Archiv článků (rubrika Životní prostředí)

Bylo nalezeno 834 záznamů.

2. Populace žijící v okolí jaderných elektráren má většinou dostatek informací o jejich bezpečnosti

Lidé žijící v okolí dvou českých jaderných elektráren mají v naprosté většině přístup k informacím o jejich provozu a bezpečnosti a tyto informace vnímají jako spolehlivé a dostatečné. Nespokojená s šířením informací je zhruba třetina dotázaných včetně těch, kteří v dotaznících na tuto otázku vůbec neodpověděli. Vyplývá to z průzkumu Národního institutu SYRI mezi obyvateli obcí ležících v okolí jaderných elektráren Temelín a Dukovany.
16. 7. 2024 SYRI Životní prostředí

4. Výnosy z povolenek půjdou na klima

Prostředky z aukcí emisních povolenek bude Česká republika nově využívat výhradně na vybraná klimatická opatření, která pomohou s modernizací energetiky, se snižováním závislosti na fosilních palivech i emisí skleníkových plynů.
16. 7. 2024 ERÚ Životní prostředí

5. Černá skládka ve vaší obci? S likvidací pomůže až milionová dotace

Nelegální skládky a smetiště trápí nejednu obec. Představují značné riziko pro životní prostředí, mohou z nich unikat nebezpečné látky do půdy, vody i ovzduší a vážně znečistit lokální ekosystémy. S likvidací tzv. černých skládek pomůže samosprávám nová dotační výzva z Národního programu Životní prostředí. Ministerstvo na ni vyčlenilo 50 milionů korun.
12. 7. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

6. Praha podporuje zálohování PET lahví a plechovek, přinese jí čistší ulice a snížení nákladů

Ministerstvo životního prostředí odeslalo do legislativní rady vlády novelu zákona o obalech, která zavádí zálohování PET lahví a plechovek. Hlavní město Praha tento krok kvituje, budoucí zavedení zálohového systému by pro něj mělo přinést hmatatelné výsledky v podobě úspory finančních prostředků a také zlepšení pořádku na veřejných místech.
10. 7. 2024 Praha Životní prostředí

7. Důležitá dohoda s obcemi otevřela cestu ke vzniku Chráněné krajinné oblasti Krušné hory

Krušné hory jsou o krok blíž vzniku chráněné krajinné oblasti. Ministerstvu životního prostředí a Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR se podařilo dosáhnout důležité dohody s částí měst a obcí v centrální oblasti Krušných hor o budoucím vymezení hranic CHKO. Dohoda dává obcím garanci, že vznik chráněné oblasti neovlivní rozvoj města a obcí v již zastavěných územích a zároveň vymezuje i vybrané rozvojové oblasti mimo ně.
9. 7. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

8. Česku se daří v rozvoji udržitelných měst a obcí, pokulhává v odpovědné výrobě. Globální cíle udržitelného rozvoje budou řešit politici na půdě OSN

V pondělí 8. července začíná v New Yorku dvoutýdenní Politické fórum na vysoké úrovni (tzv. HLPF), nejvýznamnější globální konference k udržitelnému rozvoji. OSN pozvala zástupce států, mezinárodních organizací i další partnery, aby společně zhodnotili stav plnění Cílů udržitelného rozvoje. Letos se globální přezkum zaměří na konec chudoby a hladu, boj s klimatickou změnou, opatření k dosahování míru a spravedlnosti a posilování globálního partnerství. Českou republiku zde zastoupí ministr životního prostředí Petr Hladík.
9. 7. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

9. Provozní úspory ČOV

Čistírny odpadních vod (ČOV) tvoří neodmyslitelnou součást technického zázemí měst a obcí. Podstatnou složkou čistíren odpadních vod jsou aerační, nebo také provzdušňovací systémy, které zajišťují efektivní čištění. Kontaminující a agresivní látky v odpadní vodě však postupem času narušují provzdušňovací membrány elementů, a tak přirozeně dochází k jejich stárnutí a opotřebení. Vzhledem k tomu, že provzdušnění tvoří 60 % celkové spotřeby elektrické energie ČOV, způsobují opotřebované systémy vysoce nehospodárný provoz.
4. 7. 2024 Obec a finance Životní prostředí

