Archiv článků

Bylo nalezeno 31 259 záznamů.

1. Ústavní soud zrušil vyhlášku obce Jenštejn stanovující místní poplatek za zhodnocení pozemku

Plénum Ústavního soudu posuzovalo obecně závaznou vyhlášku, kterou obec Jenštejn zavedla v části Jenštejn-Dehtáry místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu či kanalizace. Ústavní soud v tomto nálezu odpovídá na otázku, kdy nejpozději mohla obec vydat obecně závaznou vyhlášku, došlo-li ke zhodnocení pozemku v květnu 2017.
21. 2. 2024 Ústavní soud Legislativa

3. Mapy rizikovosti České republiky za rok 2023

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra opět zpracoval údaje (indexy) kriminality, nezaměstnanosti, vyplacených sociálních dávek (závislých na výši příjmu) a rizikovosti (součet předchozích indexů) ze statistických podkladů Policejního prezidia ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí, Generálního ředitelství Úřadu práce a Českého statistického úřadu. Indexy jsou využívány pro potřeby OPK MV při hodnocení projektů prevence kriminality. Je možné je také využít při zpracování bezpečnostních analýz.
21. 2. 2024 MV ČR Veřejná správa online

4. Národní plán obnovy systémově podporuje veřejné investice, na přípravu velkých projektů vyčlenil 500 milionů korun

Žadatelům z řad obcí, krajů a jimi zřizovaných a zakládaných organizací se dne 12. února 2024 otevřela nová výzva Národního plánu obnovy v komponentě 4.1 Systémová podpora veřejných investic. Připraveno je pro ně 500 milionů korun určených na přípravu projektů, které podporují dosažení cílů EU v oblasti digitální a zelené tranzice.
21. 2. 2024 Kraj Vysočina Dotace

7. Centrální nákup Plzeňského kraje se podílí na rozvoji regionální centralizace zadávání veřejných zakázek

Centrální nákup Plzeňského kraje v čele s ředitelkou Janou Dubcovou získal unikátní příležitost spolupracovat s Ministerstvem pro místní rozvoj na rozvoji regionální centralizace v rámci Národní strategie veřejného zadávání v České republice pro období let 2024–2028 (dále jen „Strategie“). Program je financován z fondů Evropské unie, z jedné z komponent Národního plánu obnovy, jejímž cílem je, kromě jiného, metodická podpora a modernizace veřejného zadávání.
21. 2. 2024 Plzeňský kraj Veřejné zakázky

8. Bezpečnost fotovoltaiky

Nejen výkon a úspory, ale také požární bezpečnost by měli řešit všichni majitelé nemovitostí, kteří se rozhodnou na střechy instalovat fotovoltaické elektrárny (FVE). Že není radno zabezpečení celého systému proti požáru podceňovat, dokazují i statistiky – v roce 2023 se i s ohledem na rostoucí počet solárních instalací skokově zvýšil počet požárů těchto zařízení.
21. 2. 2024 ČKAIT Energetika

9. Aktuální makroekonomika

Obce a města, zřizovatelé mateřských a základních škol, v současnosti řeší především očekávané dopady redukce rozpočtu regionálního školství a omezení zdrojů pro nepedagogické pracovníky. Z hlediska makroekonomiky téměř nulový problém je ovšem v lokálním prostředí místních samospráv dost zásadní.
21. 2. 2024 Obec a finance Ekonomika

10. Moravskoslezský kraj pomůže obcím nastartovat rozvojové projekty

Moravskoslezský kraj dá obcím peníze na přípravu projektových dokumentací. Výrazně tak zvýší jejich šanci získat prostředky z národních nebo evropských dotačních programů. Na přípravu obecních projektů půjde z krajské pokladny 18,75 milionu korun.
20. 2. 2024 Moravskoslezský kraj Dotace

11. U kulatého stolu se řešila výzva Operačního programu Spravedlivá transformace

Sekretariát Regionální stálé konference Karlovarského kraje ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a městem Sokolov uspořádaly v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace jednání u kulatého stolu. Představeny byly výzvy Obnovy území dotčeného těžbou a projektové záměry obcí.
20. 2. 2024 Karlovarský kraj Regiony

12. Zálohování PET láhví

Každý z nás, dříve narozených, si pamatuje nedávné časy, kdy řada obcí, měst, škol a ochránců přírody prosazovala třídění odpadů včetně PET láhví, které se postupně stalo pro děti a většinu dospělých naprostou samozřejmostí. V Česku jsme dosáhli toho, že osm z deseti PET láhví se v procesu třídění vrací k dalšímu možnému zpracování. Evropská unie však požaduje využívat devět vratných „petek.“ Stačilo by zdokonalit osvědčený systém, budeme však zavádět povinné zálohování v zájmu výrobců nápojů.
20. 2. 2024 Obec a finance Životní prostředí

