Archiv článků (rubrika Veřejná správa online)

Bylo nalezeno 609 záznamů.

1. Nová aplikace Portálu občana

Portál občana je vstupní branou k online službám českého státu, který jich nabízí již více než 600 a další rychle přibývají. Novou mobilní aplikaci Portálu občana z dílny Digitální a informační agentury je možné stáhnout na App Store a Google Play. Výhodou tak bude dostupnost přibývajících služeb státu digitálně, jen za pomoci mobilního telefonu. V aplikaci přehledně naleznete vše, co ve webové verzi portálu včetně možnosti správy datových schránek.
22. 4. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

2. Registr zastupování umožní vystavování plných mocí online

Senát schválil Registr zastupování, který je součástí novely zákona o základních registrech, předložené místopředsedou vlády pro digitalizaci Ivanem Bartošem. Lidem i firmám poslouží k elektronickému vystavování plných mocí a vytvoří pro ně centralizovaný systém, kde budou k dispozici úřadům až do jejich odvolání nebo vypršení platnosti.
17. 4. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

3. Další krok k otevřenému úřadu, nová aplikace Olomouckého kraje sdílí informace o zřizovaných organizacích

Olomoucký kraj spouští veřejnou část webové aplikace Rejstřík příspěvkových organizací Olomouckého kraje, která přehledně a na jednom místě poskytne veřejnosti informace o všech příspěvkových organizacích zřizovaných Olomouckým krajem. Těch je v kraji celkem 145 a najdete je v oblastech školství, kultury, dopravy, sociálních věcí a zdravotnictví.
16. 4. 2024 Olomoucký kraj Veřejná správa online

4. Digitalizace stavebního řízení

Digitalizace stavebního řízení umožní, že stavebník bude moci podat namísto desítek žádostí jen jeden návrh. Intuitivní formulář ho provede celým procesem. Stavební úřady budou mít k dispozici IT systém, kde budou pod jednou střechou všechny úkony, které jsou dnes roztříštěné v přípravné fázi, územním rozhodování a stavebním řízení.
16. 4. 2024 MMR ČR Veřejná správa online

5. Kybernetickou bezpečnost veřejné správy jsme podpořili skoro 270 miliony korun z IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil výzvu zaměřenou na kybernetickou bezpečnost veřejné správy. Resort na to poskytne skoro 270 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Oprávněným žadatelem je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
10. 4. 2024 MMR ČR Veřejná správa online

6. Policie v terénu uznává občanku v mobilu

Lidé se od začátku dubna mohou také pomocí občanky v mobilu prokázat policii v terénu, která se k ověřovatelům přidala tři měsíce před zákonným termínem. Aplikace eDoklady z dílny Digitální a informační agentury (DIA) má v telefonu již přes 350 tisíc uživatelů. Kromě státních úřadů ji dobrovolně přijalo více než 550 subjektů, včetně krajů, obcí, městských částí a notářů.
9. 4. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

7. Digitalizace stavebního řízení

Ministerstvo financí dokončilo v roli centrálního zadavatele veřejnou zakázku na dodávky výpočetní techniky pro stavební úřady v rámci projektu Digitalizace stavebního řízení. Centrální veřejné zakázky se účastnilo 461 obcí a měst. Zúčastněným subjektům byl dne 28. 3. 2024 rozeslán pokyn k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem č. j. MF-7600/2024/6601-15. V současné době připravujeme vyhlášení druhé veřejné zakázky pro zbývající zadavatele. Dále uvádíme nejčastěji pokládané dotazy a související odpovědi.
9. 4. 2024 MF ČR Veřejná správa online

8. České priority evropské digitální politiky

Česko dnes poprvé zveřejnilo dokument s názvem Priority ČR pro digitální politiky EU 2024–2029, který shrnuje klíčové oblasti pro digitální agendu spolu s konkrétními návrhy jejich řešení. Je primárně určen nové Evropské komisi a vychází z ambice aktivně prosazovat zájmy ČR v digitální oblasti a přispívat k transformaci českého a evropského digitálního prostředí.
8. 4. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