11. Extrémy počasí se mohou stát pravidlem, Pardubický kraj řeší opatření proti změnám klimatu

Role Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMU) v rámci řešení klimatických změn a návrhů opatření v povodí jednotlivých potoků a řek. Hlavní téma jednání hejtmana Martina Netolického se zástupci ČHMU. Pardubický kraj se změnám klimatu na svém území věnuje prostřednictvím Institutu environmentálních výzkumů a aplikací (IEVA).
3. 7. 2024 Pardubický kraj Životní prostředí

12. Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje zadržování vody v krajině a zvyšování zásob spodních vod

Regionu Židlochovicko teď posílá na adaptační opatření 600 tisíc korun. Revitalizace vodních toků Svratky, Šatavy a Litavy na území Regionu Židlochovicko a podpora obcí v přípravě adaptačních krajinotvorných opatření. Cíl projektu, který má napomoct k obnově přírodních biotopů, podpoře druhové rozmanitosti nebo přípravě na případné povodně.
28. 6. 2024 Jihomoravský kraj Životní prostředí

13. Sněmovna schválila zákon o veřejné hydrometeorologické službě, zpřístupní online data o počasí, klimatu, kvalitě vody a ovzduší

Díky zákonu nově vznikne databáze s otevřenými daty, která bude přístupná online všem občanům. Data tak bude možné získat jednoduše, rychle a zdarma. Zákon také upravuje spolupráci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se složkami integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech nebo krizových situacích i při přípravě na ně a pro účely obrany státu. Návrh zákona prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně a nyní bude čekat na schválení v Senátu.
27. 6. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

15. Stovky účastníků zjistily, jak ušetřit a vypořádat se se změnou klimatu

První sérii seminářů, konferencí a talkshow s názvem Pro moderní Česko: setkání plná nové energie navštívily v průběhu několika týdnů více než tři stovky návštěvníků z řad veřejnosti, zástupců měst a obcí nebo zemědělců. Debaty s experty v Pardubicích, Litomyšli a Svitavách otevřely témata jako komunitní energetika, dobře zateplené domy, obnovitelné zdroje, elektromobilita nebo nástup agrovoltaiky v zemědělství.
21. 6. 2024 SFŽP ČR Životní prostředí

16. Příběh Středočeského kraje jako příklad dobré praxe

Tak se jmenuje digitální brožura, která shrnuje aktivity krajského úřadu ve vazbě na téma cirkulární ekonomiky a mohou se z ní inspirovat zástupci obcí a měst, instituce, ale třeba také jednotlivci. Jsou tu zmíněny 3 klíčové dokumenty, ve kterých je věnován prostor jak celkovému území Středočeského kraje (cirkulární sken), tak také navazující dokument s návrhy opatření. Samotné budově krajského úřadu je věnován environmentální audit a z něho vycházející závazky Zero Waste Hero.
21. 6. 2024 Středočeský kraj Životní prostředí

17. MŽP pomáhá na Vysočině s čistou vodou a zdravou krajinou, úsporami energií nebo fotovoltaikou díky evropským i národním dotacím

Ministerstvo životního prostředí předložilo během jednání vlády v Havlíčkově Brodě aktuální informace o dotačních programech realizovaných na Vysočině. Kraj využívá jak programy financované z Evropské unie, tak z národních zdrojů. Jen z Operačního programu Životního prostředí jde o opatření za 2,7 miliardy korun. Aktuálně největší část podpory míří do oblasti hospodaření s pitnou vodou a na podporu čistíren odpadních vod a kanalizací.
20. 6. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

19. Přelomové nařízení na obnovu evropské přírody po měsících vyjednávání schválila Rada ENVI

Na pondělním zasedání Rady pro životní prostředí v Lucemburku, kterého se účastní také ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), schválily členské státy EU nařízení o obnově přírody (Nature Restoration Law). Má pomoci k obnově poškozených ekosystémů, v adaptaci evropské krajiny na klimatické změny a v boji proti úbytku biologické rozmanitosti. Na prosazení nařízení se podílela i vyjednávací úsilí ČR.
18. 6. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

20. Zelenými obcemi 2024 se staly Černovice a Kamýk nad Vltavou

Černovice z okresu Pelhřimov a Kamýk nad Vltavou z příbramského okresu se staly vítězi druhého ročníku soutěže Zelená obec roku. V kategorii Sociální počin roku získalo ocenění město Karviná. Slavnostní vyhlášení se konalo v rámci konference Udržitelná budoucnost obcí v pražské centrále pořadatelské skupiny ČSOB.
17. 6. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

