Archiv článků (rubrika Životní prostředí)

Bylo nalezeno 794 záznamů.

1. Obce se zlepšují v třídění komunálního odpadu, ukazují data MŽP

Třídění komunálního odpadu v obcích se podle posledních dostupných dat zlepšuje. Tři nejlepší kraje třídí přibližně polovinu veškerého papíru, skla, kovů, plastů, biologického odpadu, dřeva, textilu, který vyprodukují domácnosti a malé firmy. Ukazují to data za rok 2022, které Ministerstva životního prostředí zveřejňuje v souvislosti s plněním třídících cílů obcí podle zákona o odpadech.
22. 4. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

2. Naplnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) je úkol pro budoucí lídry EU, apeluje Zpráva o udržitelném rozvoji

Vyšla Zpráva o udržitelném rozvoji v Evropě 2023/2024, kterou zpracoval tým nezávislých vědců pod hlavičkou Sítě řešení udržitelného rozvoje OSN (SDSN). Zpráva hodnotí pokrok v plnění SDGs v 38 evropských zemích i to, jak jsou na tom evropské státy v oblasti dopadů na další země a nerovností.
18. 4. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

3. Jaká je skutečná cena spalování odpadů? A vyplatí se to?

Kolik nás stojí spalování odpadů? Nebo nám naopak vydělává? Na tyto otázky se pokusili odpovědět Jindřich Petrlík a Nikola Jelínek ze spolku Arnika v pravidelném webináři, které na téma spaloven spolek pořádá. Podle nich jsou (nejen) finanční náklady na provoz těchto zařízení příliš vysoké na to, aby byly spalovny vnímány jako jediné řešení odpadové krize.
18. 4. 2024 Arnika Životní prostředí

5. Prosperita změnou Green Deal

V současném předvolebním období představili Piráti tři kroky, které navrhují k oživení ekonomiky a prosperity. Trojice opatření má změnit Zelenou dohodu tak, aby skutečně naplnila svůj smysl. Tím je nejen boj s klimatickou krizí, ale i využití celosvětové ekonomické proměny k tomu, aby se v Evropě lidem se lépe žilo.
11. 4. 2024 Obec a finance Životní prostředí

7. Podzemní vody je nutno chránit, říká náměstek pro životní prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje Pavel Bělobrádek

Královéhradecký kraj podporuje zemědělce, včelaře i myslivecké spolky. Zaměřuje se také na ochranu podzemních vod a jako první kraj v republice zahájil mapování starých průzkumných vrtů. Na podrobnosti jsme se zeptali náměstka Pavla Bělobrádka, do jehož gesce patří zemědělství, vodohospodářství a ochrana životního prostředí.
8. 4. 2024 Královéhradecký kraj Životní prostředí

8. Konec zápachu a emisím těžkých kovů, podnikům a obcím pomůže 30milionová dotace

Obyvatele řady měst a obcí stále obtěžuje zápach z průmyslových areálů a jiných provozů, které se potýkají s problémem zápachu, ač splňují zákonem stanovené emisní limity. K nápravě a zlepšení životních podmínek lidí v blízkosti těchto míst nabízí finanční pomoc Ministerstvo životního prostředí. Na odstranění zápachu a snížení emisí těžkých kovů vyhradilo ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR v nové dotační výzvě 30 milionů korun. O podporu se mohou firmy a také kraje, obce a další původci zápachu či znečištění ucházet od 6. května 2024.
3. 4. 2024 SFŽP ČR Životní prostředí

13. Olomoucký kraj podpoří životní prostředí

Spolky a lidé, kteří se ve svém volném čase starají o přírodu, organizace vzdělávacích akcí a kroužků, výsadba stromů podél cest a zeleně v krajině. Na tyto projekty vypsalo hejtmanství novou dotaci. V Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství na ně uvolnilo 8,7 miliónů korun.
19. 3. 2024 Olomoucký kraj Životní prostředí

15. Zelená modernizace, příležitost pro české občany, obce i firmy

Ministerstvo životního prostředí spouští komunikační kampaň zaměřenou na zelenou modernizaci. Cílem je informovat širokou veřejnost o příležitostech, které se zelenou modernizací do České republiky přicházejí. Na proměnu energetiky, adaptaci přírody a inovace má Česko stovky milionů korun, kampaň představuje možnosti, jak je lze efektivně využít.
13. 3. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

19. Chceme motivovat obce, aby začaly řešit problém rostoucího objemu odpadu, říká Hana Hajnová

Reuse centra i nábytkové banky představují účinný nástroj předcházení vzniku odpadu, který přináší environmentální i sociální benefity. Právě rozvoj těchto center byl hlavním tématem semináře organizovaného Českou federací nábytkových bank a reuse center, který se v sídle kraje uskutečnil 6. března 2024.
8. 3. 2024 Kraj Vysočina Životní prostředí

