Archiv článků (rubrika Dotace)

Bylo nalezeno 477 záznamů.

1. Zlínský kraj pošle obcím více než 14 milionů na vodovody, kanalizace a čističky

Hejtmanství poskytne obcím v regionu celkem 14,395 milionu korun na 16 projektů vodohospodářské infrastruktury. Finance poslouží malým obcím či jejich svazkům k pořízení projektové dokumentace například pro budování a obnovu vodovodních sítí, kanalizace či čistíren odpadních vod. Zlínský kraj za poslední tři roky poskytl obcím dvojnásobek původně plánované podpory.
22. 4. 2024 Zlínský kraj Dotace

2. Výhodnějšími podmínkami v programu LIFE motivujeme zájemce

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 18. dubna 2024 národní výzvu k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2024 v tématech Životní prostředí a Opatření v oblasti klimatu. Součástí výzvy je také finanční příspěvek na přípravu a zpracování projektové dokumentace i podpora spolufinancování partnera projektu. Podpora z národní výzvy se během posledních let výrazně vyplácí. I díky ní došlo k navýšení počtu podaných žádostí do národní výzvy, a i do výzvy evropské.
19. 4. 2024 MŽP ČR Dotace

3. Středočeský kraj hodlá podpořit budování turistické infrastruktury 12 miliony korun

Krajská rada doporučila ke schválení dotační program na podporu doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Budování stanovišť pro obytná auta, záchytných parkovišť nebo vývazišť, hodlá kraj podpořit 12 miliony korun. Žádosti budou moci obce a právnické či fyzické osoby, v případě schválení zastupitelstvem, podávat od poloviny června.
19. 4. 2024 Středočeský kraj Dotace

4. Praha rozdělí téměř 24 milionů na projekty městských částí, 23 projektů bude směřovat na boj se změnou klimatu

Zastupitelstvo hl. m. Prahy na čtvrtečním jednání schválilo poskytnutí 23 dotací městským částem na projekty týkající se boje se změnou klimatu, a to v celkové výši 23,87 milionu korun. Radnice jednotlivé záměry uskuteční jako součást Klimatického plánu, který Praha schválila. Plán zahrnuje projekty na výsadbu stromů a keřů, revitalizace ploch, cest, mobiliáře a zeleně a také projekty na zadržování vody a hospodaření s dešťovou vodou.
19. 4. 2024 Praha Dotace

8. Středočeský program Věda v praxi obcí by se měl rozšířit o nové oblasti, jako je například zdravotnictví nebo lesní hospodářství

Středočeský kraj ve spolupráci se Středočeským inovačním centrem (SIC) chystá upravený dotační program Věda v praxi obcí. Program poskytuje přímou finanční podporu středočeským obcím, jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí na expertní služby realizované výzkumnými organizacemi Středočeského kraje. Nový program Věda v praxi obcí II počítá například s rozšířením oblastí nabízených služeb. S návrhem se seznámila rada kraje a doporučila ho ke schválení zastupitelstvu.
12. 4. 2024 Středočeský kraj Dotace

9. Informace Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024

V souladu s vládou schválenou Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 (dále jen „Strategie“), kterou vláda schválila svým usnesením č. 276 dne 6. dubna 2022 a se souhlasem ministra vnitra byl dne 18. prosince 2023 vyhlášen Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2024 (dále jen „Program PK“).
8. 4. 2024 MV ČR Dotace

10. Rekordní dotace Ústeckého kraje do kultury pokračují i letos

Ústecký kraj spravuje tři zásadní kulturní dotační tituly, z kterých podporuje nejen ob-novu a záchranu kulturních památek a architektury, ale také kulturní činnost v regionu. V letošním roce rozdělí mezi žadatele téměř 75 milionů korun. Po loňském roce tak kraj pokračuje ve významné finanční podpoře kultury a památek.
8. 4. 2024 Ústecký kraj Dotace