10. Digitální a informační agentura pracuje již jeden rok

Digitální a informační agentura (DIA) oslavila 1. dubna rok svého fungování. Po vzoru Velké Británie a Dánska vznikl před rokem nový úřad, jehož úkolem je sjednotit digitální transformaci veřejné správy, zlepšit poskytované služby občanům a posunout digitální úroveň České republiky.
3. 4. 2024 DIA Veřejná správa online

11. Nejlepší webové stránky v Ústeckém kraji má Chomutov a Mnetěš

Na krajském úřadě proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola 26. ročníku Zlatého erbu. Soutěž o nejlepší webové stránky vyhrál Chomutov a Mnetěš. V letošním ročníku uspěly také Líšťany. V letošním ročníku se již podruhé automaticky hodnotily všechny obce s rozšířenou působností (ORP), kterých je v Ústeckém kraji 16. Do soutěže se dále samostatně přihlásilo 16 obcí z našeho regionu, jež nejsou ORP.
3. 4. 2024 Ústecký kraj Veřejná správa online

12. Soutěž o nejlepší webové stránky obcí Plzeňského kraje Zlatý erb má své vítěze

Již 26. ročník soutěže o nejlepší webové stránky měst a obcí Zlatý erb zná své vítěze. Vyhlašovány byly tři kategorie a udělována byla také cena veřejnosti. Zároveň již poosmé byla udělována Cena hejtmana o nejlepší webové stránky zřizované organizace, tentokrát dokonce ve dvou kategoriích – pro organizace zřizované Plzeňským krajem a pro organizace zřizované obcemi na území Plzeňského kraje.
27. 3. 2024 Plzeňský kraj Veřejná správa online

13. Datové schránky dlužníci neotvírají

Stát od ledna 2023 povinně zřídil datovou schránku více než 2 milionům živnostníků, spolků, nadací a dalším nepodnikajícím právnickým osobám. Podle údajů České pošty však k aktivnímu využívání svých datových schránek do této chvíle nepřistoupilo více než 450 tisíc lidí. A právě pro ty může neotevřená datovka znamenat vážné komplikace.
25. 3. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

15. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s DIA ČR a ÚZIS ČR představuje novou aplikaci EZKarta

Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou aplikaci elektronického zdravotnictví EZKarta. Ta přináší nové funkce a stává se plnohodnotnou eHealth aplikací Ministerstva zdravotnictví, která tvoří bránu k novým službám elektronizace zdravotnictví a stává se komunikačním kanálem mezi resortem zdravotnictví a občany. První zásadní funkcionalitou je Očkovací průkazka občana.
21. 3. 2024 Ministerstvo zdravotnictví Veřejná správa online

16. Nová pravidla pro umělou inteligenci

Europoslanci schválili 13. března nová pravidla pro fungování umělé inteligence, jejichž cílem je poskytnout jasné požadavky a povinnosti týkající se jejího použití. Kromě toho stanoví pravidla, která budou chránit základní práva obyvatel před rychle se rozvíjející umělou inteligencí a také zjednoduší vývoj, provoz a volný pohyb AI služeb a produktů na vnitřním trhu EU.
15. 3. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

17. Český eRecept lze uplatnit v dalších státech EU

Minulý týden se rozšířil okruh států Evropské unie, kde si čeští občané mohou vyzvednout své léky na základě českého eReceptu. Kraj Vysočina ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv úspěšně dokončil ověření produkčního provozu s Lotyšskem a Estonskem, proto i v těchto státech od 8. března 2024 místní lékárníci přijímají eRecepty vystavené českými lékaři.
15. 3. 2024 Kraj Vysočina Veřejná správa online

18. Portál občana a petice kandidatury na prezidenta

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila v prvním čtení vládní návrh novely zákona o volbě prezidenta, která mimo jiné umožní podepisovat petice kandidátů na prezidenta online. V případě, že novela zákona projde celým legislativním procesem, získají zájemci o kandidaturu možnost sbírat podpisy vedle papírových formulářů také přes internet, a to na Portálu občana.
14. 3. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

