Archiv článků (rubrika Dotace)

Bylo nalezeno 519 záznamů.

1. Ministerstvo pro místní rozvoj startuje obnovu pevnostních měst Terezín a Josefov

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první výzvy ze Systémového programu obnovy a rozvoje pevnostních měst Terezín a Josefov. Desetiletý program poskytne až 1,2 mld. korun, tedy 120 milionů ročně. Částka se mezi obě pevnostní města rozdělí rovným dílem, přičemž první výzvy jsou vyhlášeny ve výši dvouleté alokace. Příjem žádostí MMR zahájí 1. srpna 2024.
17. 7. 2024 MMR ČR Dotace

3. Za úrodu zničenou jarními mrazy dostanou zemědělci kompenzace z unijního rozpočtu ve výši přibližně 378 milionů korun

Zhruba 378 milionů korun (15 milionů eur) dostanou zemědělci jako odškodné za mimořádně silné mrazy, které na jaře spálily úrodu ovoce. Rozhodla o tom dnes Evropská komise. O podporu z unijního rozpočtu požádal už před časem Evropskou komisi ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Další náhradu dostanou zemědělci z českého rozpočtu.
10. 7. 2024 MZe ČR Dotace

4. Efektivita dotací – příběh hasičského auta

Tenhle příběh je pravda a zřejmě se podobně odehrává také jinde, takže jméno obce není až tak důležité. Jde o příběh jednoho hasičského auta, několika dotací a jedné žádosti o poskytnutí informace. A hlavně o úvahu nad efektivností některých investic.
2. 7. 2024 Obec a finance Dotace

5. Další miliarda korun podpoří renovace škol, nemocnic a dalších veřejných budov

Školy, sportoviště, nemocnice, úřady a mnohé další veřejné budovy budou energeticky úspornější. Pomůže jim v tom nová dotační výzva financovaná z Národního plánu obnovy. O peníze na důkladné renovace svých budov mohou žádat obce, města a další veřejné subjekty od 1. července 2024. Celkově je pro tuto výzvu vyhrazena 1 miliarda korun.
28. 6. 2024 SFŽP ČR Dotace

6. Středočeský kraj mezi malé obce rozdělí téměř 30 milionů korun

Zastupitelé schválili 71 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito 29,6 milionů korun. Nejvyšší částku ve výši 1,8 milionu využijí ve Velké Dobré na Kladensku na výstavbu a opravu komunikace v ulici Lipová.
28. 6. 2024 Středočeský kraj Dotace

7. Téměř 600 tisíc korun pošle Karlovarský kraj na obnovu dopravních hřišť

Dopravní výchova je dnes již povinnou součástí rámcového vzdělávacího programu základních škol. Díky ní se děti učí, jak se mají chovat v silničním provozu a jak mají dbát své bezpečnosti, což je s ohledem na stále zvyšující se hustotu dopravy více než potřeba. O tom, které ze stávajících dopravních hřišť z regionu získá podporu na obnovu svého vybavení, rozhodla Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání.
27. 6. 2024 Karlovarský kraj Dotace

8. Středočeský kraj finančně podpoří místní akční skupiny a rozvoj podnikání

Kraj finančně podpoří Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Středočeského kraje a rozvoj podnikání ve vybraných obcích. Obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem v hospodářsky a sociálně ohroženém území dostanou dotace Programu na podporu vzdělávacích programů v oblasti podnikání. Dotace dnes schválili zastupitelé.
27. 6. 2024 Středočeský kraj Dotace

9. Na podporu cestovního ruchu Královéhradecký kraj posílá přes tři miliony

Královéhradecký kraj rozdělí necelých 3,6 milionu korun z krajského dotačního programu Podpora rozvoje udržitelného cestovního ruchu pro rok 2024. Finanční prostředky na aktivity v této oblasti využije dvacet úspěšných žadatelů, mezi které například patří obce, města, spolky či destinační společnosti.
26. 6. 2024 Královéhradecký kraj Dotace

