Archiv článků (rubrika Bydlení a stavby)

Bylo nalezeno 376 záznamů.

1. S projekty dostupného bydlení pomůže v České republice i Evropská investiční banka

Evropská investiční banka (EIB) se zapojí do podpory vznikajícího sektoru dostupného bydlení v České republice. Ještě v tomto roce vypracuje zhodnocení trhu a doporučí vhodnou formu financování bytové výstavby a rekonstrukcí. Experti banky také vyberou konkrétní projekty s vysokým potenciálem. Cílem je mimo jiné vytvořit systém, který bude atraktivní i pro nadnárodní investory.
14. 2. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

3. Dopravní a energetický stavební úřad zefektivní a zkvalitní stavební řízení

Jeden úřad pro územní řízení a povolování nejvýznamnějších dopravních a energetických staveb. Od 1. ledna 2024 začal vykonávat agendu povolování vyhrazených staveb nový Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ). Jeho cílem je zefektivnit, zkvalitnit a zpřehlednit stavební řízení. Výsledkem činnosti úřadu má být rychlejší a odbornější rozhodování o klíčových infrastrukturních projektech.
8. 2. 2024 Ministerstvo dopravy Bydlení a stavby

4. Nové byty nesmí mít jen osm metrů čtverečních, MMR reaguje na nepravdivé zprávy o snížení standardů na bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na zavádějící zprávy v některých médiích a na sociálních sítích, podle kterých připravovaná vyhláška o požadavcích na výstavbu umožní vznik bytů o výměře 8 m2. Není to pravda. Spodní limit 16 m2 jako minimum podlahové plochy bytu o jedné místnosti zůstává v platnosti.
5. 2. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

5. MMR poskytne téměř dvě miliardy korun na sociální byty, díky novým podmínkám bude podpora pro žadatele atraktivnější

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásil čtyři výzvy na podporu sociálního bydlení ve výši 1,9 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Ministerstvo pro místní rozvoj v nich uplatnilo nové podmínky, díky kterým bude čerpání podpory atraktivnější pro více žadatelů. Obce, neziskové organizace a církve mají možná poslední možnost získat dotaci, která pokryje 70–85 % nákladů na výstavbu, rekonstrukci nebo pořízení bytů.
1. 2. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

6. Výtahy už od čtyř pater – ohledně přístupnosti staveb Bartošovi radí experti i zástupci lidí se zdravotním postižením

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo vyhlášku o požadavcích na výstavbu, která přispěje také k lepší přístupnosti staveb. Snižuje například počet pater, od kterého musí být v nových bytových domech výtah. Přístupnost je díky vyhlášce jedním z klíčových požadavků už v návrhu stavby. Ministru pro místní rozvoj v tomto nově radí sbor složený ze zástupců veřejné správy, profesních komor, akademické sféry a neziskových organizací.
24. 1. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

8. Posílení spolupráce při přípravě a průběhu architektonických soutěží

Národní památkový ústav, jako odborná organizace památkové péče v České republice, a Česká komora architektů, jako stavovská profesní organizace sdružující autorizované architekty, dnes uzavřely Memorandum o spolupráci při přípravě a průběhu architektonických soutěží. Účelem je předejít negativním rozhodnutím při posuzování výsledků architektonických soutěží ve správním řízení výkonných orgánů státní památkové péče a také umožnit NPÚ se aktivněji podílet na vzniku nových architektonických a urbanistických hodnot.
17. 1. 2024 NPÚ Bydlení a stavby

9. Politika architektury a stavební kultury ČR

Politika architektury a stavební kultury České republiky (PASK ČR) je nelegislativní strategický dokument s celostátní působností. Stanovuje vizi a základní cíle ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, které vedou ke zvýšení kvality vystavěného prostředí. K jejich dosažení určuje několik desítek opatření, která mají konkrétního garanta i termín splnění.
17. 1. 2024 ÚÚR Bydlení a stavby

10. Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na kontrolní akci NKÚ zaměřenou na státní podporu bydlení