20. Hospodaření s vodou

V České republice se za posledních třicet let hospodaření s vodou podstatně změnilo. Zatímco před rokem 1989 byl všude uměle stanoven jednotný poplatek za vodné a stočné, přechod k reálným hodnotám zahrnuje do ceny vody postupně všechny provozní náklady včetně nákladů na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Následkem zvyšování cen došlo samozřejmě k snížení spotřeby vody, která je nyní v Česku cca 90 litrů na osobu a den, což je zhruba polovina oproti spotřebě před třiceti lety.
6. 3. 2024 Obec a finance Životní prostředí

22. Ochrana proti povodním, ale i zlepšení hospodaření s vodou v krajině

Pod pojmem IEVA se skrývá Institut environmentálních výzkumů a aplikací, tedy organizace zaštítěná Pardubickým krajem pro řešení klimatických změn a adaptačních opatření v krajině Pardubického kraje. Ten v této oblasti patří mezi průkopníky, jelikož institut byl založen již v roce 2018 a má za sebou již řadu konkrétních výsledků, které jsou již v krajině pozitivně vidět a další se brzy zahájí.
5. 3. 2024 Pardubický kraj Životní prostředí

23. Kořenové čistírny řeší čištění odpadních vod v obcích s nízkými provozními náklady

Moderní kořenové čistírny s vertikálními filtry představují pro malé obce výhodné řešení, jak nakládat s odpadními vodami. Dokáží vodu vyčistit spolehlivě tak, aby s velkou rezervou plnila legislativní limity, navíc s nízkými provozními náklady a nenáročnou údržbou. Na kořenovou čistírnu mohou obce získat dotace, stejně jako na čištění odpadních vod za pomoci mechanicko-biologické čistírny.
4. 3. 2024 Kořenovky Životní prostředí

24. Čištění odpadních vod se prodraží

Řada obcí a měst stále ještě splácí úvěry, které byly nutné k zajištění čištění odpadních vod v souladu s požadavky evropských předpisů. A zdá se, že nároky v dalším období ještě porostou. Na úrovni Evropské unie probíhá závěrečný trialog mezi zástupci nejvyšších orgánů (Komise, Evropský parlament a Rada EU), který přinese definitivní znění revize Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.
28. 2. 2024 Obec a finance Životní prostředí

25. Evropský parlament dal zelenou obnově přírody

Evropský parlament dnes pohodlnou většinou schválil definitivní podobu Nařízení o obnově přírody (Nature Restoration Law). Právní normu ještě musí schválit členské státy, to se však již považuje spíše za formalitu. Příprava plánů, které mají zajistit obnovu významných ekosystémů včetně řek, lesů, zeleně ve městech a zemědělské krajiny, se tak v členských zemích může rozběhnout naplno.
27. 2. 2024 Arnika Životní prostředí

27. Nevyužité finance z rekultivace lomu ČSA pomůžou obcím zasaženým těžbou

Ministerstvo životního prostředí připravilo na základě usnesení vlády další krok rekultivace lomu ČSA. Těžební společnost Severní energetická poskytne část finanční rezervy na sanace a rekultivace na rozvoj místních obcí zasažených těžbou. Jde o peníze, které těžaři nevyužijí díky tomu, že na části dolu dostane přednost přirozená obnova, tedy ponechání území přírodě. Prostředky bude spravovat Státní fond životního prostředí ČR, který je využije na projekty pro tento region postižený hornickou činností. Materiál dnes projednala vláda.
22. 2. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

28. Ve jménu klimatu

Volby do Evropského parlamentu se opravdu blíží a zdá se, že Zelená dohoda budou pokračovat. Současné vedení už ohlásilo svoji kandidaturu, která je zárukou stávající cesty. Návrhy na případnou revizi nastaveného tempa v boji za vidinou změny klimatu zaznívají jen ojediněle.
22. 2. 2024 Obec a finance Životní prostředí

29. Zálohování PET láhví

Každý z nás, dříve narozených, si pamatuje nedávné časy, kdy řada obcí, měst, škol a ochránců přírody prosazovala třídění odpadů včetně PET láhví, které se postupně stalo pro děti a většinu dospělých naprostou samozřejmostí. V Česku jsme dosáhli toho, že osm z deseti PET láhví se v procesu třídění vrací k dalšímu možnému zpracování. Evropská unie však požaduje využívat devět vratných „petek.“ Stačilo by zdokonalit osvědčený systém, budeme však zavádět povinné zálohování v zájmu výrobců nápojů.
20. 2. 2024 Obec a finance Životní prostředí