22. Arnika vyhlásila nový ročník Aleje roku u kláštera Hora Matky Boží

Královnou alejí České republiky v roce 2023 se podle ankety Alej roku stala Alej ke klášteru Hora Matky Boží v Dolní Hedči – místní části města Králíky v Pardubickém kraji. Od lidí získala skoro dvanáct set hlasů z celé republiky. Pořadatel ankety, ekologická organizace Arnika, zároveň zahájila nový, už čtrnáctý ročník této ankety.
10. 6. 2024 Arnika Životní prostředí

23. Do obcí Zlínského kraje putují ocenění za třídění odpadů

Prestižní ceny za třídění odpadů převzali ve čtvrtek 30. května ve Zlíně v několika kategoriích populární soutěže „O keramickou popelnici“ představitelé měst a obcí ze Zlínského kraje. Tradiční klání samospráv uspořádal už poosmnácté Zlínský kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., a kolektivními systémy ASEKOL a Elektrowin v rámci projektu zaměřeného na podporu tříděného sběru odpadů v regionu.
4. 6. 2024 Zlínský kraj Životní prostředí

24. Senát schválil dvě novely, které přispějí k ochraně krajiny pro další generace

Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, díky které se výrazně sníží úbytek nejkvalitnější zemědělské půdy, schválil Senát. Horní komora parlamentu schválila také důležitou havarijní novelu vodního zákona. Ta má v praxi posloužit k ještě vyšší kvalitě našich vod.
31. 5. 2024 Ministerstvo zemědělství Životní prostředí

25. Důlní voda pomůže se suchem

Plýtvání pitnou vodou v obcích na Kyjovsku může zabránit využití důlních vod. Kelčany, Žádovice a Šardice potřebují upravit a zkolaudovat průzkumné vrty na svém katastru už přímo jako trvalý vodní zdroj nebo vypracovat studii proveditelnosti.
30. 5. 2024 Jihomoravský kraj Životní prostředí

27. Ochranná pásma pro stromořadí: to přinese novela zákona o ochraně přírody a krajiny

Zdravé vzrostlé stromy a aleje v městských oblastech jsou součástí opatření, díky kterým můžeme lépe čelit měnícím se klimatickým podmínkám. Stromy poskytují stín a chlad v horkých dnech, zachytávají prach a tlumí hluk či pomáhají zasakovat vodu. Když je horko, tak ji zase odpařují zpět a zvlhčují tak ovzduší. Alejím ale chybí stejná ochrana jako třeba vodovodům či plynovodům. Proto Ministerstvo životního prostředí připravilo změnu zákona o ochraně přírody a krajiny, která ochranu stromořadí a vzrostlých stromů posílí. Zajistí také, aby za stromy pokácené kvůli výstavbě byla vysázena adekvátní náhrada.
22. 5. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

28. Ohňostroje jsou pro ptáky vážným ohrožením, ČIŽP za ně může uložit pokutu

Panika, narušení odpočinku a sociálních vazeb, zvýšené riziko úrazů a úhynu – to jsou jen některé z negativních dopadů ohňostrojů na živočichy. Nejvíce ohroženi jsou ptáci, kteří jsou na ohňostroje obzvláště citliví. Volně žijící ptáci jsou chráněni zákonem o ochraně přírody a krajiny. Proto by měl každý, kdo plánuje uspořádat ohňostroj, svůj záměr předem konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody.
21. 5. 2024 ČIŽP Životní prostředí

29. Výsadba stromů kolem silnic a cest dostane zelenou, MŽP novelou o zákona o ochraně zemědělské půdy odstraňuje zásadní problém

Stromy, stromořadí i ostatní dřeviny podél silnic jsou fenoménem a typickým prvkem naší krajiny, které navíc významně pomáhají adaptaci krajiny na změnu klimatu. Stará výsadba se ale kácí a novou často komplikuje povinnost dodržovat tří metrový odstup u vzrostlých stromů od pozemků, které sousedí s těmi silničními. To nyní změní novela zákona o zemědělském půdním fondu, kterou brzy projedná Senát. Platit by měla od 1. července.
20. 5. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