13. Senioři na internetu

Polovina českých seniorů je online. Přestože se s internetem seznámili až v pozdním věku, postupně se jej učí používat. Řadu funkcí však stále ovládat nedovedou nebo nechtějí. Řada služeb přitom je dostupná jen na webu nebo přes aplikaci, nevyužívání internetu a chytrého telefonu tak seniorům znemožňuje tyto služby využívat.
20. 2. 2024 ČSÚ Veřejná správa online

18. Královéhradecký kraj nově podpoří službu sdílených kol ve městech

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 29. 1. 2024 schválilo nový dotační program zaměřený na podporu udržitelné mobility formou služby sdílených kol. Jeho prostřednictvím plánuje rozdělit čtyři miliony korun. Na rozvoj udržitelné dopravy a čisté mobility myslí kraj jak ve Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje, tak i v nově schválené Strategii Královéhradeckého kraje v oblasti cyklistické dopravy do roku 2035.
19. 2. 2024 Královéhradecký kraj Doprava

19. Nepořádek, špatné parkování či rozbitá světla. Na co lidé nejčastěji upozorňují v aplikacích závad?

Aplikace pro hlášení závad pomáhají obcím a městům efektivně identifikovat a řešit problémy ve veřejném prostoru. Zároveň umožňují obyvatelům participovat na zlepšování svého prostředí. Nejčastěji lidé jejich prostřednictvím upozorňují na problémy spojené se špatným stavem chodníků a komunikací, parkováním nebo nepořádkem. Hlášení se však často vztahují i k městskému mobiliáři či zvířatům.
19. 2. 2024 Lesensky.cz Veřejná správa online

20. Závislost na fosilních palivech

Eurostat (Statistický úřad Evropské unie) nedávno zveřejnil roční energetické statistiky pro rok 2022. Podle publikovaných údajů činila v roce 2022 závislost EU na fosilních palivech v rámci celkových dodávek energie 70,9 %, což dokládá poměr fosilních paliv k hrubé dostupné energii (celková poptávka po energii v dané zemi nebo regionu). To je mírný nárůst oproti úrovni v roce 2021, kdy činil 69,9 %.
19. 2. 2024 Eurostat Energetika

21. Uveřejňování smluv na veřejné zakázky, ve kterých jsou uvedeny jednotkové ceny

Obecně publikační povinnosti podléhá každá smlouva na veřejnou zakázku uzavřená veřejným zadavatelem, jejíž hodnota přesahuje 500 000 Kč bez DPH. Co když ale přesnou hodnotu smlouvy neznáme, protože ve smlouvě jsou uvedeny pouze jednotkové ceny? V tomto článku rozebereme různé situace, které mohou v případě uveřejňování smluv s jednotkovými cenami nastat, přičemž závěry budou podpořeny ilustračními rozhodnutími ÚOHS.
16. 2. 2024 ePravo.cz Veřejné zakázky

22. Jihomoravští silničáři spouští novou mapovou aplikaci, ukáže veřejnosti pohyb vozidel zimní údržby

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje spouští novou mapovou aplikaci, která veřejnosti poskytne online informace o zajištění zimní údržby na území jižní Moravy. Konkrétně se jedná o počet zasahujících vozidel, která jsou vybavená sypací nástavbou a sněhovou radlicí, jaká je jejich aktuální poloha a viditelný bude i stav ošetřených úseků.
16. 2. 2024 Jihomoravský kraj Doprava

24. Financování regionálního školství

Předseda Svazu měst a obcí ČR, František Lukl, na včerejší tiskové konferenci opět zdůraznil potřebu řešit otázky financování regionálního školství, především redukci míst nepedagogických pracovníků. Požaduje, aby se nejpozději v příštím týdnu uskutečnilo jednání zástupců vlády s představiteli krajů a zejména se zřizovateli škol, tj. obcí a měst, kterých se financování škol bezprostředně dotýká.
16. 2. 2024 Obec a finance Školství

25. Liberecký kraj vyhlašuje program na zvýšení bezpečnosti na školách

Celkem pět milionů korun připravil kraj do programu 1.5 s názvem Ochrana škol jako možných měkkých cílů. Dotaci mohou využít obce jako zřizovatelé škol a také privátní sektor či církev zřizující základní školu. Žádosti bude přijímat krajský úřad v termínu od 25. března do 12. dubna letošního roku.
16. 2. 2024 Liberecký kraj Školství

