Archiv článků

Bylo nalezeno 31 903 záznamů.

1. Knihovna v obci

V těchto dnech vychází druhé, aktuálně přepracované vydání příručky Knihovna v obci, která, ač určena starostům a zastupitelům, bude potřebným průvodcem i pro samotné knihovníky, uživatele knihovnických služeb a širší okruh partnerů, kteří chtějí s knihovnou spolupracovat.
18. 7. 2024 Obec a finance Ostatní

2. Využití bytů k poskytování ubytovacích služeb

V mediálním prostoru se čas od času objevuje názor, že byty lze užívat v podstatě k libovolnému účelu. Toto tvrzení se především objevuje v souvislosti s využíváním bytů za účelem komerčního ubytování turistů, v něž se postupem času proměnil původní nápad sdílení „matrace a snídaně“ ve vlastním bytě s občasnými hosty.
18. 7. 2024 ePravo.cz Bydlení a stavby

4. Ministerstvo pro místní rozvoj startuje obnovu pevnostních měst Terezín a Josefov

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první výzvy ze Systémového programu obnovy a rozvoje pevnostních měst Terezín a Josefov. Desetiletý program poskytne až 1,2 mld. korun, tedy 120 milionů ročně. Částka se mezi obě pevnostní města rozdělí rovným dílem, přičemž první výzvy jsou vyhlášeny ve výši dvouleté alokace. Příjem žádostí MMR zahájí 1. srpna 2024.
17. 7. 2024 MMR ČR Dotace

5. Kraj Vysočina připravuje rozpočet na příští rok

Pravidelně každý rok během letních prázdnin začíná proces přípravy nového rozpočtu kraje. Vrcholí prosincovým zasedáním zastupitelstva kraje, na kterém probíhá schvalování rozpočtu na další rok.
17. 7. 2024 Kraj Vysočina Regiony

6. Konference představila vodíkovou technologii jako hnací motor regionálního rozvoje

Inspirativní, zajímavá a vizionářská. Taková byla podle účastníků první konference, kterou pořádala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) v rámci projektu Vodíkový region Čechy & Bavorsko. Řečníci z řad předních českých a německých odborníků mluvili nejen o samotné vodíkové technologii, ale také o konkrétních příkladech jejího využití v Karlovarském kraji a Bavorsku.
17. 7. 2024 Karlovarský kraj Doprava

7. Dopravní napojení vznikajícího pozemku

Ke vzniku nového pozemku je vyžadováno zajištění jeho dopravního napojení na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Judikatura Nejvyššího správního soudu se v posledních letech posunula směrem ke zpřísnění požadavků na právní zajištění tohoto dopravního napojení, což se následně promítlo i do rozhodovací praxe stavebních úřadů. Podle § 216 odst. 2 nového stavebního zákona by opět mělo postačovat k zajištění dopravního napojení „pouhé“ věcné břemeno.
17. 7. 2024 ePravo.cz Legislativa

8. Cestující se vrací do městské hromadné dopravy

Stále více lidí ke svým cestám využívá městskou hromadnou dopravu (MHD). Vyplývá to z dat Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR), do kterého patří 22 nejvýznamnějších provozovatelů MHD v České republice. Podle čerstvě vydané Statistické ročenky SDP ČR přepravily za rok 2023 dopravní podniky téměř 1,9 miliardy cestujících, což představuje nárůst oproti roku 2022, kdy bylo přepraveno 1,77 miliardy cestujících.
17. 7. 2024 SDP ČR Doprava

9. Nová právní úprava usnadňující vystěhování problémových nájemníků

Dne 12. června 2024 schválila vláda na návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka novou právní úpravu, která pronajímatelům umožní jednodušší vystěhování problémových bývalých nájemníků, a to za pomocí tzv. rozkazu k vyklizení, respektive tzv. rozkazního řízení. Dojde tak ke zkrácení a především ke zjednodušení řízení před soudem. Jako jeden z důvodů této změny uvádí sám ministr spravedlnosti urychlení ochrany vlastnických práv pronajímatelů před neoprávněným užíváním bytu právě bývalými nájemci.
16. 7. 2024 ePravo.cz Bydlení a stavby