19. MMR vybralo dodavatele geoportálu, lidé budou mít přístup k datům z územního plánování odkudkoliv

Národní geoportál územního plánování bude od 1. 7. 2024 sloužit jako centrální nástroj pro digitalizaci územního plánování a zároveň usnadní související procesy. Bude klíčovým informačním systémem veřejné správy, který umožní koordinaci a sdílení územních plánů včetně návrhů, zasílání připomínek nebo námitek online a také výrazně omezí byrokracii.
7. 3. 2024 MMR ČR Veřejná správa online

20. Nejlepší weby obcí v Pardubickém kraji

Vítězové krajského kola 26. ročníku soutěže Zlatý erb 2024 o nejlepší webové stránky obdrželi ceny ve středu 6. března 2024 při slavnostním ceremoniálu na Krajském úřadě Pardubického kraje. Vyhlašovala se 1 kategorie. V kategorii nejlepších webových stránek obce s rozšířenou působností zvítězily Pardubice. Na druhém místě se umístily Svitavy. Třetí skončilo město Chrudim.
7. 3. 2024 Zlatý erb Veřejná správa online

21. Kraj Vysočina bude investovat 140 milionů korun do rozšíření optické sítě vysokorychlostního internetu

Po připojení Polné a plánovaném rozšíření na Jemnicku a v okolí Kamenice nad Lipou se bude vysokorychlostní optická síť Kraje Vysočina ROWANet dále rozrůstat. Sdílené připojení k internetu tak budou moci využívat nejen další veřejné instituce ze všech koutů Vysočiny. Kromě rozšíření dojde také k posílení sítě a tedy zrychlení služeb včetně zvýšení bezpečnosti přenosu dat.
7. 3. 2024 Kraj Vysočina Veřejná správa online

22. Přechod úřadů na jednotnou doménu

Digitální Česko spouští nová videa o přechodu státních úřadů na jednotnou doménu gov.cz. Záměr přechodu úřadů na jednotnou státní doménu schválila vláda v lednu 2023 na návrh vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše. Reagovala tak na nepřehlednou situaci názvů domén státních úřadů, roztříštěnost mezi jejich podobami a zvýšené riziko kybernetických útoků a podvodů.
6. 3. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

23. 50 milionů na kroužky i letní tábory, projekt Aktivní město má za sebou rekordní rok

V projektu Aktivní město, který má za cíl podporovat aktivní trávení volného času občanů, získali loni rodiče dětí rekordní sumu téměř 24 milionů korun. Od začátku fungování projektu už přesahuje celková suma od zapojených radnic částku 50 milionů korun, které putovaly hlavně na letní tábory a celoroční kroužky. Aktivní město bylo loni zároveň vyhlášeno nejefektivnějším digitálním projektem ve státním a neziskovém sektoru.
6. 3. 2024 Aktivní město Veřejná správa online

24. Vysočina v létě spustí digitální technickou mapu

Kraj Vysočina zpřístupní digitální technickou mapu už letos v létě. Mapa obsahuje informace o technické infrastruktuře a bude velkým zjednodušením například pro stavebníky při vyřizování povinné dokumentace. Kraj pořízení mapy financoval z vlastních zdrojů i z evropské dotace.
4. 3. 2024 Kraj Vysočina Veřejná správa online

25. Registr zastupování usnadní život

Registr zastupování (REZA) pod taktovkou Digitální a informační agentury v nejbližších dnech vstoupí do prvního čtení ve Sněmovně. Lidem poslouží k elektronickému vystavování plných mocí a vytvoří pro ně i centralizovaný systém, do kterého budou mít přístup další úřady. Návrh zákona předložil místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.
28. 2. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

