Archiv článků (rubrika Dotace)

Bylo nalezeno 442 záznamů.

1. Přes 31 milionů korun je pro žadatele připraveno v dalších dotačních programech Karlovarského kraje

Příští měsíc startuje příjem žádostí do dalších krajských dotačních titulů. Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém pondělním zasedání schválilo vyhlášení 12 programů spadajících pod prioritu 4 – 1. část. Záběr oblastí, kterých se podpora týká, je opravdu široký, od dopravy, přes sociální služby, bezpečnost, regionální rozvoj až po životní prostředí. S podrobnými pravidly dotačních programů se zájemci mohou seznámit již nyní na webu Karlovarského kraje.
1. 3. 2024 Karlovarský kraj Dotace

3. Liberecký kraj opět podpoří statisíci korun obnovu kulturních památek

Obnovu kulturních památek dlouhodobě a systematicky podporuje Liberecký kraj. Proto opět krajské zastupitelstvo schválilo vyhlášení dotačního programu s názvem 7.3 Stavebně historický průzkum. Je zaměřený na komplexní poznání historie, stavebního vývoje a současného stavu kulturních památek na území regionu.
23. 2. 2024 Liberecký kraj Dotace

5. Národní plán obnovy systémově podporuje veřejné investice, na přípravu velkých projektů vyčlenil 500 milionů korun

Žadatelům z řad obcí, krajů a jimi zřizovaných a zakládaných organizací se dne 12. února 2024 otevřela nová výzva Národního plánu obnovy v komponentě 4.1 Systémová podpora veřejných investic. Připraveno je pro ně 500 milionů korun určených na přípravu projektů, které podporují dosažení cílů EU v oblasti digitální a zelené tranzice.
21. 2. 2024 Kraj Vysočina Dotace

7. Moravskoslezský kraj pomůže obcím nastartovat rozvojové projekty

Moravskoslezský kraj dá obcím peníze na přípravu projektových dokumentací. Výrazně tak zvýší jejich šanci získat prostředky z národních nebo evropských dotačních programů. Na přípravu obecních projektů půjde z krajské pokladny 18,75 milionu korun.
20. 2. 2024 Moravskoslezský kraj Dotace

9. Vláda podpořila zásady programu MMR na obnovu a rozvoj Terezína a Josefova, na pevnostní města půjdou přes tři miliardy korun

Vláda schválila materiál Ministerstva pro místní rozvoj, který představuje další krok k obnově a rozvoji pevnostních měst Terezín a Josefov. Obsahuje hlavní teze desetiletého programu, který bude resort spravovat. Způsob financování záchrany akutně ohrožených objektů vláda schválila v září loňského roku.
15. 2. 2024 MMR ČR Dotace

10. MMR poskytne dalších 870 milionů korun na přípravu projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo tři výzvy, které hlavně obcím a krajům pomohou s přípravou projektů reagujících na potřebu digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU. Z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy – na to vyčlenilo celkem 870 milionů korun. Žadatelé mohou finanční prostředky využít například na pořízení projektové dokumentace, realizaci studie proveditelnosti nebo architektonické a urbanistické soutěže.
13. 2. 2024 MMR ČR Dotace

11. Dotace na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení

Obce v České republice mají možnost od roku 2022 reagovat na dotační výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu na rekonstrukce a modernizaci systémů veřejného osvětlení. Až do konce roku 2024 mohou české municipality získat až 10 milionů korun ročně, určené na opravu lampových stožárů, instalaci moderních LED svítidel a další opatření vedoucí k úspoře energie za provoz veřejného osvětlení.
13. 2. 2024 Obec a finance Dotace

12. Pokračuje vyhlašování dotačních programů Fondu Vysočiny na rok 2024

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání 6. února 2024 vyhlásilo dalších 14 dotačních programů v objemu více jak 141 miliónů korun. Dohromady s již vyhlášenými programy z prosincového zastupitelstva se jedná o sumu ve výši 825,4 miliónů korun, která je určena na podporu nejrůznějších projektů po celé Vysočině.
12. 2. 2024 Kraj Vysočina Dotace