10. Na podporu vodohospodářských staveb letos Kraj Vysočina vyčlenil rekordní sumu

Kraj Vysočina každoročně podporuje výstavbu vodohospodářských staveb, jak projektovou dokumentaci, tak i samotné stavební práce. Prostřednictvím Fondu Vysočiny poskytuje dotace na zařízení sloužící k zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod nebo k ochraně před povodněmi a zadržování vody v krajině.
25. 6. 2024 Kraj Vysočina Dotace

12. Deset tisíc opatření k úsporám energií i zdravé krajině

Ministerstvu životního prostředí se ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR podařilo vyčerpat všechny finanční prostředky poskytnuté z evropských fondů na Operační program Životní prostředí pro programové období 2014–2020. Program disponoval alokací ve výši 2,79 mld. eur (cca 70 mld. Kč) na podporu projektů v oblasti životního prostředí, přičemž konečný termín pro způsobilost výdajů byl 31. 12. 2023.
24. 6. 2024 MŽP ČR Dotace

13. Příjem žádostí o dotace na budování turistické infrastruktury je otevřen

Až do 8. července je možné žádat o dotace na podporu doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Jde o stanoviště pro obytná auta, záchytná parkoviště, dopravní značení nebo lodní vývaziště. Kraj v rámci dotačního programu rozdělí 12 milionů korun. Žádosti mohou podávat obce a právnické či fyzické osoby.
24. 6. 2024 Středočeský kraj Dotace

15. Středočeský kraj chce finančně podpořit místní akční skupiny v celém kraji a rozvoj podnikání

Kraj plánuje finančně podpořit Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Středočeského kraje a rozvoj podnikání ve vybraných obcích. Obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem v hospodářsky a sociálně ohroženém území by měly dostat dotace Programu na podporu vzdělávacích programů v oblasti podnikání. Radní na svém zasedání projednali oba návrhy a doporučili je schválit zastupitelům.
14. 6. 2024 Středočeský kraj Dotace

16. Volby do Evropského parlamentu a dopad na evropské dotace

Blížící se volby do Evropského parlamentu mohou podle Jiřího Pavlíčka, CEO poradenské společnosti enovation, zásadně ovlivnit rozdělování dotací pro Českou republiku a tím i naši ekonomiku. Vysvětluje, jak zvolení zástupci mohou změnit priority, například více podpořit úspory energií, digitalizaci, výzkum, zdravotnictví nebo obranný průmysl a pro Česko bude klíčové chytře čerpat dostupné prostředky a asertivně prosazovat své zájmy v Europarlamentu.
12. 6. 2024 Obec a finance Dotace

17. Středočeský kraj mezi malé obce rozdělí téměř 34 milionů korun, peníze míří na opravy i na podporu venkovských prodejen

Radní doporučili zastupitelům ke schválení 71 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito 29,6 milionů korun. Nejvyšší částku ve výši 1,8 milionu využijí ve Velké Dobré na Kladensku na výstavbu a opravu komunikace v ulici Lipová. Radní také podpořili rozdělení 3,8 milionu korun mezi 42 žádostí na podporu venkovských prodejen v malých obcích.
10. 6. 2024 Středočeský kraj Dotace

18. Na vodovody, kanalizace nebo čistírny odpadních vod chce Středočeský kraj obcím poskytnout přes 141 milionů korun

Přes 141 milionů korun vyhradil pro letošní rok Středočeský kraj na dotace do oblasti životního prostředí a na drobné vodohospodářské projekty. Obce o ně mohly žádat prostřednictvím Středočeského Infrastrukturního fondu. Rada dnes projednala ověřené žádosti a doporučila je ke schválení krajskému zastupitelstvu.
7. 6. 2024 Středočeský kraj Dotace

19. Liberecký kraj poskytne peníze na projekty v oblasti životního prostředí a také individuální dotace z Fondu Turów

Environmentální výchova, podpora zemědělství, lokální produkce a také zadržování vody v krajině. To jsou hlavní cíle projektů, na něž poskytne kraj dotaci. Krajští radní také schvalovali poskytnutí individuálních dotací z Fondu Turów městu Hrádek nad Nisou, Frýdlantské vodárenské společnosti a také Severočeské vodárenské společnosti.
7. 6. 2024 Liberecký kraj Dotace