10. Digitalizace předmětem česko-ukrajinských konzultací

Součástí 2. česko-ukrajinských mezivládních konzultací v Praze bylo 16. července také jednání vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše s náměstkem ministra pro digitální transformaci Ukrajiny Oleksandrem Bornjakovem. Jednalo se hlavně o prioritách a spolupráci v digitalizaci obou zemí, včetně oblasti digitálního vzdělávání a spolupráce v oblasti kyberbezpečnosti.
16. 7. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

11. Populace žijící v okolí jaderných elektráren má většinou dostatek informací o jejich bezpečnosti

Lidé žijící v okolí dvou českých jaderných elektráren mají v naprosté většině přístup k informacím o jejich provozu a bezpečnosti a tyto informace vnímají jako spolehlivé a dostatečné. Nespokojená s šířením informací je zhruba třetina dotázaných včetně těch, kteří v dotaznících na tuto otázku vůbec neodpověděli. Vyplývá to z průzkumu Národního institutu SYRI mezi obyvateli obcí ležících v okolí jaderných elektráren Temelín a Dukovany.
16. 7. 2024 SYRI Životní prostředí

16. Výnosy z povolenek půjdou na klima

Prostředky z aukcí emisních povolenek bude Česká republika nově využívat výhradně na vybraná klimatická opatření, která pomohou s modernizací energetiky, se snižováním závislosti na fosilních palivech i emisí skleníkových plynů.
16. 7. 2024 ERÚ Životní prostředí

17. Informační linka pro zájemce o komunitní energetiku

Elektroenergetické datové centrum (EDC) spustilo od 1. července bezplatnou informační linku pro zájemce o sdílení elektřiny. Na čísle 800 720 204 dostanou odpověď na své dotazy volající z řad aktivních zákazníků, energetických společenství, obchodníků či široké veřejnosti. Od 1. srpna bude linka k dispozici také uživatelům, kteří zahájí proces registrace pro sdílení elektřiny.
15. 7. 2024 DDeM Energetika

22. Aktuální informace o úpravách a nastavení informačních systémů stavebního řízení

Ministerstvo pro místní rozvoj sbírá zpětnou vazbu od samospráv, stavebních úřadů a dotčených orgánů a na jejím základě upravuje portál stavebníka a Informační systém stavebního řízení. Od prvního července MMR přijalo na 1600 telefonátů a 750 e-mailů se žádostmi a otázkami ohledně informačních systémů. Děkujeme za trpělivost – kvůli častému opakování témat resort neodpovídá jednotlivě, ale hromadnými e-maily. Na požadovaných úpravách systémů kontinuálně pracujeme.
12. 7. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

23. Černá skládka ve vaší obci? S likvidací pomůže až milionová dotace

Nelegální skládky a smetiště trápí nejednu obec. Představují značné riziko pro životní prostředí, mohou z nich unikat nebezpečné látky do půdy, vody i ovzduší a vážně znečistit lokální ekosystémy. S likvidací tzv. černých skládek pomůže samosprávám nová dotační výzva z Národního programu Životní prostředí. Ministerstvo na ni vyčlenilo 50 milionů korun.
12. 7. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

24. Na opravy kulturáků půjdou desítky miliónů korun

Olomoucký kraj pokračuje v podpoře kultury. Postupuje podle rozvojové koncepce, kterou hejtmanství před časem schválilo. Nejnověji se tato podpora promítla do částky 60 miliónů korun, kterou hejtmanství pošle na rekonstrukci kulturních domů v Zábřehu a Uničově a kulturního sálu v Jeseníku. V ambiciózní podpoře investic do kultury bude kraj pokračovat.
12. 7. 2024 Olomoucký kraj Regiony

28. Funkční období ředitelky školy a veřejná funkce

K datu 31.  7. 2024 uplyne šestileté období, na které byla jmenována ředitelka školy do funkce. V tomto období ovšem rovněž vykonávala funkci starostky města a byla uvolněna pro výkon funkce. Bude ji nyní končit období, na které byla jmenována do funkce ředitelky školy, anebo se toto období po dobu výkonu funkce starostky staví a doba jmenování po dobu výkonu funkce starostky neplyne?
12. 7. 2024 Obec a finance Legislativa