13. O grant na sázení stromů mohou žádat obce, hasiči i skauti

Přes milion korun vloni rozdělili energetici v Moravskoslezském kraji obcím i neziskovým organizacím na výsadbu alejí, parků nebo ovocných sadů. Oblíbený grantový program Nadace ČEZ bude pokračovat také letos. Obce, hasiči, skauti i další neziskové organizace mohou o příspěvek až do výše 150 tisíc korun požádat do konce února na webu nadacecez.cz.
12. 2. 2024 Nadace ČEZ Dotace

15. Na nový Dotační portál Pardubického kraje přišlo už 1500 žádostí za 200 milionů korun

Pardubický kraj každoročně finančně podporuje zdejší obce, spolky, sportovní kluby a další organizace v jejich činnosti. Pomáhá jim s každodenním provozem, opravami i novými projekty z mnoha oblastí, od kultury a sportu až po ochranu životů a zdraví. Aby žadatelům usnadnil práci a odstranil zbytečné papírování, spustil kraj nový Dotační portál. Díky němu lze vše vyřídit on-line z pohodlí domova.
9. 2. 2024 Pardubický kraj Dotace

16. Z Programu vodohospodářských akcí letos rozdělí Liberecký kraj 18 milionů korun

Krajští radní vyhlásili program vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje. Letos je v něm připraveno 18 milionů korun. Žádosti je možné posílat od 2. do 22. dubna letošního roku. Peníze použijí vybrané obce například na vybudování kanalizace, prodloužení vodovodních řadů či na stavbu zcela nových vodovodů.
8. 2. 2024 Liberecký kraj Dotace

18. Výzva na podporu kultury a kreativity v regionech zajistí vybudování malých kreativních center spojujících knihovny a kulturní aktivity

Výzva Malá kulturní a kreativní centra je součástí iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Cílem výzvy je nejpozději do 1. prosince 2025 vybudovat alespoň 15 malých center ve všech regionech České republiky. Zajistí další rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru.
5. 2. 2024 MK ČR Dotace

21. Na bezbariérovost měst a obcí máme připraveno 15 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj v programu Bezbariérové obce od roku 2017 vyhlašuje dotační výzvy na podporu bezbariérových tras a využívání euroklíče. Úspěšní žadatelé si v podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů rozdělí 10 milionů korun a v podprogramu Euroklíč 5 milionů korun.
2. 2. 2024 MMR ČR Dotace

22. Liberecký kraj opět podpoří obnovu venkova – na silnice, parky i osvětlení vyčlení bezmála třicet milionů

Lepší silnice a chodníky, upravené aleje a parky, nové veřejné osvětlení či parkoviště. To vše již řadu let do obcí v regionu přináší krajský Program obnovy venkova. Obce a jejich svazky mohou opět žádat o dotace z něj, a to do 16. února. Ve schváleném rozpočtu pro rok 2024 je již vyhrazeno 28 350 000 korun.
1. 2. 2024 Liberecký kraj Dotace

25. Vyhlášení dotačního programu „OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji – 3. výzva“

Plzeňský kraj na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4507/24 ze dne 22. 1. 2024 vyhlašuje dotační program OBCHŮDEK 2021+ v Plzeňském kraji – 3. výzva (dále jen Program) na podporu úhrady části provozních nákladů maloobchodních prodejen potravin a smíšeného zboží na venkově pro provozovatele prodejen v souladu s výzvou Programu podpory malých prodejen na venkově OBCHŮDEK 2021+, který je financován z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
25. 1. 2024 Plzeňský kraj Dotace

26. Blíží se příjem žádostí do programů z oblasti životního prostředí, Karlovarský kraj rozdělí přes 25 milionů korun

Také v roce 2024 bude Karlovarský kraj vyhlašovat dotační programy v oblasti životního prostředí. Jedná se o celkem pět titulů s celkovou alokací přes 25 milionů korun. Dotace se rozdělí na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň, realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí, opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi, likvidaci invazivních druhů rostlin a podporu včelařství.
24. 1. 2024 Karlovarský kraj Dotace