20. MMR je připraveno pomoci s obnovou obecního majetku, který poškodily bouřky a vydatný déšť

Ministerstvo pro místní rozvoj přijímá žádosti o podporu v programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Reaguje tím na mimořádné události spojené s počasím na přelomu května a června. V letošní výzvě je pro samosprávy připraveno až 150 milionů korun, které je možné použít například na opravu mostů a komunikací, veřejného osvětlení, prostranství a budov.
3. 6. 2024 MMR ČR Dotace

21. MMR poskytne na infrastrukturu cestovního ruchu dalších 156 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyčlenilo pro letošní rok na podporu cestovního ruchu nadstandardní zdroje z národních dotací. Po urychleném vyhodnocení žádostí MMR podpoří téměř sedm desítek projektů na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Celkem rozdělí přes 156 milionů korun.
30. 5. 2024 MMR ČR Dotace

22. Více než 30 milionů korun míří na podporu malých obcí

Zastupitelé schválili 64 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Největší dotace míří na intenzifikaci ČOV Měšice (1 999 000 Kč). Poskytnutí dotací vychází z Programu 2021–2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova.
29. 5. 2024 Středočeský kraj Dotace

23. Na olomoucký venkov půjde o patnáct miliónů korun více

Zastupitelstvo Olomouckého kraje rozhodlo o zásadním navýšení peněz na Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2024. Původně v něm bylo pro obce nachystáno zhruba 41 miliónů korun. Nově je v balíčku dotační podpory přes 56 miliónů.
24. 5. 2024 Olomoucký kraj Dotace

24. Liberecký kraj opět podpoří hasiče, nezapomíná ani na prevenci kriminality a ochranu měkkých cílů

Liberecký kraj opět podpoří jednotky požární ochrany v regionu a také boj s kriminalitou. Krajští radní na včerejším jednání rozhodli o rozdělení dotací v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Před dvěma týdny krajská rada rozhodovala o poskytnutí dotací v rámci dalších programů.
23. 5. 2024 Liberecký kraj Dotace

25. Zlínský kraj obcím přispěje na nové cisterny a techniku pro hasiče

Celkem 6,35 milionu korun rozdělí hejtmanství mezi obce na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů. Kraj podpoří nákup sedmi dopravních automobilů, patnácti požárních přívěsů pro hašení, dvou cisternových automobilových stříkaček a rekonstrukce dvou požárních zbrojnic.
22. 5. 2024 Zlínský kraj Dotace

26. Nová výzva podpoří systémy pro varování před klimatickými extrémy

V Česku se mohou rozjet další projekty zaměřené na celostátní systémy včasného varování před povodněmi či suchem. V čerstvě vyhlášených výzvách z Operačního programu Životní prostředí je k dispozici dohromady 400 milionů korun. Jejich cílem je přispět k udržitelnému oběhovému hospodářství, efektivnějšímu využívání zdrojů a ochraně klimatu.
21. 5. 2024 MŽP ČR Dotace

27. Velké zjednodušení administrativy a téměř 5 miliard korun do roku 2027: místní akční skupiny samy rozhodnou, co je pro jejich region nejdůležitější

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) podepsal pravidla pro dotace na rozvoj venkova v intervenci LEADER. Místní akční skupiny dostanou téměř 5 miliard korun do roku 2027. Novinkou je, že dotaci získají nejenom na spolupráci mezi sebou, ale nově i na projekty, do kterých jsou zapojeny obce, místní podnikatelé nebo neziskové organizace. Zároveň jim podstatně ubude byrokracie.
21. 5. 2024 MZe ČR Dotace