29. Zákon o podpoře bydlení prošel v Poslanecké sněmovně prvním čtením

Hlavním cílem zákona je nastavit komplexní systém podpory vedoucí ke snižování bytové nouze v ČR. Předložený návrh nabízí v praxi osvědčené nástroje – kontaktní místa pro bydlení, systém garancí a asistenci v bydlení. Z dlouhodobé perspektivy přinese úlevu státnímu rozpočtu snížením nákladů na řešení dopadů bytové nouze. Zákon je součástí reformy Bydlení pro život, která obsahuje také investice do výstavby dostupného bydlení nebo pomoc obcím při přípravě bytových projektů.
11. 7. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

31. Výhled dalšího vývoje Národního geoportálu územního plánování

Ministerstvo pro místní rozvoj prvního července spustilo Národní geoportál územního plánování (NGÚP). Sbíhají se v něm veškeré výstupy z územně plánovací činnosti jako zásady územního rozvoje, regulační a územní plány nebo urbanistické studie. Přístup do geoportálu mají projektanti, stavebníci, samosprávy, stavební úřady, dotčené orgány i veřejnost. V průběhu letních měsíců ho resort podle předem daného harmonogramu i zpětné vazby uživatelů doplní a rozšíří o další funkcionality.
11. 7. 2024 MMR ČR Územní plánování

32. Česká republika si polepšila v oblasti digitalizace služeb veřejné správy, zůstává ale v dolní polovině evropského žebříčku DESI

Česká republika se v oblasti digitalizace veřejné správy posunula o několik procent v rámci nejnovějšího hodnocení DESI indexu, který sleduje pokrok členských států EU i v digitalizaci veřejné správy. Česku se nejlépe daří v kritériích zaměřených na digitální dovednosti, využívání služeb eGovernmentu či pokrytí sítě 5G. Naopak nejvíce zaostává v počtu ICT pracovníků a zavedení předvyplněných formulářů u digitálních služeb. I přes zlepšení v jednotlivých ukazatelích je Česko v žebříčku až na 20. místě z 27 zemí EU s celkovým skóre 68 %.
11. 7. 2024 DIA Veřejná správa online

33. Známe finalisty krajských kol, kteří se utkají o titul Vesnice roku 2024

Měsíce květen a červen se pro soutěž Vesnice roku 2024 nesly ve znamení krajských kol. Hodnotící komise vybíraly z celkového počtu 196 přihlášených obcí krajské vítěze, tedy třináctku finalistů, kteří byli oceněni zlatou stuhou a postupují tak do celostátního kola soutěže, které se uskuteční ve dnech 2. až 9. září 2024. K vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže dojde 21. září 2024 v Uherském Hradišti.
11. 7. 2024 Vesnice roku Regiony

34. Urbanistický projekt roku

Ocenění v soutěži Urbanistický projekt roku 2024 si odneslo celkem 10 urbanistických projektů z celé České republiky. Soutěž vypisuje tradičně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů a s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu, Agentury pro standardizaci a Národního centra stavebnictví 4.0.
11. 7. 2024 Obec a finance Bydlení a stavby

35. Za úrodu zničenou jarními mrazy dostanou zemědělci kompenzace z unijního rozpočtu ve výši přibližně 378 milionů korun

Zhruba 378 milionů korun (15 milionů eur) dostanou zemědělci jako odškodné za mimořádně silné mrazy, které na jaře spálily úrodu ovoce. Rozhodla o tom dnes Evropská komise. O podporu z unijního rozpočtu požádal už před časem Evropskou komisi ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Další náhradu dostanou zemědělci z českého rozpočtu.
10. 7. 2024 MZe ČR Dotace