28. Vítěze soutěže Vesnice roku 2023 podpoříme 35 miliony korun

Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo výzvu v programu Podpora rozvoje regionů 2019+. O dotaci nyní mohou žádat obce, které získaly ocenění v soutěži Vesnice roku 2023. Díky téměř 35 milionům korun mohou například opravit místní komunikace, vybudovat veřejná prostranství nebo zrekonstruovat školy, radnice, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice apod.
22. 1. 2024 MMR ČR Dotace

29. Pardubický kraj se zapojí do dotačního programu Obchůdek 21+

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ČR vyhlásilo 10. ledna třetí výzvu dotačního programu Obchůdek 2021+, který pomáhá s financováním provozních výdajů obchodníků zejména v obcích do 1000 obyvatel, případně v obcích do 3000 obyvatel, jejichž místní části mají do 1000 obyvatel. Cílem programu je přispět k zachování maloobchodních prodejen na venkově.
16. 1. 2024 Pardubický kraj Dotace

31. Jak získat novou dotaci na třídění a předcházení vzniku odpadu?

Třídění odpadu a předcházení jeho vzniku podpoří stát masivní dotací. Samosprávy a další organizace mají velkou šanci finance získat. V balíčku je připravena půlmiliarda korun. Díky ní města, obce i další žadatelé snadněji dosáhnou cílů nového zákona o odpadech. Jak ale o novou dotaci zažádat?
15. 1. 2024 JRK Dotace

32. Tři miliony korun na podporu venkovských prodejen Jihomoravského kraje

I v letošním roce podpoří Jihomoravský kraj prodejny v obcích s méně než 750 obyvateli. Krajští radní ve středu 10. ledna 2024 schválili 7. ročník dotačního programu „Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2024“ s alokací 3 miliony korun.
15. 1. 2024 Jihomoravský kraj Dotace

33. MPO zveřejňuje novou výzvu z programu Obchůdek 2021+

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo třetí výzvu dotačního programu Obchůdek 2021+, který pomáhá koloniálům v obcích do 1 000 obyvatel, popřípadě v obcích do 3 000 obyvatel. Příjem žádostí začíná 17. ledna 2024. Žádost o dotaci podávají kraje, které následně vyhlašují své dotační programy pro provozovatele obchodů na svém území. Ve třetí výzvě je připraveno 49,4 milionů korun. Kraj tak může získat až 3,8 milionu korun a prodejna, která je pouze jediná v obci, může získat až 130 tisíc korun.
12. 1. 2024 MPO ČR Dotace

35. Státní fond podpory investic podpoří obnovu brownfieldů více než 2,3 miliardy korun

Státní fond podpory investic (SFPI), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, rozdělí více než 2,3 miliardy korun z Národního plánu obnovy (NPO) mezi projekty na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů). Podporu získalo 15 velkých a 32 malých projektů napříč regiony. Největší zájem byl o rekonstrukce, zhruba půl miliardy půjde také na demolice a následnou novou výstavbu. Všechny projekty musí být dokončeny do prosince 2025.
11. 1. 2024 MMR ČR Dotace

38. Dalších 27 milionů korun je pro žadatele připraveno v dotačních programech Karlovarského kraje

16. a 18. ledna – to jsou termíny, kdy startuje příjem žádostí v dotačních titulech spadajících pod oblasti, jako je zdravotnictví, bezpečnost, sport nebo životní prostředí. Celkem si žadatelé mezi sebou rozdělí 27 milionů korun. S podrobnými pravidly dotačních programů se zájemci mohou seznámit na webu Karlovarského kraje.
9. 1. 2024 Karlovarský kraj Dotace

40. Praha přijímá do 12. ledna žádosti o dotace, na projekty zlepšující stav životního prostředí vyhradila 40 milionů korun