30. Nový lesní zákon má zmírnit legislativu a odbourat protichůdnou byrokracii

Představení návrhu modernizovaného lesního zákona bylo hlavním tématem únorového setkání krajského radního pro zemědělství, venkov a životní prostředí Miroslava Krčila a Radomíra Charváta, ředitele Lesního družstva Vysoké Chvojno – jednoho z autorů nové legislativy a také zástupce Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v České republice.
8. 2. 2024 Pardubický kraj Životní prostředí

31. MŽP aktualizovalo Politiku ochrany klimatu v ČR

Ministerstvo životního prostředí připravilo aktualizaci základního dokumentu, který určuje cíle a strategii v ochraně klimatu. Aktualizovaná Politika ochrany klimatu v ČR (POK) přináší plán, který povede k zásadnímu omezení skleníkových plynů a dlouhodobě ke klimatické neutralitě do roku 2050. Ode dneška se k dokumentu mohou vyjadřovat ostatní resorty a odborová sdružení v rámci meziresortního připomínkového řízení.
7. 2. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

32. Hydrologie Kraje Vysočina v roce 2023: vyšší průměrná teplota, sucho, ale i povodně

Konec loňského roku byl na Vysočině, stejně jako na značném území České republiky, spojen s povodněmi. Den před Štědrým dnem napadlo velké množství mokrého sněhu, následovalo výrazné oteplení a s ním i velké množství vody. V tomto období bylo zaznamenáno dosažení několika různých stupňů povodňové aktivity.
7. 2. 2024 Kraj Vysočina Životní prostředí

33. Vysočina se o své přírodní památky a rezervace stará

Kraj Vysočina pečuje o přírodní památky a rezervace na svém území. Ruční kosení bylinných porostů, pastva na některých pozemcích, odstraňování náletových dřevin, doplnění tůní nebo asanace invazních druhů a další opatření jsou k zachování předmětů ochrany nezbytná. V loňském roce bylo na zajištění těchto činností vynaloženo z krajského rozpočtu 14,8 milionů korun.
2. 2. 2024 Kraj Vysočina Životní prostředí

35. Sucho podle plánu: Pro případy vyhlášení celostátního sucha sáhne ústřední komise po operativním plánu

Česko má od loňského léta „aktualizovanou“ preventivní Koncepci ochrany před následky sucha a nyní i svůj Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody. Plán dle vodního zákona představuje legislativní nastavení operativního řízení v období sucha a stavu nedostatku vody. Vznikl na základě plánů pro sucho pro území jednotlivých krajů České republiky. O tento dokument, vypracovaný resortem životního prostředí a zemědělství, se bude opírat Ústřední komise pro sucho při rozhodování o opatřeních ve stavu akutního nedostatku vody v ČR.
1. 2. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

36. Regulace zábavné pyrotechniky je nezbytná

Problematikou zábavné pyrotechniky se pravidelně zabývá řada měst a obcí, které se zejména po vánočních a novoročních oslavách musí řešit stížnosti občanů na hluk, který škodí nejenom zvířatům, ale také upozorňují na znečištění a nepořádek, který použitím pyrotechniky vzniká.
1. 2. 2024 Obec a finance Životní prostředí

37. Obce Středočeského kraje budou moci i letos požádat o peníze na péči o nově vysazené stromy

I v letošním roce bude Středočeský kraj podporovat obce v péči o nově vysazené stromy. Pravidla 2024 pro poskytování darů obcím ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Výsadba stromů schválilo krajské zastupitelstvo. Ve fondu jsou celkem dva miliony korun.
1. 2. 2024 Středočeský kraj Životní prostředí

38. Startuje již šestý ročník soutěže Adapterra Awards, nově ve spolupráci s Jihočeským krajem

Nové kategorie, vylepšená pravidla. Soutěž Adapterra Awards vstupuje do šestého ročníku v novém kabátě. Nadace Partnerství, největší česká environmentální organizace, spolu s Integra Consulting představují tři hlavní kategorie: Krajina, Sídla a Budovy, a také jednu speciální kategorii pouze pro letošní rok: Průmysl. Díky nové spolupráci s Jihočeským krajem si ocenění odnese také nejlépe hodnocený projekt z tohoto regionu. Soutěž oceňuje projekty bojující proti suchu, přehřívání měst v letních vedrech, důsledkům přívalových srážek i erozi půdy.
31. 1. 2024 Jihočeský kraj Životní prostředí

39. Odstraňování starých ekologických zátěží jde stále pomalu, nezrychlilo se ani v posledních letech a stát už za ně zaplatil 66,2 mld. Kč