11. Z Fondu prevence chce letos Středočeský kraj rozdělit 15 milionů korun

Celkem 15 milionů korun chce Středočeský kraj rozdělit žadatelům o dotaci ze středočeského Fondu prevence 2024. O příspěvky na letošní rok mohly žádat jednotlivé subjekty v rámci tematických zadání Primární prevence, Adiktologické služby a Prevence kriminality. Ve srovnání s rokem 2023 je na letošek ve fondu o 5 milionů korun více. S návrhem na rozdělení fondu se seznámili radní a doporučili ho ke schválení zastupitelstvu.
8. 4. 2024 Středočeský kraj Dotace

12. Středočeský kraj podpoří péči o více než tisíc stromů

Výsadba nových stromů přispívá k lepšímu životnímu prostředí v obcích, důležitá je však i následná péče o stromy. Kromě pravidelné zálivky se jedná třeba o výchovný řez či opravy kůlů a kotvení. Stromy nejen zlepšují ovzduší, ale také pomáhají zadržovat vodu a vyrovnávat teplotní extrémy. Obce mohou žádat o částku 1500 Kč na péči o jeden vysazený strom.
5. 4. 2024 Středočeský kraj Dotace

13. Obce si mohou pořídit akční plány pro udržitelnou energii a klima

Už po šesté otevře rezort životního prostředí výzvu na podporu Paktu starostů a primátorů pro klima a energii. Jejím cílem je podpora udržitelného rozvoje obcí, zlepšení kvality životního prostředí a života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků. V Národním programu Životní prostředí je připraveno patnáct milionů korun.
4. 4. 2024 SFŽP ČR Dotace

15. Liberecký kraj poskytne dotaci obcím na pořízení dopravního automobilu či rekonstrukci požární zbrojnice

Dotace na dopravní automobil pro Kamenický Šenov, Všeň, Vysoké nad Jizerou, Višňovou, Liberec, Sychrov a Levínskou Olešnici a peníze na výstavbu či rekonstrukci hasičské zbrojnice v Bozkově a Rádle. To vše schválili krajští radní na svém včerejším jednání. Celková výše dotace Libereckého kraje činí 10 100 000 korun.
4. 4. 2024 Liberecký kraj Dotace

18. Jihomoravský kraj naplno rozjel nový dotační program Energion

Jihomoravský kraj naplno rozjel nový dotační program Energion a rozdělil prvních 4,3 milionu korun. Od února běžel příjem žádostí, v uplynulých týdnech ho představil na setkáních se starosty všech okresů a na středečním jednání 27. března krajští radní schválili rozdělení úvodní částky mezi žadatele v rámci prvního kola.
28. 3. 2024 Jihomoravský kraj Dotace

19. Pardubický kraj pomůže projektům na venkově

Více než 68 milionů korun pošle Pardubický kraj prostřednictvím dotačních titulů Programu obnovy venkova 2023+ do rekonstrukce budov, parkovišť, veřejného osvětlení i další infrastruktury v regionu. Rozhodli o tom krajští radní na svém posledním zasedání. Dotační podpora se také týká projektů mikroregionů či místních akčních skupin, ale i provozních nákladů venkovských obchodů, která je podmíněná nabídkou regionálních produktů.
28. 3. 2024 Pardubický kraj Dotace

20. Podpora cestovního ruchu v regionech za 431 milionů: dotovány i neúčelné a nehospodárné projekty

Více než 431 milionů korun bylo od roku 2016 do července 2023 vydáno ze státního rozpočtu na „Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2016–2023“ (NPPCRR). Dotace rozdělené mezi 375 projektů měly za cíl zvýšit potenciál a konkurenceschopnost regionů ČR, usnadnit pohyb návštěvníků v konkrétních destinacích či rozvinout kvalitu služeb. Zda bylo těchto cílů dosaženo, však nelze ověřit.
25. 3. 2024 NKÚ Dotace