Veřejné finanční prostředky vynaložené na bydlení v letech 2016 až 2021 měly podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) jen okrajový vliv na zvýšení jeho dostupnosti. Upozorňuje, že v České republice stále chybí zákonná úprava podpory bydlení. Státní fond podpory investic (SFPI) loni pod novým vedením úspěšně nahradil neefektivní programy Nájemní byty a Výstavba pro obce. Letos také obcím začne nabízet praktické poradenství pro přípravu projektů bytové výstavby. MMR předložilo vládě návrh zákona o podpoře v bydlení, který přináší systémové řešení bytové nouze a jeho financování pro samosprávy. Pomůže také s vhodným nastavením investic do výstavby a rekonstrukcí v obcích.
15. 1. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

11. Státní podpora bydlení: vydány miliardy, vliv na trh bydlení jen okrajový, problémy s dostupností a kvalitou přetrvávají

Za posledních sedm let (2016 až 2023) provedl NKÚ již pět kontrol zaměřených na peněžní prostředky určené na podporu bydlení. Poslední, která skončila loni v červenci, se soustředila na prostředky státu vynakládané Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a Státním fondem podpory investic (SFPI). Obě instituce vydaly na podporu bydlení v letech 2016 až 2021 dohromady 13,9 mld. Kč a subvencovaly tak více než 4500 projektů.
15. 1. 2024 NKÚ Bydlení a stavby

12. 50 opatření, jak zrychlit tempo renovace budov pro dosažení cílů energetické účinnosti a dekarbonizace

Česká republika stojí před výzvou zrychlení renovací budov, aby dosáhla ambiciózních cílů energetické účinnosti a dekarbonizace. Ročně projde komplexní renovací pouhé 1 % budov, což je nedostatečné tempo v porovnání s požadavky nedávno aktualizovaných směrnic o energetické účinnosti a o energetické náročnosti budov, které zdůrazňují potřebu zdvojnásobení tempa renovací.
11. 1. 2024 SFŽP ČR Bydlení a stavby

14. V bytových domech je na 200 tisíc bytů, ve kterých nikdo dlouhodobě nežije, MMR dělá kroky, aby je dostalo zpátky na trh

Od roku 2011 se počet dlouhodobě neobydlených bytů v bytových domech v Česku zvýšil o zhruba 40 % na 200 tisíc. Vyplývá to z nové studie Ministerstva pro místní rozvoj. Mezi důvody je také nevyhovující technický stav nemovitostí, resort proto zajistil z evropských zdrojů přes 8 miliard korun, které bude možné využít i na rekonstrukce. Prázdné byty má skrze pozitivní motivaci pomoci vrátit na trh také navrhovaný zákon o podpoře v bydlení.
3. 1. 2024 MMR ČR Bydlení a stavby

16. Město Nový Bor připravuje koncepci bytové politiky

Město Nový Bor na Českolipsku zahájilo ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování přípravy na vytvoření koncepce bytové politiky. Stěžejní dokument zhodnotí podmínky bydlení a jeho dostupnost pro všechny sociální skupiny obyvatel, rozvoj bytového fondu v příštích letech a s tím související možnosti financování. Prvním krokem byla dotazníková akce mezi obyvateli města, kterou radnice a výzkumný tým Agentury připravily a realizovaly minulý měsíc.
13. 12. 2023 APSZ Bydlení a stavby

18. Participativní bydlení – jedna z cest k dostupnému bydlení pro obce i obyvatele

Sociální vědci a architektky i architekti z pěti institucí představili v pátek na konferenci na Fakultě architektury ČVUT v Praze výsledky tříletého výzkumného projektu. Multioborový tým od roku 2021 zkoumal participativní formy bydlení doma i v zahraničí a zabýval se možnostmi i limity jejich většího rozšíření v Česku. Výzkum pomohl identifikovat výzvy, kterým tato forma bydlení musí čelit v českém kontextu, a především ukázal, že inovativní přístup k bydlení s důrazem na participaci obyvatel i samospráv přináší při dobrém nastavení benefit v podobě finančně dostupnějšího a společensky udržitelného bydlení.
8. 12. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

19. Žebříček zemí v délce stavebního řízení 2020 Světové banky neodpovídá realitě. Po prokázané manipulaci s pořadím ho sama ukončila