Jednotlivci i organizace mohou do 12. ledna 2024 žádat o prostředky na projekty v sedmi kategoriích určených ke zlepšení stavu veřejné zeleně, na vzdělávací projekty a pomoc Praze s adaptací na změny klimatu. Každoroční výzva letos poprvé podporuje také projekty z oblasti cirkulární ekonomiky. Pražští radní schválili vyhlášení programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2024 loni v listopadu.
3. 1. 2024 Praha Dotace

42. MMR vyčlenilo pro samosprávy 200 milionů na obnovu po povodních a dalších pohromách, program Živel otevře už začátkem ledna

Ministerstvo pro místní rozvoj uspíšilo výzvu v programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Vyhlásí ji už 8. 1. 2024, žádosti začne přijímat 1. 2. 2024. V rámci výzvy uvolní pro samosprávy 200 milionů korun. Resort tím reaguje na rozvodnění některých toků a nejvyšší stupeň povodňové aktivity na mnoha místech v Česku.
28. 12. 2023 MMR ČR Dotace

43. Další miliardy korun z Modernizačního fondu jdou na fotovoltaiky pro vlastní spotřebu

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR uvolňují z programu RES+ Modernizačního fondu další miliardové investice, kterými podpoří výstavbu fotovoltaických elektráren určených k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu. Modernizační fond z výnosů evropských emisních povolenek tak pokračuje v energetické proměně Česka, využití udržitelné sluneční energie, zajištění energetické soběstačnosti průmyslu i veřejných institucí a ochraně klimatu.
22. 12. 2023 MŽP ČR Dotace

44. Dotace na energetické úspory

Ministerstvo průmyslu a obchodu přijímá žádosti o dotace na energetické úspory. Pro obce a firmy má připraveno 200 milionů korun. Zpracování místní energetické koncepce a Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu – to jsou dvě výzvy na příjem žádostí o dotace, které se zaměřují na úspory energií obcí a firem. Výzvy jsou financovány z Národního plánu obnovy (NPO) a je možné je podávat do 30. 6. 2025 prostřednictvím portálu AIS MPO.
22. 12. 2023 MPO ČR Dotace

45. Vyhlášení výzvy Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024

Finanční prostředky jsou účelově určeny na výdaje spojené s realizací preventivních projektů k řešení dopadů bezpečnostní situace na místní úrovni spojených s uprchlickou krizí na Ukrajině, a to prioritně projektů: Asistent prevence kriminality, Domovník – preventista, Podpora prevence kriminality na kraji, Projekty prevence kriminality zaměřené na děti a mládež.
19. 12. 2023 MV ČR Dotace

46. Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024

Příjemcem dotace z Programu PK 2024 může být pouze kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního i investičního charakteru. Faktickým realizátorem dílčího preventivního projektu může být i nestátní nezisková organizace, příspěvková organizace či další osoby, se kterými příjemce dotace uzavře smlouvu.
19. 12. 2023 MV ČR Dotace

47. Začal příjem žádostí na čerpání dotačního programu Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji v roce 2024

V termínu od 18. prosince 2023 do 19. února 2024 přijímá Ústecký kraj žádosti na poskytnutí jednorázové investiční dotace z programu Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji. Finance lze využít například na budování parkovišť a odstavných ploch u turisticky atraktivních míst, nocležen a útulen pro přespání v přírodě, sociální zařízení u výchozích bodů turistických tras nebo různý mobiliář, jako jsou stojany na kola, lavičky nebo nabíječky pro elektrokola.
19. 12. 2023 Ústecký kraj Dotace

48. MMR poskytne na rekonstrukci veřejných budov více než půl miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo v dotační výzvě programu Podpora rozvoje regionů 2019+ celkem 118 žádostí zaměřených na obnovu veřejných budov. Obcím budou rozděleny dotace v celkové výši 506,2 milionu korun. Tyto prostředky jim pomohou rekonstruovat například školy nebo kulturní domy.
18. 12. 2023 MMR ČR Dotace
Bylo nalezeno 442 záznamů.