21. NSA zveřejnila výzvy dotačních programů pro sportovní organizace, obce a příspěvkové organizace

Národní sportovní agentura vyhlásila čtyři dotační programy pro sportovní organizace, obce a příspěvkové organizace (Regiony 2024 – investice pod 10 mil. Kč, nad 10 mil. Kč – výstavba nebo technické zhodnocení a Standardizovaná sportovní infrastruktura 2024), přičemž k ukončení příjmu žádostí do všech výzev dojde 2. května ve 12.00.
25. 3. 2024 Kraj Vysočina Dotace

22. Na podporu obchodů na venkově rozdělí Liberecký kraj téměř čtyři a půl milionu korun

Malé prodejny na venkově i letos podpořil Liberecký kraj, a to prostřednictvím dotačního programu nazvaného Obchůdek 2021+. Peníze zamíří do obcí do tisíce obyvatel, případně do obcí do tří tisíc obyvatel, v jejichž místních částech žije méně než tisícovka lidí a na jejichž území se nachází nejvýše jedna maloobchodní prodejna s převahou prodeje potravin a nápojů.
25. 3. 2024 Liberecký kraj Dotace

23. Nové program Karlovarského kraje: podpora rozvoje Krušných hor i snížení počtu černé zvěře

Karlovarský kraj rozšiřuje balíček dotačních titulů o dva zbrusu nové programy. Jedná se o program na podporu implementace Územní studie Krušné hory – západ a program na snížení počtu černé zvěře na území regionu. V průběhu dubna startuje příjem žádostí i do dalších programů, a to v oblasti regionálního rozvoje a školství.
22. 3. 2024 Karlovarský kraj Dotace

24. Nová dotace na elektromobily

Vnímání a situaci elektromobility v Česku má změnit nově spuštěná dotace s názvem Záruka elektromobility. Ta má zvýhodnit nákupy elektromobilů českým firmám. Program má ambice zvýšit podíl elektromobilů v Česku, který na konci roku 2023 činil ve srovnání se zeměmi EU pouhá 3 %.
21. 3. 2024 Obec a finance Dotace

25. IROP myslí i na malé obce, integrované nástroje jedou na plné obrátky

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, dosáhl dalšího důležitého milníku v podpoře regionů. Po vyhlášení všech výzev pro integrované nástroje dokončil hodnocení programových rámců komunitně vedeného místního rozvoje ve venkovském prostoru (CLLD), čímž dal zelenou všem strategiím, které pomáhají rozvoji území České republiky.
20. 3. 2024 MMR ČR Dotace

26. Téměř 16 mld. Kč na rozvoj venkova: dopad podpory nelze vyhodnotit, projekty bez konkrétních cílů, ve zprávách od příjemců dotací nepravdivé

NKÚ se zaměřil na peněžní prostředky státu a EU vynakládané na opatření „Programu rozvoje venkova na období 2014–2020“. Prověřil vybraná opatření, na která bylo k září 2023 vyplaceno celkem 15,7 mld. Kč. Tyto prostředky směřovaly především na podporu investic zemědělských podniků a podporu nezemědělských činností a agroturistiky.
19. 3. 2024 NKÚ Dotace

27. Obce a města dostanou peníze na připravené projekty vodovodů a kanalizací, MŽP vyjednalo dalších 10 miliard

Další miliardy míří na kanalizace, čistírny odpadních vod nebo vodovody napříč Českem. Zelenou dostanou kladně vyhodnocené projekty, které si obce a vodohospodáři z veřejného sektoru podali skrze 42., 43. a 44. výzvu Operačního programu Životní prostředí, ale nedostane se na jejich podporu kvůli vyčerpané alokaci. Peníze se podařilo vyjednat ministru Hladíkovi (KDU-ČSL), v roce 2025 a 2026 tak bude pro tyto projekty vyčleněno celkem 10 miliard korun.
14. 3. 2024 MŽP ČR Dotace