V řadě médií se opakuje tvrzení, že v délce stavebního řízení je Česká republika podle Světové banky na 157. příčce ze 190 zkoumaných zemí. Banka samotná přitom hodnocení kvůli nesrovnalostem v datech a pochybnostem ohledně metodiky ukončila. Žebříček neměl obecnou výpovědní hodnotu pro srovnání průměrné délky povolování bytové výstavby v jednotlivých zemích, protože posuzoval pouze specifický příklad skladové haly. Také nehodnotil pouze délku získání stavebního povolení, ale i souvisejících kroků.
6. 12. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

20. Veřejné budovy ze dřeva přispívají k ochraně klimatu, trend sílí i v Česku, brzdí jej ale legislativa

Výstavba dřevěných budov je dle mnohých zainteresovaných skupin řešením, jak zmírnit ekologické dopady stavebního průmyslu. V řadě zahraničních zemí je výstavba veřejných a průmyslových dřevostaveb již výrazně rozvinutá, v Česku zatím tento sektor pokulhává. Největší překážkou jsou stávající požární předpisy, které omezují výšku dřevostaveb.
5. 12. 2023 Lesensky.cz Bydlení a stavby

21. Stavět byty chtějí tři čtvrtiny obcí, reforma „Bydlení pro život“ jim vychází vstříc

Se svým bytovým fondem není spokojeno 69 % samospráv a zároveň ho 72 % chce rozšiřovat nebo rekonstruovat. Vyplývá to z reprezentativního průzkumu, který provedlo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR. Více než polovina obcí s rozšířenou působností má zájem zřídit kontaktní místa pro bydlení, se kterými počítá návrh zákona o podpoře v bydlení. MMR také na financování výstavby pro obce připravilo nebo chystá řadu investičních nástrojů.
4. 12. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

22. Digitalizace ve stavebnictví

Digitalizace je charakteristickým rysem současnosti, která přináší řadu nových požadavků a výzev, které není možné řešit tradičními postupy. Digitalizace zasahuje téměř do všech odvětví a přináší vyšší produktivitu a efektivnost. Stavebnictví však je označováno za jeden z nejkonzervativnějších technických oborů s malou mírou zavádění digitálních inovací.
24. 11. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

23. Bartoš mluvil se zástupci krajů o digitalizaci stavebního řízení, MMR zahajuje školení pro úředníky

Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš informoval na pravidelném jednání vlády s Radou Asociace krajů ČR o přípravách souvisejících s digitalizací stavebního řízení. MMR zahajuje intenzivní školení, která se týkají změn souvisejících s novým stavebním zákonem, a současně chystá také výzvu na dodání IT techniky pro stavební úřady.
21. 11. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

24. Česká agentura pro standardizaci představí Systém vzdělávání v BIM pro pracovníky veřejné správy

Pokud má mít využívání metody BIM ve veřejné správě očekávané přínosy, musí zaměstnanci jednotlivých veřejných organizací disponovat potřebnými znalostmi a kompetencemi. Proto je také součástí vládní Koncepce zavádění metody BIM do veřejné správy úkol vytvořit Systém vzdělávání v BIM pro pracovníky veřejné správy. Odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci jej připravil a již v září 2023 projednal s klíčovými stakeholdery. Nový systém vzdělávání, ale také přínosy digitalizace stavebnictví a sdílení informací o stavbě, představí na sérii seminářů.
15. 11. 2023 ČAS Bydlení a stavby

25. Poradní orgán ombudsmana pro oblast lidí s postižením se věnuje přístupnosti veřejných budov i služeb

Zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm spolu s právníky Kanceláře ombudsmana seznámil členy poradního orgánu se dvěma aktuálně dokončovanými výzkumy. V prvním z nich přímo lidé s různým typem postižení testovali uživatelskou přístupnost vybraných veřejných budov v krajských městech. Druhý je věnovaný přístupnosti veřejných budov z pohledu stavebního práva, povolování staveb a kontrole toho, zda vyhovují požadavkům bezbariérovosti.
14. 11. 2023 Veřejný ochránce práv Bydlení a stavby

26. MMR připravilo moderní vyhlášku o požadavcích na výstavbu – ubylo paragrafů, výstavba se zrychlí a zjednoduší

MMR odeslalo Legislativní radě vlády návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Jedná se o prováděcí právní předpis nového stavebního zákona, který sjednocuje a redukuje dnešní roztříštěnou právní úpravu pro všechny druhy staveb do jednoho předpisu. Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládá, že vyhláška spolu s dalšími prováděcími předpisy nového stavebního zákona nabude účinnosti 1. 7. 2024.
14. 11. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