26. eDoklady si stáhlo už 300 tisíc občanů

Aplikace eDoklady, kterou Digitální a informační agentura (DIA) spustila 20. ledna, má v telefonu již téměř 300 tisíc občanů. eDoklady lidem slouží k pohodlnějšímu a bezpečnějšímu prokazování směrem k úřadům, soukromým subjektům, ale i mezi sebou.
22. 2. 2024 DIA Veřejná správa online

27. Mapy rizikovosti České republiky za rok 2023

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra opět zpracoval údaje (indexy) kriminality, nezaměstnanosti, vyplacených sociálních dávek (závislých na výši příjmu) a rizikovosti (součet předchozích indexů) ze statistických podkladů Policejního prezidia ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí, Generálního ředitelství Úřadu práce a Českého statistického úřadu. Indexy jsou využívány pro potřeby OPK MV při hodnocení projektů prevence kriminality. Je možné je také využít při zpracování bezpečnostních analýz.
21. 2. 2024 MV ČR Veřejná správa online

29. Senioři na internetu

Polovina českých seniorů je online. Přestože se s internetem seznámili až v pozdním věku, postupně se jej učí používat. Řadu funkcí však stále ovládat nedovedou nebo nechtějí. Řada služeb přitom je dostupná jen na webu nebo přes aplikaci, nevyužívání internetu a chytrého telefonu tak seniorům znemožňuje tyto služby využívat.
20. 2. 2024 ČSÚ Veřejná správa online

30. Nepořádek, špatné parkování či rozbitá světla. Na co lidé nejčastěji upozorňují v aplikacích závad?

Aplikace pro hlášení závad pomáhají obcím a městům efektivně identifikovat a řešit problémy ve veřejném prostoru. Zároveň umožňují obyvatelům participovat na zlepšování svého prostředí. Nejčastěji lidé jejich prostřednictvím upozorňují na problémy spojené se špatným stavem chodníků a komunikací, parkováním nebo nepořádkem. Hlášení se však často vztahují i k městskému mobiliáři či zvířatům.
19. 2. 2024 Lesensky.cz Veřejná správa online

31. Plná moc digitálně

Vláda dnes schválila novelu zákona o základních registrech, jejíž součástí je i Registr zastupování, který občanům a podnikům přinese velké zvýšení komfortu v situaci, kdy budou sami někoho zastupovat na úřadě, nebo když udělí plnou moc někomu, kdo bude zastupovat je. Ulehčí se tak například při zastupování dětí rodiči nebo zaměstnanců za firmy, bez nutnosti obíhat úřady tak jako dosud. Vše půjde vyřídit pár kliknutími a plná moc zůstane úřadům k dispozici až do jejího odvolání nebo vypršení platnosti.
14. 2. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

32. Krajský úřad Jihočeského kraje zahajuje elektronické ověřování dokladů prostřednictvím mobilní aplikace eDoklady

Od čtvrtka 8. února mají občané Jihočeského kraje možnost elektronicky prokázat svou totožnost pomocí mobilní aplikace eDoklady i přímo na pracovištích Krajského úřadu Jihočeského kraje. Tato inovativní služba je k dispozici půl roku před státem stanoveným harmonogramem a umožní Jihočechům výrazně urychlit proces ověřování svých oficiálních dokumentů.
8. 2. 2024 Jihočeský kraj Veřejná správa online

33. Pravidla pro umělou inteligenci

Česká republika na jednání Výboru stálých zástupců Coreper I podpořila Akt o umělé inteligenci. Ten stanovuje pravidla pro využívání umělé inteligence v EU z hlediska zvýšení ochrany zdraví, bezpečí a základních práv. Zamezí třeba tzv. social scoringu, tedy hlídání občanů kamerami ve veřejném prostoru a jejich hodnocení podle prohřešků.
6. 2. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

34. Datový portál Libereckého kraje má za sebou první půlrok

Do svého druhého pololetí vstoupil s novým rokem Informační a datový portál Libereckého kraje. Ten přináší veřejně dostupná data o Libereckém kraji zpracovaná do uživatelsky přívětivých formátů a infografik, zajímavých přehledů, statistik a map. Data využívají školy, úředníci, programátoři i běžní obyvatelé.
2. 2. 2024 Liberecký kraj Veřejná správa online