26. Pokládka optické sítě

Jak by se řešil případ, kdyby o pokládku optické sítě na pozemcích města mělo zájem více poskytovatelů a obec by souhlasy dala jen některým? Měli by zbývající poskytovatelé právo na pokládku sítí prostřednictvím vyvlastnění. A co případ, kdy prostorově se do daného území všichni zájemci nevejdou?
16. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

27. Vláda podpořila zásady programu MMR na obnovu a rozvoj Terezína a Josefova, na pevnostní města půjdou přes tři miliardy korun

Vláda schválila materiál Ministerstva pro místní rozvoj, který představuje další krok k obnově a rozvoji pevnostních měst Terezín a Josefov. Obsahuje hlavní teze desetiletého programu, který bude resort spravovat. Způsob financování záchrany akutně ohrožených objektů vláda schválila v září loňského roku.
15. 2. 2024 MMR ČR Dotace

28. Situace na některých školách v Pardubickém kraji je kvůli financování nepedagogů kritická

Problematika financování nepedagogických pracovníků se velmi výrazně dotýká také škol v Pardubickém kraji. Celkově se situace dotýká 33 úvazků nepedagogů na středních školách a 90 úvazků na základních a mateřských školách. Podle hejtmana Martina Netolického je situace kritická v pěti krajských středních školách.
15. 2. 2024 Pardubický kraj Školství

29. Díky Nábytkové bance Ústeckého kraje našlo v loňském roce nové uplatnění 42 tun nábytku a vybavení domácnosti

Provoz Nábytkové banky Ústeckého kraje byl zahájen v lednu 2023. Její sklad je umístěn v Žatci, podporu však poskytuje v rámci celého Ústeckého kraje. Projekt je realizován pod záštitou 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Kulhánka a finančně jej podpořil Ústeckým krajem, města Žatec a Louny a Úřad práce ČR.
15. 2. 2024 Ústecký kraj Sociální problematika

30. Rating obcí

Jedním z hlavních úkolů představitelů obcí je zajišťovat co nejlepší podmínky pro život obyvatel a pečovat o všestranný rozvoj území. Toto úsilí se neobjede mj. bez modernizace a rozšiřování obecní infrastruktury. Výčet povinností a působnosti obcí je velmi dlouhý. Zahrnuje oblasti jako je vzdělávání, péče o seniory, ochrana životního prostředí, bezpečnost v nejširším pojetí, vzhled obce a mnohé další.
15. 2. 2024 Obec a finance Ekonomika

31. Plná moc digitálně

Vláda dnes schválila novelu zákona o základních registrech, jejíž součástí je i Registr zastupování, který občanům a podnikům přinese velké zvýšení komfortu v situaci, kdy budou sami někoho zastupovat na úřadě, nebo když udělí plnou moc někomu, kdo bude zastupovat je. Ulehčí se tak například při zastupování dětí rodiči nebo zaměstnanců za firmy, bez nutnosti obíhat úřady tak jako dosud. Vše půjde vyřídit pár kliknutími a plná moc zůstane úřadům k dispozici až do jejího odvolání nebo vypršení platnosti.
14. 2. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

33. Vláda rozvolní limity nepedagogických pracovníků škol

Otázkou financování nepedagogických pracovníků ve školách zřizovaných obcemi a kraji se bude zabývat vláda. Vyplynulo to z jednání vládní koalice se zástupci školských odborů a asociací ředitelů za účasti premiéra Petra Fialy. Ministr školství Mikuláš Bek již dříve avizoval, že řešení situace části nepedagogických pracovníků vyžaduje rozhodnutí vlády.
14. 2. 2024 MŠMT ČR Školství

34. S projekty dostupného bydlení pomůže v České republice i Evropská investiční banka

Evropská investiční banka (EIB) se zapojí do podpory vznikajícího sektoru dostupného bydlení v České republice. Ještě v tomto roce vypracuje zhodnocení trhu a doporučí vhodnou formu financování bytové výstavby a rekonstrukcí. Experti banky také vyberou konkrétní projekty s vysokým potenciálem. Cílem je mimo jiné vytvořit systém, který bude atraktivní i pro nadnárodní investory.
14. 2. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

35. Veřejnost může připomínkovat Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina

Koncem minulého týdne, 9. února 2024, bylo spuštěno veřejné připomínkování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2024–2028. Dlouhodobý záměr bude hlavním strategickým dokumentem kraje v oblasti vzdělávání do schválení následujícího Dlouhodobého záměru v roce 2028.
14. 2. 2024 Kraj Vysočina Školství