30. Vodopropustné dlažby pro účinnější boj se suchem a vysokými teplotami

Hrozba sucha a stoupajících teplot visí v posledních letech nad domácnostmi, podniky i obcemi. I když jeho příčiny lze jen velmi těžko ovlivnit, můžete alespoň účinněji bojovat s jeho následky. Jedním z prostředků je hospodárné využití dešťové vody a snaha o její zadržování nejen v přírodě, ale také na území obcí a měst.
20. 5. 2024 Lias Vintířov Životní prostředí

31. Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

V posledních letech mizí každý rok přibližně 700 hektarů zemědělské půdy pro výstavbu domů, výrobu a skladování a také pro dopravní stavby. Zhruba 40 % z toho na nejkvalitnější půdě. Právě ochranu nejcennější zemědělské půdy před plošnými zábory pro obchod a skladování přinese novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), který schválila počátkem května ve třetím čtení Poslanecká sněmovna.
13. 5. 2024 ALIES Životní prostředí

32. V letech 2021 až 2023 poskytlo Ministerstvo zemědělství na ochranu životů a majetku před povodněmi 2,9 miliardy korun

Zejména zvyšování retence vodních děl, zvyšování kapacity koryt vodních toků a budování ochranných protipovodňových hrází v letech 2021 až 2023 poslouží jako prevence před povodněmi. Informuje o tom aktuální zpráva Ministerstva zemědělství (MZe) a Ministerstva životního prostředí (MŽP). Jde v pořadí o osmou hodnotící zprávu od roku 2000, kdy vláda schválila Strategii ochrany před povodněmi na území ČR.
10. 5. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

33. Průlom v české legislativě na ochranu vod

„Havarijní“ novela vodního zákona staví nová pravidla pro vyšší ochranu lidského zdraví a životního prostředí, zachování druhové rozmanitosti a ekologické rovnováhy. V době klimatické změny lépe chrání cenné vodní ekosystémy, které v důsledku ovlivňují místní klima a přispívají k regulaci teploty, tedy mají vliv na nás všechny.
6. 5. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

34. Dvacet let v EU přineslo zásadní zlepšení životního prostředí

Kvalita pitné vody i čistota řek a vodních nádrží, čistší ovzduší ve městech a obcích nebo větší podíl chráněné přírody na území České republiky. Ochrana životního prostředí prošla v posledních dekádách skokovým zlepšením, které odstartovalo v 90. letech. Vstup do Evropské unie v roce 2004 byl na této cestě důležitým milníkem, se stavem životního prostředí jsou Češi stále spokojenější.
2. 5. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

35. Středočeský kraj podpoří péči o více než tisíc středočeských stromů

Výsadba nových stromů přispívá k lepšímu životnímu prostředí v obcích, důležitá je však i následná péče o stromy. Kromě pravidelné zálivky se jedná třeba o výchovný řez či opravy kůlů a dalších prvků kotvení. Stromy nejen zlepšují ovzduší, ale také pomáhají zadržovat vodu a vyrovnávat teplotní extrémy. Obce mohou žádat o částku 1500 Kč na péči o jeden vysazený strom. Zastupitelé schválili rozdělení 1,9 milionů korun mezi 13 obcí.
30. 4. 2024 Středočeský kraj Životní prostředí

36. Arnika letos pořádá jubilejní ročník Odpadového Oskara

V desátém ročníku soutěže obcí, kterou každoročně organizuje spolek Arnika, se budou hodnotit data o odpadovém hospodářství za rok 2023. Arnika dlouhodobě sleduje odpadové hospodářství obcí napříč celou ČR. Ocenění pak získávají nejen obce s produkcí směsného komunálního odpadu SKO pod 150 kg/na obyvatele za rok, ale také vynikající příklady dobré praxe odpadového hospodářství, které mohou inspirovat další. První ocenění udělila v roce 2015.
29. 4. 2024 Arnika Životní prostředí

38. Peníze z emisních povolenek půjdou výhradně do modernizace ekonomiky, adaptačních opatření i na pomoc domácnostem

Výnosy z aukcí emisních povolenek budou nově využívány ze 100 % na vybraná klimatická opatření, která pomohou průmyslu nebo teplárnám modernizovat, snížit emise skleníkových plynů a závislost na fosilních palivech. Prostředky bude možné použít na podporu nových obnovitelných zdrojů energie, adaptační opatření, podporu a kompenzace pro energeticky náročný průmysl i zranitelné domácnosti. Česká republika bude výnosy z aukcí využívat prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR a rozpočtové kapitoly Ministerstva životního prostředí, částečně také skrze Ministerstvo průmyslu a obchodu i státního rozpočtu.
26. 4. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