27. MMR dokončuje vyhlášku o stavbách, požadavky na udržitelnou mobilitu a zelenou infrastrukturu ale ignoruje

Ministerstvo pro místní rozvoj dokončuje v souvislosti s přijetím nového stavebního zákona text nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Úkolem vyhlášky je definovat požadavky na stavby. Ty budou od 1. července 2024 závazné pro celou republiku, s výjimkou Prahy, Brna a Ostravy – pokud stačí schválit své vlastní městské předpisy. Zelený kruh, a skrze něj další ekologické organizace včetně Automatu, Arniky a Pěšky městem, podaly k návrhu vyhlášky řadu připomínek.
7. 11. 2023 Arnika Bydlení a stavby

28. Pozitivní přístup Pardubického kraje ke znevýhodněným regionům podporuje také ministerstvo

Ke svému dalšímu jednání se sešel Řídící výbor hospodářsky a sociálně ohroženého území (HSOÚ) ORP Česká Třebová. Jedná se o platformu, jejímž cílem je propojit klíčové aktéry ze samospráv, podnikatelského sektoru, komunit či mikroregionu. Ambicí je cílená podpora regionů, které vycházejí v rámci nastavených parametrů jako znevýhodněné. Vedle České Třebové se v rámci Pardubického kraje jedná také o oblast Moravské Třebové.
26. 10. 2023 Pardubický kraj Bydlení a stavby

29. Podpora nájemního bydlení a převody bytů v případě neplatnosti smluv

V současné době se v praxi setkáváme s problematikou převodů bytů vystavěných v rámci Programu podpory nájemního bydlení. Obcím, které se programu účastnily, poskytl stát dotace na výstavbu bytů za podmínky, že tyto budou po určitou dobu (např. 20 let) využity pro nájemní bydlení. Výstavba byla ze státní podpory financována pouze částečně. Zbylá část financování byla realizována za přispění investorů (fyzických osob), kteří poskytli obci finanční prostředky formou půjčky. Následně obec s investory uzavřela nájemní smlouvu. Dle dohody stran došlo také k zápočtu investic na pohledávku obce z titulu hrazení nájemného. Nájemci si tedy investici do výstavby „odbydleli“.
23. 10. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

31. Družstevní bydlení je dostupné

Na nedávném setkání platformy Chytré město a investor se hovořilo také o družstevním bydlení. V Mladé Boleslavi totiž od roku 2022 funguje Senior resort Štěpánka, pilotní projekt společnosti „BDSO – Bytová družstva společně s občany“ a zároveň nový domov pro 256 lidí.
17. 10. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

32. Spolupráce měst s investory

Nastavování vztahů mezi městy a investory v posledních letech proměnila stále více se rozšiřující praxe zavádění zásad či metodik spolupráce a plánovacích smluv, které z nich vychází. Tuto praxi má od příštího roku v české legislativě více ukotvit a rozšířit jejich možnosti nový stavební zákon.
11. 10. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

33. Stabilní investice do rekonstrukce nemovitosti

Státní fond životního prostředí od září otevřel dotační program Oprav dům po babičce. Na udržitelné rekonstrukce tak bude možné od státu získat příspěvek ve výši až do poloviny vzniklých nákladů. Na komplexní zateplení lze žádat o milion korun, dalšími stovkami tisíc vláda podpoří například instalace tepelných čerpadel, fotovoltaiky nebo úpravy hospodaření s dešťovou vodou.
10. 10. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

34. Problémy u plochých střech je důležité odhalit včas

Během životního cyklu ploché střechy se prakticky nedá vyhnout problémům s vlhkostí a zatékáním. Týká se to i objektů ve vlastnictví obcí a měst. Pro zajištění dlouhodobého dobrého stavu střešní konstrukce je klíčové všechny problémy odhalit v zárodku. Jedině tak lze dosáhnout minimalizace výše nákladů na následné opravy.
4. 10. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