36. Jednodušší správa poplatků na úřadech: Liberecký kraj spustí nový platební portál

Úspora času, jednodušší a přehlednější provádění plateb ze strany poplatníků a usnadnění práce příjemcům poplatků při jejich evidenci. To vše přináší nový krajský platební portál, jenž poprvé v testovacím režimu vyzkouší v průběhu letních prázdnin Doksy a Kunratice u Frýdlantu. Od září 2024 by pak měl být portál spuštěn oficiálně a postupně se do něj budou moci připojit všechny obce a města na území Libereckého kraje.
10. 7. 2024 Liberecký kraj Regiony

37. Praha podporuje zálohování PET lahví a plechovek, přinese jí čistší ulice a snížení nákladů

Ministerstvo životního prostředí odeslalo do legislativní rady vlády novelu zákona o obalech, která zavádí zálohování PET lahví a plechovek. Hlavní město Praha tento krok kvituje, budoucí zavedení zálohového systému by pro něj mělo přinést hmatatelné výsledky v podobě úspory finančních prostředků a také zlepšení pořádku na veřejných místech.
10. 7. 2024 Praha Životní prostředí

38. 10 změn, které přináší nový stavební zákon

Stavební řízení v České republice je považováno za nepřiměřeně složité a dlouhé. Nový stavební zákon se měl s těmito problémy vypořádat. Jak se to povedlo? Nejdůležitější změny, které nový zákon přináší, pro vás shrnujeme níže.
10. 7. 2024 Frank Bold Advokáti Legislativa

39. Vítězem Evropské ceny obnovy vesnice 2024 je česká obec Kostelní Lhota

Česká obec Kostelní Lhota se umístila na prvním místě v mezinárodní soutěži Evropská cena obnovy vesnice 2024. Vedle Kostelní Lhoty Česko zastupovala také Ostrožská Lhota, která si odnáší bronzovou medaili. Pod motem „chuť do budoucnosti“ vybírala mezinárodní porota vítěze z celkem 21 obcí napříč Evropou. Soutěž se koná každé dva roky a za Česko do ní postupují nositelé titulů „Vesnice roku“ za předchozí dva ročníky. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční letos v září v obci Stadtschlaining (Rakousko), vítězi předchozího ročníku této mezinárodní soutěže.
10. 7. 2024 Vesnice roku Aktuality

40. Česká cena za architekturu – nominace

Česká komora architektů zveřejnila na nominačním večeru 9. ročníku České ceny za architekturu pořádaném 27. června 2024 v Holešovické tržnici v Praze třicet jedna děl, která mezinárodní porota nominovala do užšího výběru. Jméno hlavního vítěze i dalších finalistů bude oznámeno v listopadu 2024 na galavečeru ve Foru Karlín. Na nominačním večeru, který byl letos obohacen o pestrý odpolední program pro širokou veřejnost, byla zároveň udělena Pocta ČKA, vyhlášeno ocenění za výjimečný počin a předána Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).
10. 7. 2024 ČKA Bydlení a stavby

41. Důležitá dohoda s obcemi otevřela cestu ke vzniku Chráněné krajinné oblasti Krušné hory

Krušné hory jsou o krok blíž vzniku chráněné krajinné oblasti. Ministerstvu životního prostředí a Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR se podařilo dosáhnout důležité dohody s částí měst a obcí v centrální oblasti Krušných hor o budoucím vymezení hranic CHKO. Dohoda dává obcím garanci, že vznik chráněné oblasti neovlivní rozvoj města a obcí v již zastavěných územích a zároveň vymezuje i vybrané rozvojové oblasti mimo ně.
9. 7. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

42. Česku se daří v rozvoji udržitelných měst a obcí, pokulhává v odpovědné výrobě. Globální cíle udržitelného rozvoje budou řešit politici na půdě OSN

V pondělí 8. července začíná v New Yorku dvoutýdenní Politické fórum na vysoké úrovni (tzv. HLPF), nejvýznamnější globální konference k udržitelnému rozvoji. OSN pozvala zástupce států, mezinárodních organizací i další partnery, aby společně zhodnotili stav plnění Cílů udržitelného rozvoje. Letos se globální přezkum zaměří na konec chudoby a hladu, boj s klimatickou změnou, opatření k dosahování míru a spravedlnosti a posilování globálního partnerství. Českou republiku zde zastoupí ministr životního prostředí Petr Hladík.
9. 7. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