39. IRZ slaví dvacet let: úspěšný nástroj na ochranu životního prostředí popularizuje spolek Arnika

Tento rok oslavíme dvacetileté výročí existence Integrovaného registru znečišťování (IRZ) v České republice. Od svého založení v roce 2004 slouží jako zásadní nástroj pro sběr a zpřístupňování informací o emisích a přenosu znečišťujících látek do životního prostředí. Inspirací pro vznik IRZ byla americká verze registru Toxics Release Inventory (TRI). Byla zavedena již v roce 1986 po havárii chemického komplexu v Bhópálu, vlastněného společností Union Carbide.
25. 4. 2024 Arnika Životní prostředí

41. Obce se zlepšují v třídění komunálního odpadu, ukazují data MŽP

Třídění komunálního odpadu v obcích se podle posledních dostupných dat zlepšuje. Tři nejlepší kraje třídí přibližně polovinu veškerého papíru, skla, kovů, plastů, biologického odpadu, dřeva, textilu, který vyprodukují domácnosti a malé firmy. Ukazují to data za rok 2022, které Ministerstva životního prostředí zveřejňuje v souvislosti s plněním třídících cílů obcí podle zákona o odpadech.
22. 4. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

42. Naplnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) je úkol pro budoucí lídry EU, apeluje Zpráva o udržitelném rozvoji

Vyšla Zpráva o udržitelném rozvoji v Evropě 2023/2024, kterou zpracoval tým nezávislých vědců pod hlavičkou Sítě řešení udržitelného rozvoje OSN (SDSN). Zpráva hodnotí pokrok v plnění SDGs v 38 evropských zemích i to, jak jsou na tom evropské státy v oblasti dopadů na další země a nerovností.
18. 4. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

43. Jaká je skutečná cena spalování odpadů? A vyplatí se to?

Kolik nás stojí spalování odpadů? Nebo nám naopak vydělává? Na tyto otázky se pokusili odpovědět Jindřich Petrlík a Nikola Jelínek ze spolku Arnika v pravidelném webináři, které na téma spaloven spolek pořádá. Podle nich jsou (nejen) finanční náklady na provoz těchto zařízení příliš vysoké na to, aby byly spalovny vnímány jako jediné řešení odpadové krize.
18. 4. 2024 Arnika Životní prostředí

45. Prosperita změnou Green Deal

V současném předvolebním období představili Piráti tři kroky, které navrhují k oživení ekonomiky a prosperity. Trojice opatření má změnit Zelenou dohodu tak, aby skutečně naplnila svůj smysl. Tím je nejen boj s klimatickou krizí, ale i využití celosvětové ekonomické proměny k tomu, aby se v Evropě lidem se lépe žilo.
11. 4. 2024 Obec a finance Životní prostředí

47. Podzemní vody je nutno chránit, říká náměstek pro životní prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje Pavel Bělobrádek

Královéhradecký kraj podporuje zemědělce, včelaře i myslivecké spolky. Zaměřuje se také na ochranu podzemních vod a jako první kraj v republice zahájil mapování starých průzkumných vrtů. Na podrobnosti jsme se zeptali náměstka Pavla Bělobrádka, do jehož gesce patří zemědělství, vodohospodářství a ochrana životního prostředí.
8. 4. 2024 Královéhradecký kraj Životní prostředí

48. Konec zápachu a emisím těžkých kovů, podnikům a obcím pomůže 30milionová dotace

Obyvatele řady měst a obcí stále obtěžuje zápach z průmyslových areálů a jiných provozů, které se potýkají s problémem zápachu, ač splňují zákonem stanovené emisní limity. K nápravě a zlepšení životních podmínek lidí v blízkosti těchto míst nabízí finanční pomoc Ministerstvo životního prostředí. Na odstranění zápachu a snížení emisí těžkých kovů vyhradilo ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR v nové dotační výzvě 30 milionů korun. O podporu se mohou firmy a také kraje, obce a další původci zápachu či znečištění ucházet od 6. května 2024.
3. 4. 2024 SFŽP ČR Životní prostředí
Bylo nalezeno 834 záznamů.