29. Praha představila investiční dotace pro městské části na rok 2024

Rada hl. m. Prahy schválila poskytnutí investičních účelových dotací z investiční rezervy, které jsou určeny na podporu městských částí. Tímto krokem tak budou rozděleny finanční prostředky ve výši 500 milionů korun, jejichž cílem je podpořit širokou škálu důležitých projektů, které budou přínosem pro jednotlivé městské části.
13. 3. 2024 Praha Dotace

31. Malé obce mohou opět žádat Moravskoslezský kraj o peníze na cesty, chodníky a třeba i na hlukoměry

Moravskoslezský kraj i letos rozdělí obcím do pěti tisíc obyvatel a jejich svazkům přes 25 milionů korun ze svého rozpočtu. Přispěje tak na 96 projektů, které zlepší život na venkově. Peníze půjdou na opravy a rekonstrukce důležitých obecních staveb, občanskou vybavenost, místní komunikace, úpravy veřejného prostranství, na pořízení senzorů internetu věcí nebo na zajištění činnosti projektových manažerů a poradců v mikroregionech.
11. 3. 2024 Moravskoslezský kraj Dotace

32. Mezi 36 městských a obecních knihoven Středočeský kraj rozdělí 2 miliony korun

Cílem dotačního programu na podporu základních knihoven, do kterého kraj pro rok 2024 vyčlenil 2 miliony korun bylo zlepšení technického vybavení knihoven. Krajská rada podpořila přidělení dotací 36 obecním a městským knihovnám, jejichž žádosti získaly nejvyšší bodové ohodnocení. Finální rozhodnutí o rozdělení dotací bude na krajských zastupitelích.
11. 3. 2024 Středočeský kraj Dotace

33. Výzvy za 700 milionů z OPŽP podpoří energetické úspory veřejných budov

V novém balíčku výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 je připraveno více než 700 milionů korun. Tyto prostředky pomohou zlepšit energetickou účinnost gastro provozů a prádelen v sektoru školství, zdravotnictví a v sociálních službách. 300 milionů z nich míří cíleně do méně rozvinutých regionů. Aktuálně vypsané výzvy podpoří také stav krajiny, část dotací totiž směřuje na obnovu stability svahů.
8. 3. 2024 MŽP ČR Dotace

35. Olomoucký kraj pomůže venkovu, přidá peníze na záchranu obchůdků

Radní Olomouckého kraje rozhodli o navýšení peněz na dotační program Obchůdek. Hradí se z něj provoz malých vesnických prodejen, kde si lidé mohou koupit čerstvé pečivo, ale i jiné základní potraviny nebo zboží denní potřeby. Bez podpory by jim hrozil krach a lidem na venkově zhoršení životní úrovně.
4. 3. 2024 Olomoucký kraj Dotace

36. Přes 31 milionů korun je pro žadatele připraveno v dalších dotačních programech Karlovarského kraje

Příští měsíc startuje příjem žádostí do dalších krajských dotačních titulů. Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém pondělním zasedání schválilo vyhlášení 12 programů spadajících pod prioritu 4 – 1. část. Záběr oblastí, kterých se podpora týká, je opravdu široký, od dopravy, přes sociální služby, bezpečnost, regionální rozvoj až po životní prostředí. S podrobnými pravidly dotačních programů se zájemci mohou seznámit již nyní na webu Karlovarského kraje.
1. 3. 2024 Karlovarský kraj Dotace

38. Liberecký kraj opět podpoří statisíci korun obnovu kulturních památek

Obnovu kulturních památek dlouhodobě a systematicky podporuje Liberecký kraj. Proto opět krajské zastupitelstvo schválilo vyhlášení dotačního programu s názvem 7.3 Stavebně historický průzkum. Je zaměřený na komplexní poznání historie, stavebního vývoje a současného stavu kulturních památek na území regionu.
23. 2. 2024 Liberecký kraj Dotace