44. Krajský stavební úřad od července nově

Od 1. července začaly platit změny, které se dotknou nejen současného rozdělení stavebních úřadů, ale významně se změní i způsob jejich práce. Již nebudeme rozlišovat, jestli jít na úřad silniční, vodoprávní nebo na klasický stavební úřad s žádostmi, ale bude pouze jeden stavební úřad na obci či kraji. Ani s tou žádostí nebudeme muset nikde chodit, protože má dorazit sama digitálně stejně jako další podklady pro povolení stavby prostřednictvím nového portálu stavebníka.
9. 7. 2024 Středočeský kraj Regiony

45. Oslavy vs. spánek – jak na noční klid v obci?

Léto je tady a řada lidí se chystá na nejrůznější večerní párty, slavnosti či akce pod širým nebem. Příliš bujaré venkovní veselí ale může narazit na potřebu spánku a klidu ostatních občanů obce, jakož i na předpisy na uvedené téma. Jak může požadavkům obou skupin občanů obec vyjít vstříc a co v tomto kontextu mohou upravovat právní předpisy?
9. 7. 2024 SMS ČR Ostatní

46. Stavební řízení v době digitální

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) prvního července spustilo Portál stavebníka pro veřejnost a Informační systém stavebního řízení pro úředníky (ISSŘ). Oba propojené systémy jsou součástí digitálního stavebního řízení, se kterým počítá nový stavební zákon, který nabyl plné účinnosti právě 1. července 2024.
9. 7. 2024 Obec a finance Bydlení a stavby

47. Celoroční opravy výtluků silnic II. a III. tříd

Česká společnost Futtec expanduje a k unikátním „mikrovlnným cestářům“ FT3 třetí generace přidává samostatné mikrovlnné pece pro celoroční opravy výtluků silnic. Patentovaný mikrovlnný systém dokáže v každém počasí prohřát narušený asfaltový povrch a umožní tak po celý rok neinvazivní a trvanlivou opravu výtluků. Podrobně jsme o postupu informovali již v loňském roce, za poslední rok však došlo k výrazné inovaci konstrukčního řešení těchto unikátních strojů.
9. 7. 2024 Obec a finance Doprava

48. Soutěž o nejlepší zpravodaj roku 2023 vyhrála obec Hradištko a město Mikulov

Obec Hradištko ve Středočeském kraji a město Mikulov v Jihomoravském kraji vyhrály soutěž O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2023, která se konala už potřinácté. Šestičlenná porota udělila také cenu za nejlepší příspěvek a cenu nejlepšímu zpravodaji DSO či MAS. Vítězové si převzali svá ocenění na slavnostním vyhlášení, které se konalo ve čtvrtek 4. července na Velehradě u příležitosti Dnů lidí dobré vůle.
8. 7. 2024 Civipolis Ostatní

49. Daň z nemovitých věcí

V letošním roce by se měl výnos daně z nemovitých věcí značně zvýšit. Ve snaze konsolidovat státní finance požaduje vláda, aby obce zvýšily základní sazbu této daně o 80 %. Pravděpodobně ne všechny obce tuto daň zvýší, některé mohou růst základní sazby daně kompenzovat snížením koeficientů. Podívejme se, jak je tato daň pro příjmy obcí významná a jak se její výnos v čase měnil.
8. 7. 2024 Obec a finance Ekonomika

50. Provozní úspory ČOV

Čistírny odpadních vod (ČOV) tvoří neodmyslitelnou součást technického zázemí měst a obcí. Podstatnou složkou čistíren odpadních vod jsou aerační, nebo také provzdušňovací systémy, které zajišťují efektivní čištění. Kontaminující a agresivní látky v odpadní vodě však postupem času narušují provzdušňovací membrány elementů, a tak přirozeně dochází k jejich stárnutí a opotřebení. Vzhledem k tomu, že provzdušnění tvoří 60 % celkové spotřeby elektrické energie ČOV, způsobují opotřebované systémy vysoce nehospodárný provoz.
4. 7. 2024 Obec a finance Životní prostředí
Bylo nalezeno 31 903 záznamů.