28. Hejtmanství rozšiřuje svoji dotační podporu pro obce nad 5000 obyvatel

S novým dotačním programem, ze kterého si mohou o peníze na své rozvojové projekty zažádat obce nad 5000 obyvatel, přichází Zlínský kraj. Připraveno pro ně má více než 40 milionů korun. Podpora je určena obcím, které nemají statut obce s rozšířenou působností.
20. 5. 2024 Zlínský kraj Dotace

29. Lepší ochranu obcí před povodněmi zajistí dotace od Karlovarského kraje

Necelých 700 tisíc korun bude rozděleno z dotačního programu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi. Rada Karlovarského kraje schválila podporu 8 žadatelům. Prostředky putují mezi obce Třebeň, Tuřany, Libavské Údolí, Dolní Žandov, města Nejdek, Krásné Údolí, Nová Role a Svazek obcí Bystřice.
15. 5. 2024 Karlovarský kraj Dotace

30. Česko je špičkou v čerpání fondů EU

Eurokomisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira na setkání s místopředsedou vlády pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem vyzdvihla skvěle odvedenou práci České republiky, která se aktuálně řadí ke špičce v čerpání evropských fondů. Ke konci dubna 2024 bylo českým příjemcům vyplaceno přes 674 miliard korun, využili jsme tak 100 % finančních prostředků politiky soudržnosti vyčleněných pro programové období 2014–2020. Velmi dobře se daří i start nového období.
14. 5. 2024 Obec a finance Dotace

32. Obce mají druhou šanci získat podporu na výstavbu vodovodů a kanalizací

Vybudování kanalizace, čistírny odpadních vod nebo vodovodních řadů je finančně náročnou záležitostí. Bez podpory státu je realizace takového projektu pro obec téměř nemožná. Nyní dostává druhou šanci 283 kladně vyhodnocených projektů, které obce a vodohospodáři podali skrze 42., 43. a 44. výzvu Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Na podporu ale kvůli vyčerpané alokaci nedosáhli.
10. 5. 2024 MŽP ČR Dotace

33. Středočeský kraj vyčlení na meziobecní spolupráci dva a půl milionu korun

Středočeští radní schválili dotační Program 2024 na podporu rozvoje meziobecní spolupráce v oblasti strategického rozvoje svazků obcí v kraji. Na podporu svazků půjde dva a půl milionu korun. Kraj zároveň naplňuje cíle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a Koncepce rozvoje venkova. Žádosti o dotaci bude možné podávat od poloviny června do začátku července 2024.
10. 5. 2024 Středočeský kraj Dotace

34. Karlovarský kraj vyhlašuje poslední dotační programy pro tento rok

Na minulém jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje byly schváleny poslední vyhlašované dotační tituly pro tento rok, a sice program na podporu hospodaření v lesích a program na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností. S jejich podrobnými pravidly se zájemci mohou seznámit již nyní na webu Karlovarského kraje.
9. 5. 2024 Karlovarský kraj Dotace

37. Budování turistické infrastruktury Středočeský kraj podpoří 12 miliony korun

Krajští zastupitelé schválili vyhlášení dotačního programu na podporu doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Budování stanovišť pro obytná auta, záchytných parkovišť nebo vývazišť, kraj podpoří 12 miliony korun. Žádosti budou moci obce a právnické či fyzické osoby podávat od poloviny června.
2. 5. 2024 Středočeský kraj Dotace

38. Středočeský program „Věda v praxi obcí“ se rozšíří o nové oblasti, jako je například zdravotnictví nebo lesní hospodářství

Středočeský kraj ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem (SIC) upravil dotační program Věda v praxi obcí. Program poskytuje přímou finanční podporu středočeským obcím, jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí na expertní služby realizované výzkumnými organizacemi Středočeského kraje. Nový program Věda v praxi obcí II, který dnes schválilo krajské zastupitelstvo, počítá například s rozšířením oblastí nabízených služeb.
30. 4. 2024 Středočeský kraj Dotace