40. Národní plán obnovy systémově podporuje veřejné investice, na přípravu velkých projektů vyčlenil 500 milionů korun

Žadatelům z řad obcí, krajů a jimi zřizovaných a zakládaných organizací se dne 12. února 2024 otevřela nová výzva Národního plánu obnovy v komponentě 4.1 Systémová podpora veřejných investic. Připraveno je pro ně 500 milionů korun určených na přípravu projektů, které podporují dosažení cílů EU v oblasti digitální a zelené tranzice.
21. 2. 2024 Kraj Vysočina Dotace

42. Moravskoslezský kraj pomůže obcím nastartovat rozvojové projekty

Moravskoslezský kraj dá obcím peníze na přípravu projektových dokumentací. Výrazně tak zvýší jejich šanci získat prostředky z národních nebo evropských dotačních programů. Na přípravu obecních projektů půjde z krajské pokladny 18,75 milionu korun.
20. 2. 2024 Moravskoslezský kraj Dotace

44. Vláda podpořila zásady programu MMR na obnovu a rozvoj Terezína a Josefova, na pevnostní města půjdou přes tři miliardy korun

Vláda schválila materiál Ministerstva pro místní rozvoj, který představuje další krok k obnově a rozvoji pevnostních měst Terezín a Josefov. Obsahuje hlavní teze desetiletého programu, který bude resort spravovat. Způsob financování záchrany akutně ohrožených objektů vláda schválila v září loňského roku.
15. 2. 2024 MMR ČR Dotace

45. MMR poskytne dalších 870 milionů korun na přípravu projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo tři výzvy, které hlavně obcím a krajům pomohou s přípravou projektů reagujících na potřebu digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU. Z evropských zdrojů – Národního plánu obnovy – na to vyčlenilo celkem 870 milionů korun. Žadatelé mohou finanční prostředky využít například na pořízení projektové dokumentace, realizaci studie proveditelnosti nebo architektonické a urbanistické soutěže.
13. 2. 2024 MMR ČR Dotace

46. Dotace na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení

Obce v České republice mají možnost od roku 2022 reagovat na dotační výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu na rekonstrukce a modernizaci systémů veřejného osvětlení. Až do konce roku 2024 mohou české municipality získat až 10 milionů korun ročně, určené na opravu lampových stožárů, instalaci moderních LED svítidel a další opatření vedoucí k úspoře energie za provoz veřejného osvětlení.
13. 2. 2024 Obec a finance Dotace

47. Pokračuje vyhlašování dotačních programů Fondu Vysočiny na rok 2024

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání 6. února 2024 vyhlásilo dalších 14 dotačních programů v objemu více jak 141 miliónů korun. Dohromady s již vyhlášenými programy z prosincového zastupitelstva se jedná o sumu ve výši 825,4 miliónů korun, která je určena na podporu nejrůznějších projektů po celé Vysočině.
12. 2. 2024 Kraj Vysočina Dotace

48. O grant na sázení stromů mohou žádat obce, hasiči i skauti

Přes milion korun vloni rozdělili energetici v Moravskoslezském kraji obcím i neziskovým organizacím na výsadbu alejí, parků nebo ovocných sadů. Oblíbený grantový program Nadace ČEZ bude pokračovat také letos. Obce, hasiči, skauti i další neziskové organizace mohou o příspěvek až do výše 150 tisíc korun požádat do konce února na webu nadacecez.cz.
12. 2. 2024 Nadace ČEZ Dotace

50. Na nový Dotační portál Pardubického kraje přišlo už 1500 žádostí za 200 milionů korun

Pardubický kraj každoročně finančně podporuje zdejší obce, spolky, sportovní kluby a další organizace v jejich činnosti. Pomáhá jim s každodenním provozem, opravami i novými projekty z mnoha oblastí, od kultury a sportu až po ochranu životů a zdraví. Aby žadatelům usnadnil práci a odstranil zbytečné papírování, spustil kraj nový Dotační portál. Díky němu lze vše vyřídit on-line z pohodlí domova.
9. 2. 2024 Pardubický kraj Dotace
Bylo nalezeno 477 záznamů.