37. Efektivní energetika – slovo starosty

V Senátu se koncem ledna pod záštitou místopředsedy Jiřího Oberfalzera uskutečnila Národní konference s názvem Efektivní energetika. Řečníky byla hvězdně obsazena počínaje premiérem Petrem Fialou, místopředsedou Sněmovny Karlem Havlíčkem, prezidentem Hospodářské komory Zdenkem Zajíčkem, ředitelem ČEZu Danielem Benešem či Danou Drábovou, až po expremiéra Mirka Topolánka a poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara.
14. 2. 2024 Obec a finance Energetika

39. Zrušení zadávacího řízení dle § 170 ZZVZ

Obecně platí, že zadávací řízení může být zrušeno pouze ze zákonem stanovených důvodů. Zrušení, jakožto jeden ze způsobů ukončení zadávacích řízení je primárně upraveno v § 127 a 128 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Nejedná se však o jedinou zákonnou úpravu zrušení zadávacího řízení. Jedná-li se o sektorovou (nadlimitní) veřejnou zakázku, relevantním se stává také § 170.
13. 2. 2024 ePravo.cz Veřejné zakázky

41. MMR poskytne dalších 870 milionů korun na přípravu projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo tři výzvy, které hlavně obcím a krajům pomohou s přípravou projektů reagujících na potřebu digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU. Z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy – na to vyčlenilo celkem 870 milionů korun. Žadatelé mohou finanční prostředky využít například na pořízení projektové dokumentace, realizaci studie proveditelnosti nebo architektonické a urbanistické soutěže.
13. 2. 2024 MMR ČR Dotace

42. Informace o výši prostředků, které obce získávají z RUD na základě počtu dětí a žáků MŠ/ZŠ – rok 2023

Jedná se o finanční prostředky, které obce získávají v rámci podílů na vybraných daních na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Uvedené částky vycházejí z kritéria „počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“, jsou pouze informativní. Samotné použití těchto prostředků spadá do samostatné působnosti obce a je tedy plně v pravomoci dané obce, jak s nimi naloží.
13. 2. 2024 MF ČR Ekonomika

43. Dotace na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení

Obce v České republice mají možnost od roku 2022 reagovat na dotační výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu na rekonstrukce a modernizaci systémů veřejného osvětlení. Až do konce roku 2024 mohou české municipality získat až 10 milionů korun ročně, určené na opravu lampových stožárů, instalaci moderních LED svítidel a další opatření vedoucí k úspoře energie za provoz veřejného osvětlení.
13. 2. 2024 Obec a finance Dotace

45. Vyšla Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování

Metodika je výstupem Mezirezortní pracovní skupiny pro institucionální stravování. Jde o dokument doporučujícího charakteru, který nabízí návod, jakým způsobem dietní stravu zajistit a poskytnout v případě, že je po ní poptávka. Prošla pilotním testováním na reprezentativním vzorku škol, které ji velmi ocenily. Na její přípravě se podíleli odborníci napříč obory od nutričních terapeutů, přes hygieniky a metodiky školního stravování až po odborníky na gastronomii.
12. 2. 2024 Ministerstvo zdravotnictví Školství

46. Pokračuje vyhlašování dotačních programů Fondu Vysočiny na rok 2024

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání 6. února 2024 vyhlásilo dalších 14 dotačních programů v objemu více jak 141 miliónů korun. Dohromady s již vyhlášenými programy z prosincového zastupitelstva se jedná o sumu ve výši 825,4 miliónů korun, která je určena na podporu nejrůznějších projektů po celé Vysočině.
12. 2. 2024 Kraj Vysočina Dotace

47. Zákon o jednotném environmentálním stanovisku

Vychází nová publikace Zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku – úplná znění vybraných novelizovaných ustanovení s komentářem.
12. 2. 2024 Obec a finance Legislativa

48. O grant na sázení stromů mohou žádat obce, hasiči i skauti

Přes milion korun vloni rozdělili energetici v Moravskoslezském kraji obcím i neziskovým organizacím na výsadbu alejí, parků nebo ovocných sadů. Oblíbený grantový program Nadace ČEZ bude pokračovat také letos. Obce, hasiči, skauti i další neziskové organizace mohou o příspěvek až do výše 150 tisíc korun požádat do konce února na webu nadacecez.cz.
12. 2. 2024 Nadace ČEZ Dotace

49. Na výtluky s mikrovlnkou

Již několik tisíc výtluků bylo na českých silnicích opraveno unikátní mikrovlnnou technologií, kterou vyvinula česká firma FUTTEC ve spolupráci s Akademií věd ČR a Vysokým učením technickým v Brně. Projekt získal patent od Evropského patentového úřadu a jako jediný český finalista se umístil v prestižní soutěži WIPO Global Awards 2023.
12. 2. 2024 Obec a finance Doprava
Bylo nalezeno 31 259 záznamů.