41. Venkovské prodejny a další služby v obcích podpoří Kraj Vysočina téměř devíti miliony

Celkem 151 kamenných prodejen, tři pojízdné, osm poštovních poboček, devět obecních knihoven a dva turistické cíle letos podpoří Kraj Vysočina částkou téměř devět milionů korun. Kraj už několik let pomáhá se zachováním venkovských prodejen a dalších služeb v obcích do pěti set obyvatel v rámci Fondu Vysočiny a programu Venkovské služby 2024. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 60 tisíc korun.
25. 4. 2024 Kraj Vysočina Dotace

42. Realizace strategických projektů v uhelných regionech se rozjíždí

Ze staré konírny nové komunitní centrum v Karviné, moderní řemeslné dílny pro středoškoláky na Ústecku nebo zelená učebna na Karlovarsku. Celkem 31 žádostí se sešlo na konci roku 2023 ve výzvě pro strategické projekty Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST), která podporuje tzv. uhelné regiony. Již sedm těchto projektů získalo rozhodnutí o poskytnutí dotace a nyní čerpají finance na realizaci. Hodnocení zbývajících žádostí stále probíhá a dokončení procesu se předpokládá do poloviny tohoto roku.
24. 4. 2024 MŽP ČR Dotace

43. Zlínský kraj pošle obcím více než 14 milionů na vodovody, kanalizace a čističky

Hejtmanství poskytne obcím v regionu celkem 14,395 milionu korun na 16 projektů vodohospodářské infrastruktury. Finance poslouží malým obcím či jejich svazkům k pořízení projektové dokumentace například pro budování a obnovu vodovodních sítí, kanalizace či čistíren odpadních vod. Zlínský kraj za poslední tři roky poskytl obcím dvojnásobek původně plánované podpory.
22. 4. 2024 Zlínský kraj Dotace

44. Výhodnějšími podmínkami v programu LIFE motivujeme zájemce

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 18. dubna 2024 národní výzvu k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2024 v tématech Životní prostředí a Opatření v oblasti klimatu. Součástí výzvy je také finanční příspěvek na přípravu a zpracování projektové dokumentace i podpora spolufinancování partnera projektu. Podpora z národní výzvy se během posledních let výrazně vyplácí. I díky ní došlo k navýšení počtu podaných žádostí do národní výzvy, a i do výzvy evropské.
19. 4. 2024 MŽP ČR Dotace

45. Středočeský kraj hodlá podpořit budování turistické infrastruktury 12 miliony korun

Krajská rada doporučila ke schválení dotační program na podporu doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Budování stanovišť pro obytná auta, záchytných parkovišť nebo vývazišť, hodlá kraj podpořit 12 miliony korun. Žádosti budou moci obce a právnické či fyzické osoby, v případě schválení zastupitelstvem, podávat od poloviny června.
19. 4. 2024 Středočeský kraj Dotace

46. Praha rozdělí téměř 24 milionů na projekty městských částí, 23 projektů bude směřovat na boj se změnou klimatu

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na čtvrtečním jednání schválilo poskytnutí 23 dotací městským částem na projekty týkající se boje se změnou klimatu, a to v celkové výši 23,87 milionu korun. Radnice jednotlivé záměry uskuteční jako součást Klimatického plánu, který Praha schválila. Plán zahrnuje projekty na výsadbu stromů a keřů, revitalizace ploch, cest, mobiliáře a zeleně a také projekty na zadržování vody a hospodaření s dešťovou vodou.
19. 4. 2024 Praha Dotace

50. Středočeský program Věda v praxi obcí by se měl rozšířit o nové oblasti, jako je například zdravotnictví nebo lesní hospodářství

Středočeský kraj ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem (SIC) chystá upravený dotační program Věda v praxi obcí. Program poskytuje přímou finanční podporu středočeským obcím, jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí na expertní služby realizované výzkumnými organizacemi Středočeského kraje. Nový program Věda v praxi obcí II počítá například s rozšířením oblastí nabízených služeb. S návrhem se seznámila rada kraje a doporučila ho ke schválení zastupitelstvu.
12. 4. 2024 Středočeský kraj Dotace
Bylo nalezeno 519 záznamů.