Deník veřejné správy

Knihovna v obci

V těchto dnech vychází druhé, aktuálně přepracované vydání příručky Knihovna v obci, která, ač určena starostům a zastupitelům, bude potřebným průvodcem i pro samotné knihovníky, uživatele knihovnických služeb a širší okruh partnerů, kteří chtějí s knihovnou spolupracovat.
18. 7. 2024 Obec a finance Ostatní

Využití bytů k poskytování ubytovacích služeb

V mediálním prostoru se čas od času objevuje názor, že byty lze užívat v podstatě k libovolnému účelu. Toto tvrzení se především objevuje v souvislosti s využíváním bytů za účelem komerčního ubytování turistů, v něž se postupem času proměnil původní nápad sdílení „matrace a snídaně“ ve vlastním bytě s občasnými hosty.
18. 7. 2024 ePravo.cz Bydlení a stavby

Cestující se vrací do městské hromadné dopravy

Stále více lidí ke svým cestám využívá městskou hromadnou dopravu (MHD). Vyplývá to z dat Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR), do kterého patří 22 nejvýznamnějších provozovatelů MHD v České republice. Podle čerstvě vydané Statistické ročenky SDP ČR přepravily za rok 2023 dopravní podniky téměř 1,9 miliardy cestujících, což představuje nárůst oproti roku 2022, kdy bylo přepraveno 1,77 miliardy cestujících.
17. 7. 2024 SDP ČR Doprava

Ministerstvo pro místní rozvoj startuje obnovu pevnostních měst Terezín a Josefov

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první výzvy ze Systémového programu obnovy a rozvoje pevnostních měst Terezín a Josefov. Desetiletý program poskytne až 1,2 mld. korun, tedy 120 milionů ročně. Částka se mezi obě pevnostní města rozdělí rovným dílem, přičemž první výzvy jsou vyhlášeny ve výši dvouleté alokace. Příjem žádostí MMR zahájí 1. srpna 2024.
17. 7. 2024 MMR ČR Dotace

Kraj Vysočina připravuje rozpočet na příští rok

Pravidelně každý rok během letních prázdnin začíná proces přípravy nového rozpočtu kraje. Vrcholí prosincovým zasedáním zastupitelstva kraje, na kterém probíhá schvalování rozpočtu na další rok.
17. 7. 2024 Kraj Vysočina Regiony

Konference představila vodíkovou technologii jako hnací motor regionálního rozvoje

Inspirativní, zajímavá a vizionářská. Taková byla podle účastníků první konference, kterou pořádala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) v rámci projektu Vodíkový region Čechy & Bavorsko. Řečníci z řad předních českých a německých odborníků mluvili nejen o samotné vodíkové technologii, ale také o konkrétních příkladech jejího využití v Karlovarském kraji a Bavorsku.
17. 7. 2024 Karlovarský kraj Doprava

Dopravní napojení vznikajícího pozemku

Ke vzniku nového pozemku je vyžadováno zajištění jeho dopravního napojení na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Judikatura Nejvyššího správního soudu se v posledních letech posunula směrem ke zpřísnění požadavků na právní zajištění tohoto dopravního napojení, což se následně promítlo i do rozhodovací praxe stavebních úřadů. Podle § 216 odst. 2 nového stavebního zákona by opět mělo postačovat k zajištění dopravního napojení „pouhé“ věcné břemeno.
17. 7. 2024 ePravo.cz Legislativa

Digitalizace předmětem česko-ukrajinských konzultací

Součástí 2. česko-ukrajinských mezivládních konzultací v Praze bylo 16. července také jednání vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše s náměstkem ministra pro digitální transformaci Ukrajiny Oleksandrem Bornjakovem. Jednalo se hlavně o prioritách a spolupráci v digitalizaci obou zemí, včetně oblasti digitálního vzdělávání a spolupráce v oblasti kyberbezpečnosti.
16. 7. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

Výnosy z povolenek půjdou na klima

Prostředky z aukcí emisních povolenek bude Česká republika nově využívat výhradně na vybraná klimatická opatření, která pomohou s modernizací energetiky, se snižováním závislosti na fosilních palivech i emisí skleníkových plynů.
16. 7. 2024 ERÚ Životní prostředí

Nová právní úprava usnadňující vystěhování problémových nájemníků

Dne 12. června 2024 schválila vláda na návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka novou právní úpravu, která pronajímatelům umožní jednodušší vystěhování problémových bývalých nájemníků, a to za pomocí tzv. rozkazu k vyklizení, respektive tzv. rozkazního řízení. Dojde tak ke zkrácení a především ke zjednodušení řízení před soudem. Jako jeden z důvodů této změny uvádí sám ministr spravedlnosti urychlení ochrany vlastnických práv pronajímatelů před neoprávněným užíváním bytu právě bývalými nájemci.
16. 7. 2024 ePravo.cz Bydlení a stavby

Populace žijící v okolí jaderných elektráren má většinou dostatek informací o jejich bezpečnosti

Lidé žijící v okolí dvou českých jaderných elektráren mají v naprosté většině přístup k informacím o jejich provozu a bezpečnosti a tyto informace vnímají jako spolehlivé a dostatečné. Nespokojená s šířením informací je zhruba třetina dotázaných včetně těch, kteří v dotaznících na tuto otázku vůbec neodpověděli. Vyplývá to z průzkumu Národního institutu SYRI mezi obyvateli obcí ležících v okolí jaderných elektráren Temelín a Dukovany.
16. 7. 2024 SYRI Životní prostředí

Informační linka pro zájemce o komunitní energetiku

Elektroenergetické datové centrum (EDC) spustilo od 1. července bezplatnou informační linku pro zájemce o sdílení elektřiny. Na čísle 800 720 204 dostanou odpověď na své dotazy volající z řad aktivních zákazníků, energetických společenství, obchodníků či široké veřejnosti. Od 1. srpna bude linka k dispozici také uživatelům, kteří zahájí proces registrace pro sdílení elektřiny.
15. 7. 2024 DDeM Energetika