35. Nové osvětlení Barrandovského mostu

Během čtyřiadvaceti hodin vyměnilo 10 pracovníků firmy NTL Forensics na Barrandovském mostě 15 stožárů veřejného osvětlení a natáhlo přes 2 km kabelů. To vše za plného víkendového provozu a v extrémních podmínkách, kdy teploty stoupaly k 35 stupňům.
26. 9. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

36. O titul Stavba roku 2023 usilují také obce, města a kraje

Celkem 38 nominací na tituly Stavba roku 2023 a dvě nominace na titul Zahraniční stavba roku 2023, byly představeny v Praze počátkem září na slavnostním nominačním večeru v Dopravní hale Národního technického muzea. Mezi nominovanými realizacemi je také řada staveb, kde investorem byly města a obce (12×) nebo kraj (2×).
20. 9. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

37. Developeři poskytnou městu na Nákladovém nádraží Žižkov desítky milionů korun, metodika spoluúčasti investorů se v praxi osvědčuje

Na jednom z největších brownfieldů v Praze, bývalém nákladovém nádraží na Žižkově, vzniká moderní čtvrť, která bude kromě bydlení nabízet i veškeré služby. Developeři, kteří v území podle plánů města staví, poskytnou v budoucnu městu kompenzace v celkové výši 1,5 miliardy korun. V první fázi město od společnosti FINEP získá plnění v hodnotě více než 167 milionů korun. Investor poskytne prostředky pro výstavbu základní školy. Zároveň postaví a městu předá mateřskou školu i zelenou promenádu a předá pozemek pro výstavbu dostupného bydlení se sociálními službami. Smlouvu o spolupráci včera posvětilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy.
18. 9. 2023 Praha Bydlení a stavby

38. Architektura v obcích a městech

Pod záštitou České komory architektů a Svazu měst a obcí se ve 135 městech a obcích v Česku i na Slovensku uskuteční festival Den architektury ve dnech 29. září až 5. října. Bohatý a zdarma přístupný program nabízí výběr z více jak 450 exkurzí do běžně nepřístupných budov, architektonických procházek či cyklistických vyjížděk, které probíhají pod vedením architektů, historiků a dalších odborníků na daná témata.
12. 9. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

39. Energetické štítky vrací úder – drobné opomenutí může vést k sankci

Vyznat se v labyrintu práv a povinností, které regulují činnost obcí není vůbec snadné a dobře míněný, ale fakticky špatný výklad zákona může mít nemilé důsledky. O tom, že v džungli paragrafů číhá lecjaká nástraha svědčí i judikát Krajského soudu v Plzni ze dne 7. února 2023. V daném případě byla ze strany Státní energetické inspekce (dále jen „Inspekce“) udělena městu pokuta za spáchání přestupku, který spočíval v neuvedení klasifikační třídy energetické náročnosti (tzv. „energoštítku“) v rámci záměru pronajmout městem vlastněnou bytovou jednotku, který město zveřejnilo na své úřední desce.
8. 9. 2023 SMO ČR Bydlení a stavby

40. Zákon o podpoře v bydlení je investicí do budoucnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádaly v Poslanecké sněmovně kulatý stůl ke společnému návrhu zákona o podpoře v bydlení. Jeho cílem je pomoci ochránit 1,3 milionu lidí ohrožených ztrátou bydlení. Pomůže také lidem v bytové nouzi, kterých je v ČR v současné době zhruba 154 000, z toho dvě třetiny jsou rodiny s dětmi.
5. 9. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

41. Inspirace pro veřejný sektor

Moderní přístupy ve stavebnictví jako digitalizace a BIM modelování se objevují v tuzemské realitě stále poskrovnu, navíc zůstávají doménou především komerční sféry nemovitostí. Nicméně vývoj jde neúprosně kupředu a cílem odvětví by měla být snaha rozšířit nové znalosti a know-how na co nejširší spektrum realit, a to včetně objektů občanské vybavenosti, které jsou financovány z kapes daňových poplatníků.
25. 8. 2023 Crest Communications Bydlení a stavby

