venkova je zaměřeno především na podporu venkovských obcí. Páté kolo výzvy k příjmu žádostí proběhlo na podzim loňského roku. 18. 5. 2009, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

36. Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova

  • Rekonstrukce komunikací včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu, Křesín, Ústecký kraj
  • Sadové úpravy hřbitova, Jezná, Plzeňský kraj
  • Rekonstrukce obytné budovy na multifunkční dům, Klešice, Pardubický kraj
27. 2. 2009, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

37. Realizace osy IV Leader v Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013

Česká republika uskutečňuje politiku rozvoje venkova v období 2007--2013 na základě Národního strategického plánu pro rozvoj venkova České republiky na období 2007--2013, prostřednictvím Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007--2013 (dále jen "PRV"). 26. 2. 2009, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

38. Evropskou radu pro zemědělství a rybářství poprvé řídil český ministr zemědělství

Poprvé v roli předsedy rady pro zemědělství a rybářství ministr Gandalovič otevřel diskuzi o zásadách legálního obchodu se dřevem na trhu Společenství. Členské státy se vyjadřovaly k mandátu pro Komisi ke zjišťování, za jakých podmínek by se EU mohla stát členem Mezinárodní organizace pro víno a révu vinnou, dostalo se i na aktuální situaci na trhu s mlékem. 25. 2. 2009, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

39. Celostátní síť pro venkov

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova je Česká republika stejně jako ostatní členské země EU povinna zřídit do 31. prosince 2008 Celostátní síť pro venkov (dále Síť). Síť bude seskupovat subjekty a správní orgány podílející se na rozvoji venkova a zemědělství. 8. 1. 2009, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

40. Kvalita života a mnohotvárnost hospodářství na venkově

Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 až 2013 předpokládá orientaci zemědělské politiky do čtyř základních směrů. Především je cílem zlepšit naši schopnost konkurovat (osa I.), zlepšit životní prostředí a krajinu (osa II.), zvýšit kvalitu života na venkově (osa III.) a využít iniciativu místních společenství (osa IV.). 7. 1. 2009, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

41. Český venkov umí využít evropské peníze

Program rozvoje venkova a využití evropských fondů, aktuální problémy místního rozvoje, financování územních rozpočtů v roce 2009 -- taková byla náplň jubilejních 30. Dnů malých obcí, na které se do Prahy sjeli starostové menších měst a vesnic z celé České republiky. Jako tradičně na pražské setkání zavítal i ministr zemědělství Petr Gandalovič. O příslušných rezortních nástrojích podpory rozvoje našeho venkova, informovali i reprezentanti ministerstva financí, ministerstva pro místní rozvoj a resortu životního prostřední. 2. 1. 2009, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

42. Eurokomisařka Fischer Boel podpořila přípravy na české předsednictví

Eurokomisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel navštívila v závěru října Českou republiku a jednala s ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem, s předsedou Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Jiřím Papežem, zástupci zemědělských nevládních organizací a profesních sdružení. Komisařka zodpovědná za zemědělský sektor jako první z členů Evropské komise přijela do ČR, která bude od ledna 2009 předsednickou zemi. 30. 12. 2008, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

43. Čtvrtá osa – Leader

Účelem osy IV. -- Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s posílením řídících a administrativních schopností na venkově. Principy Leaderu jsou pro rozvoj venkova zvlášť dobrou metodou, neboť vedou k pozitivním efektům, plynoucím ze spojení různých subjektů, které ve venkovském prostoru působí. 6. 10. 2008, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

44. Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova vychází z dokumentů Evropské zemědělské politiky, které předurčují další zaměření na problematiku venkova v Evropě. Obsahem nového směrování je komplexní přístup k venkovskému prostoru a celkové řešení jeho potřeb. Část tohoto programu se bezprostředně dotýká i venkovských obcí. 1. 10. 2008, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

45. Země živitelka

Koncem srpna se konala na Výstavišti v Českých Budějovicích již 35. výstava Země živitelka. Vedle typicky zemědělských záležitostí, zde bylo také mnoho podnětného pro představitele venkovských obcí -- exponáty ve vztahu k péči o životní prostředí a krajinu i řada seminářů k Programu rozvoje venkova. 29. 9. 2008, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

46. Místní akční skupiny a zkušenosti z první výzvy Programu rozvoje venkova

Na základě opatření IV.1.1 Místní akční skupina Programu rozvoje venkova ČR na období 2007--2013 (PRV) se počítá s finanční podporou pro místní akční skupiny (MAS). V rámci tohoto opatření jsou a budou podporovány MAS, které v souladu s principem Leader zajišťují realizaci svého Strategického plánu Leader (SPL). 28. 7. 2008, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

47. Reforma zemědělské politiky

Vláda bude usilovat o vyvážený rozvoj venkova s cílem podpory zaměstnanosti a podnikání, zejména s využitím evropských fondů. Využije plně svých možností k podpoře života mladých lidí na venkově a použije finanční nástroje k urychlení generační výměny v zemědělství. (z programového prohlášení vlády) 25. 7. 2008, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

48. Informační systém VODA České republiky

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, ve spolupráci s dalšími ústředními vodoprávními úřady, nabízejí široké veřejnosti soubor informací o vodách České republiky. Jedná se o přehledné, snadno dostupné a srozumitelné údaje, které jsou nebo mohou být pro všechny občany České republiky nejen zajímavé, ale i velmi podstatné. 9. 6. 2008, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

49. Pomoc obcím a venkovu

Jedním z hlavních cílů podpor Ministerstva zemědělství ČR (MZe) poskytovaných zejména prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2007--2013 (PRV) je zvýšit kvalitu venkovského života, a to především pomocí podpor směřovaných na rozvoj v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské. 6. 6. 2008, Zpravodaj Ministerstva zemědělství

50. Strategie financování čištění městských odpadních vod

Aktualizaci strategie financování směrnice týkající se čištění městských odpadních vod schválila vláda na svém zasedání 28. ledna. Strategie každý rok podle aktuálního stavu upravuje budování kanalizací a čistíren odpadních vod tak, aby byl splněn termín stanovený směrnicí Evropské komise č. 91/271/EHS (dále jen Směrnice). 10. 4. 2008, Zpravodaj Ministerstva zemědělství
Bylo nalezeno 97 záznamů.