35. Na střední školy se lze hlásit od 1. února, poprvé elektronicky

Od 1. února 2024 bude pro veřejnost spuštěn Digitální přihlašovací systém DiPSy pro podávání přihlášek na střední školy pro školní rok 2023/2024. Uchazeči a jejich rodiče mohou přihlášky podávat do 20. února. Přihlášku lze poprvé podat zcela online s využitím identity občana či jiné národní identifikační autority. Bez ní je možné přihlášku v systému DiPSy vyplnit a následně vytisknout a poslat. Zůstává v platnosti i možnost podat přihlášku „po staru“ papírově. Nově se mohou uchazeči hlásit až na tři školy/obory.
31. 1. 2024 MŠMT ČR Veřejná správa online

37. Index digitální vlády

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila Index digitální vlády 2023 (DGI), který hodnotí úsilí členských států ve vytváření základů nezbytných pro digitální transformaci veřejného sektoru. Hodnocení zahrnuje období od 1. ledna 2020 do 31. října 2022. Nejlepší výsledky dosáhly Korea a Dánsko, Česko se v Indexu umístilo uprostřed žebříčku. V oblasti využívání otevřených dat veřejné správy jsme se však zařadili k nejlepším zemím.
31. 1. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

38. Krajský úřad Moravskoslezského kraje už uznává občanku v mobilu na všech svých pracovištích

O půl roku dříve, než musí, začne Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě přijímat elektronické občanské průkazy. Od pondělí 29. ledna se mohou tímto dokladem v mobilu občané prokazovat na všech pracovištích úřadu. Moravskoslezský krajský úřad je tak prvním krajským úřadem v Česku, který tuto službu a v takovém rozsahu lidem bezpečně nabízí.
30. 1. 2024 Moravskoslezský kraj Veřejná správa online

40. Přes 200 obcí se díky iniciativě Pardubického kraje spojí při dokončení Digitálních technických map

Stovky starostek a starostů obdržely tento týden do datových schránek pozitivní zprávu. Pardubický kraj jim pomůže s administrativou, financováním i pořízením dat v rámci rozvoje Digitálních technických map (DTM). Obce mají svůj zájem potvrdit do 30. dubna 2024. DTM veřejnosti umožní vyhledávat v on-line databázi mapové podklady ve vysokém rozlišení, ve kterých uživatelé snadno a rychle najdou technické údaje, inženýrské sítě, stavby a další důležité informace.
29. 1. 2024 Pardubický kraj Veřejná správa online

41. Aplikace eDoklady je tady, lidé mohou stahovat občanku do mobilu

Vicepremiér Ivan Bartoš spolu s Martinem Mesršmídem, ředitelem Digitální a informační agentury (DIA), dnes na tiskové konferenci představili novou aplikaci eDoklady, kterou mohou občané stahovat již od pátku na App Store a Google Play. DIA vytvořila mobilní aplikaci jako plnohodnotnou alternativu k tradičním občanským průkazům. V první fázi bude eDoklady možné použít na tzv. ústředních správních úřadech, zejména ministerstvech. Od druhé poloviny roku třeba i na policii či na úřadech práce.
22. 1. 2024 DIA Veřejná správa online

43. Novinky v oblasti datových schránek

Leden nového roku přináší další novinky v oblasti datových schránek. Od 1. ledna mohou všichni uživatelé datových schránek posílat zprávy o velikosti až 100 MB, a to dokonce i v několika nových formátech – např. ZIP, MP4 či HEIC. Novela zákona také zavádí povinné schránky pro některé nové profese.
8. 1. 2024 DIA Veřejná správa online