Po šesti letech se NKÚ loni opět vrátil ke kontrole starých ekologických zátěží způsobených činností bývalých státních podniků v období před jejich privatizací. Zjišťoval, zda se dřívější pomalé tempo odstraňování těchto zátěží v posledních letech zrychlilo a zda jsou peněžní prostředky na likvidaci ekologických škod vynakládány hospodárně. NKÚ došel k závěru, že ani v letech 2018 až 2022 k urychlení nedošlo a že opatření přijatá Ministerstvem financí (MF) nebyla účinná. Nevyřešené staré ekologické zátěže přitom představují závažné škody na životním prostředí a jsou rizikem jak pro přírodu, tak pro zdraví obyvatel.
30. 1. 2024 NKÚ Životní prostředí

42. MŽP vypořádává na sedm stovek připomínek k návrhu novely zákona o obalech, aby ji mohlo předložit vládě

Ministerstvo životního prostředí přijalo více než 700 připomínek k návrhu novely o zálohování, která má zavést zálohování nápojových obalů. Podněty míří zejména na vztah návrhu k evropské legislativě, k tomu, jak by měl fungovat budoucí provozovatel zálohového systému nebo k dopadům na financování odpadového hospodářství obcí a příspěvků na jeho provoz. Vypořádání jednotlivých připomínek zabere přibližně měsíc.
26. 1. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

44. Pojďme k volbám do Evropského parlamentu

Není to oxid uhličitý (CO2), který ovlivňuje teplotu, je to úplně obráceně. Vypínání jaderných elektráren, emisní povolenky šroubující ceny energií nahoru, krachující průmysl, masové protesty farmářů, to jsou jen některé střípky zelené politiky EU, která je založená na představě, že lidské emise CO2 způsobují globální oteplování. Australský profesor Ian Plimer však přináší důkazy, jež tuto teorii vyvrací a tvrdí, že nemá nic společného s vědou ani ochranou přírody.
23. 1. 2024 Neviditelný pes Životní prostředí

45. Druhý ročník soutěže Zelená obec roku právě startuje

Stejně jako v loňském roce je otevřený všem obcím, které se angažují v environmentální oblasti, udržitelném fungování a mají odpovědný postoj k životnímu prostředí. Vítězné obce získají ocenění Zelená obec roku a až 300 tisíc korun pro svůj další rozvoj. Speciální kategorií soutěže je pak Sociální počin roku a nově také Zelená obec roku – statutární město. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne společně s odbornou konferencí 13. června 2024 v pražském ČSOB Kampusu. Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo životního prostředí, Svaz měst a obcí České republiky a Rada pro šetrné budovy.
19. 1. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

46. Nejtoxičtější látky na světě mohou spalovny monitorovat lépe, ale nechtějí

Arnika vyzvala devatenáct stávajících nebo budoucích provozovatelů spaloven odpadů na českém území k zavedení dlouhodobého monitoringu emisí nebezpečných dioxinů. Odpovědělo pouze pět. Nejtoxičtější látky na světě sledovat dlouhodobě nehodlají. A to přesto, že se k tomu v řadě evropských zemí přistoupilo už před několika lety a v dalších dlouhodobý monitoring dioxinů chystají.
17. 1. 2024 Arnika Životní prostředí

47. LIFE PROSPECTIVE: startuje desetiletý projekt pro lepší ochranu rostlin, hub a živočichů

Za deset let zlepšit kondici české krajiny, uchovat a zvýšit její biodiverzitu, zvrátit úbytek nejohroženějších druhů je ambicí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva životního prostředí, kterou zaštiťuje dlouhodobý projekt LIFE PROSPECTIVE[1]. Od jeho startu v lednu 2024 potrvá až do roku 2033. Přinese na čtyři desítky nových záchranných programů, programů péče a regionálních akčních plánů pro vybrané ohrožené druhy rostlin, hub a živočichů, ale také jejich důkladný monitoring. LIFE PROSPECTIVE se zaměří také na osvětu, vzdělávání a komunikaci.
17. 1. 2024 MŽP ČR Životní prostředí

48. Postoj SMO ČR k novele obalového zákona o povinném zálohování

Do 8. ledna 2024 bylo možné podávat připomínky k novele obalového zákona, která zavádí povinný zálohový systém pro vybrané jednorázové nápojové obaly. Svaz měst a obcí ČR připomínkoval návrh Ministerstva životního prostředí a vycházel také z podnětů členů Komise životního prostředí (KŽP) a praktických připomínek starostů z území.
16. 1. 2024 SMO ČR Životní prostředí
Bylo nalezeno 794 záznamů.