42. Pardubický kraj pomáhá, aby byly vyslyšeny připomínky starostů k dostupnému bydlení

Vláda se chystá řešit problém drahého bydlení, s nímž se potýká nejenom mladá generace. Jedním z avizovaných nástrojů je dotační program Dostupné bydlení. V něm budou moci města a obce získat v příštích letech finance na výstavbu a rekonstrukce bytových domů. Radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr proto informoval starosty o chystané příležitosti s tím, že Pardubický kraj pro Ministerstvo místního rozvoje zajišťuje zpětnou vazbu od případných žadatelů.
21. 8. 2023 Pardubický kraj Bydlení a stavby

43. Nový stavební zákon aneb revoluce stavebního práva se (prozatím) nekoná

„Jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“ byla revoluční myšlenka, která provázela proces vzniku zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nový stavební zákon“). Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se k uvedené koncepční zásadě hlásí i nadále a deklaruje ji ve svých tiskových zprávách. Jaká je však realita?
17. 8. 2023 ePravo.cz Bydlení a stavby

44. Na stavbách Ústeckého kraje je elektronický stavební deník už běžný

V rámci realizace svých investičních akcí využívá Ústecký kraj elektronické stavební deníky. Tuto povinnost stavební zákon ukládá pouze u stavby, která je předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu. Ústecký kraj ale jde v tomto nad rámec zákona a elektronický stavební deník se používá na všech stavbách, které jsou předmětem veřejné zakázky ve všech režimech.
17. 8. 2023 Ústecký kraj Bydlení a stavby

45. Vícepráce mohou prodražit stavbu až o třetinu, ukazuje výzkum, metoda BIM jim pomáhá předcházet

Využívání metody BIM pomáhá omezit množství víceprací a předělávek, které mohou zvýšit cenu projektu téměř o třetinu. Nedávno publikovaný celoevropský výzkum společnosti PlanRadar ukázal, že nejčastějšími příčinami zvýšení ceny stavebních projektů jsou špatná komunikace a spolupráce mezi zainteresovanými stranami či členy týmu.
15. 8. 2023 ČAS Bydlení a stavby

47. Jak se nespálit při výběru kamen a solárních kolektorů

Dvě nová spotřebitelská desatera pro výběr solárních termických systémů a individuálně stavěných kamen dnes představili zástupci obnovitelných zdrojů společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Domácnosti v nich najdou rady, jak správně vybírat nový zdroj energie i instalační firmu. Na oba zdroje tepla bude možné už od září žádat o dotaci. Individuálně stavěná kamna jsou do Nové zelené úsporám zařazena vůbec poprvé. Desatera připravili členové Komory obnovitelných zdrojů energie.
11. 8. 2023 SFŽP ČR Bydlení a stavby

48. Stanoviska a metodiky

Dne 9. srpna 2023 byl zveřejněn nový materiál Přechodné ustanovení nového stavebního zákona o stavebních uzávěrách.
10. 8. 2023 ÚÚR Bydlení a stavby

49. MMR připravuje nová pravidla pro rozúčtování tepla v bytových domech

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo kulatý stůl, kde účastníky seznámilo s připravovanými změnami ve vyhlášce o rozúčtování nákladů na vytápění. Úpravy vychází z odborné analýzy, kterou pro ministerstvo vypracovalo ČVUT. Cílem je snížit největší rozdíly a více motivovat k úspornému chování. Ve vyhlášce se nově zohlední energetická náročnost budovy.
1. 8. 2023 MMR ČR Bydlení a stavby

50. Dvě auta na byt, nulová adaptace na klima a bydlení ve sklepě, MMR novelizuje vyhlášku o stavbách

Ministerstvo místního rozvoje včera ukončilo připomínkování návrhu jedné z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu. Oproti současné praxi požaduje více parkovacích míst a chce umožnit stavět byty i ve sklepě. Naopak problematika změn klimatu se ve vyhlášce vůbec neprojevila. Požadavky adaptačních strategií a politik tak očividně nebere MMR vůbec vážně. A před řešením krize bydlení autoři návrhu upřednostnili, v dnešní době neopodstatněné, vysoké požadavky na parkování. Nově totiž mají být (s výjimkou Prahy, Brna a Ostravy, které mohou mít vlastní předpisy) povinně dvě parkovací stání na byt, který je větší než 70 m2.
26. 7. 2023 Arnika Bydlení a stavby
Bylo nalezeno 376 záznamů.