44. Digitální technologie také pro seniory

Kabinet místopředsedy vlády pro digitalizaci a Digitální a informační agentura (DIA) myslí při vývoji svých aplikací a služeb na všechny. Chystanou mobilní aplikaci Portál občana, která má za cíl usnadnit občanům přístup ke službám státu, DIA spolu s Digitálním Českem otestovala se seniory. Aplikace bude ke stažení na konci ledna 2024. Tato iniciativa navazuje na úsilí přizpůsobovat digitální technologie potřebám všech občanů, tedy i starší generace a vytvořit tak prostředí, které podporuje a motivuje k využívání digitálních služeb státu.
5. 1. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

45. Pardubický kraj spouští velký datový portál pro veřejnost, chce s lidmi transparentně sdílet údaje

Víte, kolik pacientů v našem regionu ošetřili za rok lékaři? Za co se přesně utrácí peníze z veřejných rozpočtů? Kolik bylo v Pardubickém kraji dopravních nehod? V jakém stavu tu jsou mosty? Kolik máme škol a žáků? Pokud byste to chtěli vědět nebo jste fanoušci statistiky, otevřených dat a transparentnosti, navštivte zbrusu nový krajský web data.pardubickykraj.cz. Najdete v něm tisíce údajů a zajímavostí. Vše zdarma, bez nutnosti registrace a složité administrativy.
3. 1. 2024 Pardubický kraj Veřejná správa online

46. Předseda Senátu Miloš Vystrčil předal pamětní listy výhercům celostátního kola soutěže Zlatý erb 2023

Zástupci obcí, které se umístily na medailových stupních celostátní soutěže Zlatý erb 2023, převzali 19. prosince 2023 pamětní listy z rukou předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila a předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Zbyňka Linharta. Po ceremoniálu, který začal ve 13 hodin v Zaháňském salónku Valdštejnského paláce, čekala účastníky komentovaná prohlídka senátních prostor.
2. 1. 2024 Zlatý erb Veřejná správa online

47. Elektronická sbírka zákonů i elektronická tvorba legislativy

e-Sbírka, tedy elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv a e-Legislativa, tedy elektronický nástroj pro tvorbu legislativy. Ministerstvo vnitra představilo projekt přinášející zásadní modernizaci tvorby práva a přístupu k němu pro širokou veřejnost. Projekt začne resort vnitra spouštět postupně od ledna 2024.
20. 12. 2023 MV ČR Veřejná správa online

48. KAMsNIM.cz vítězem letošního ročníku soutěže Chytrá města

Za přítomnosti tří ministrů byli před týdnem v Praze vyhlášeni vítězové soutěže Chytrá města 2023. Soutěž Chytrá města je klíčovou soutěží svého druhu v České republice. Jejím hlavním cílem je identifikace, hodnocení a podpora realizace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií v rámci problematiky chytrých měst (Smart City). Soutěž je určena nejen pro města, ale také obce či kraje, které se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe při využívání postupů a trendů při dlouhodobě budované koncepci Smart City.
19. 12. 2023 Ukliďme Česko Veřejná správa online

49. Ve Zlatém erbu získá obec expertní posudek svého webu

Prestižní soutěž o nejlepší webové portály a digitální služby obcí Zlatý erb na podzim vstoupila do 26. ročníku s novým ředitelem. Po dlouholetém řediteli Tomáši Holendovi převzal otěže Martin Lukáš. Ten v minulosti působil v pražské a celostátní porotě Zlatého erbu a podílel se na revidování propozic.
14. 12. 2023 Zlatý erb Veřejná správa online

50. Haló, je tam někdo? Pardubický kraj chce pomoci obcím s lepším pokrytím mobilního signálu

Bez problémů se kdykoliv dovolat mobilem nemusí být ani v 21. století samozřejmostí. Své o tom ví například v některých částech Jevíčska a Svitavska, kde si obyvatelé dlouhodobě stěžují nejenom na kvalitu spojení, ale i na nedostupnost připojení k internetu. Pardubický kraj se proto snaží pro lidi z obcí Běla u Jevíčka, Hartinkov, Vysoká, Březinky a Vrážné zajistit lepší podmínky u operátorů.
14. 12. 2023 Pardubický kraj Veřejná správa online
Bylo nalezeno 609 záznamů.