Archiv článků (rubrika Energetika)

Bylo nalezeno 136 záznamů.

1. Spotřeba tepla klesla meziročně o více než 9 %

Úsporná opatření i teplejší počasí. To jsou hlavní důvody klesající výroby i spotřeby tepla ze soustav centrálního zásobování. Spotřeba tepla byla v loňském roce nejnižší za 7 let, kdy Energetický regulační úřad (ERÚ) data eviduje.
23. 4. 2024 ERÚ Energetika

4. Sedmá novela energetického zákona

Vláda schválila v březnu novelu energetického zákona, jejímž cílem je úprava pravidel trhu s elektřinou a zároveň lepší ochrana zákazníků na trhu s energiemi. Novela v zákoně ukotví akumulaci, tedy ukládání přebytečné elektřiny, flexibilitu sítě a agregaci.
5. 4. 2024 Obec a finance Energetika

5. V pěti okresních městech Vysočiny se v březnu uskutečnily semináře k problematice komunitní energetiky

V souvislosti s úspěšným ukončením transpozice evropských směrnic došlo v české legislativě k vytvoření podmínek pro vznik energetických společenství, jako základních kamenů pro rozvoj možnosti sdílení energie v jednotlivých komunitách. Přijatý zákon předpokládá tři základní modely možností sdílení vyrobené energie.
4. 4. 2024 Kraj Vysočina Energetika

6. Energetická nezávislost Česka přichází skrz Modernizační fond

Několikaměsíční vyjednávání nových investic z Modernizačního fondu s Evropskou investiční bankou (EIB) a Evropskou komisí završilo jednání Investičního výboru v Lucemburku. Výsledkem je schválení financování investic ve výši téměř 73 miliard korun. Prostředky získané z emisních povolenek směřují cíleně do oblastí, jako je energetika, doprava a průmysl, abychom mohli zvýšit energetickou účinnost, dekarbonizaci výroby a podpořit energetickou soběstačnost země. Spolu s aktuálně schválenými prostředky získala Česká republika z Modernizačního fondu dosud 267 miliard korun.
28. 3. 2024 MŽP ČR Energetika

7. Premiér Petr Fiala diskutoval v Třebíči o dopadech dostavby Jaderné elektrárny Dukovany na region

Vlivy plánované stavby dalších bloků Jaderné elektrárny Dukovany zhodnotí odborná studie. Její zadání dnes v Třebíči představili premiér ČR Petr Fiala, ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a ministr dopravy Martin Kupka. Jednání s klíčovými aktéry v území svolal hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Pozvání přijal také předseda Senátu Miloš Vystrčil, senátorka Hana Žáková a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.
26. 3. 2024 Kraj Vysočina Energetika

9. Energetická nezávislost obcí

O tom, jak dosáhnout na energetickou nezávislost obcí a měst, debatovali kromě odborníků v oborech energetiky, legislativy nebo technologií také zástupci vlády na konferenci Svazu moderní energetiky, která se konala v polovině března v Jablonci. Že zelená modernizace přináší nové příležitosti i pro obce, vysvětlil ministr životního prostředí Petr Hladík. Do debaty o české půdě i stabilitě zemědělství promluvil ministr zemědělství Marek Výborný a o reformách dávkového systému a pomoci nejen sociálně slabším vrstvám společnosti diskutoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
25. 3. 2024 SME Energetika

10. Fotovoltaika v Pacově

Pacov na Pelhřimovsku je nevelké, ani ne pětitisícové město, které však plní významnou roli obce s rozšířenou působností v západní části Kraje Vysočina. Mezi největší investice Pacova bude letos patřit instalace fotovoltaických elektráren nebo oprava sokolovny.
11. 3. 2024 Obec a finance Energetika

11. Šest lokalit vhodných pro stavbu přečerpávacích elektráren

Ministerstvo životního prostředí společně s Ministerstvem zemědělství představilo lokality, kde bude možné vybudovat nové přečerpávací vodní elektrárny (PVE) k akumulaci elektřiny. Jde o místa na již existujících přehradách, na kterých výstavba není významně v konfliktu s ochranou přírody a krajiny. Je to další krok na cestě k energetické nezávislosti i bezpečnosti České republiky. Povodí Vltavy pak při plavbě lodí po Orlické nádrži vzalo novináře na jedno z míst, kde se do budoucna s přečerpávací elektrárnou počítá.
6. 3. 2024 MŽP ČR Energetika

12. Jak na komunitní energetiku v praxi obcí: prakticky zaměřené semináře proběhnou v pěti městech Vysočiny

V nedávné době vstoupila v účinnost novelizace energetického zákona a zákona o hospodaření energií (tzv. LEX OZE 2), která přináší zásadní změny v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie a možností sdílení vyrobené elektrické energie mezi více odběrnými místy – konceptu komunitní energetiky. Co tato změna znamená pro obce a města na Vysočině, jaký z ní mohou mít prospěch, jaká rizika jsou s komunitní energetikou spojena?
27. 2. 2024 Kraj Vysočina Energetika

13. Aktualizace Státní energetické koncepce se blíží do finále

Dlouho očekávaná aktualizace Státní energetické koncepce je na světě. MPO ji předložilo do mezirezortního řízení. Staví především na jádru a obnovitelných zdrojích. Jakou roli má hrát teplárenství? I to bude jedním z témat mezinárodní konference Dny teplárenství a energetiky, která se koná koncem dubna v Olomouci.
26. 2. 2024 Teplárenské sdružení ČR Energetika

14. Bezpečnost fotovoltaiky

Nejen výkon a úspory, ale také požární bezpečnost by měli řešit všichni majitelé nemovitostí, kteří se rozhodnou na střechy instalovat fotovoltaické elektrárny (FVE). Že není radno zabezpečení celého systému proti požáru podceňovat, dokazují i statistiky – v roce 2023 se i s ohledem na rostoucí počet solárních instalací skokově zvýšil počet požárů těchto zařízení.
21. 2. 2024 ČKAIT Energetika

15. Závislost na fosilních palivech

Eurostat (Statistický úřad Evropské unie) nedávno zveřejnil roční energetické statistiky pro rok 2022. Podle publikovaných údajů činila v roce 2022 závislost EU na fosilních palivech v rámci celkových dodávek energie 70,9 %, což dokládá poměr fosilních paliv k hrubé dostupné energii (celková poptávka po energii v dané zemi nebo regionu). To je mírný nárůst oproti úrovni v roce 2021, kdy činil 69,9 %.
19. 2. 2024 Eurostat Energetika

16. Efektivní energetika – slovo starosty

V Senátu se koncem ledna pod záštitou místopředsedy Jiřího Oberfalzera uskutečnila Národní konference s názvem Efektivní energetika. Řečníky byla hvězdně obsazena počínaje premiérem Petrem Fialou, místopředsedou Sněmovny Karlem Havlíčkem, prezidentem Hospodářské komory Zdenkem Zajíčkem, ředitelem ČEZu Danielem Benešem či Danou Drábovou, až po expremiéra Mirka Topolánka a poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara.
14. 2. 2024 Obec a finance Energetika

17. Hlavní trendy v obnovitelné energetice

Obrovský růst zájmu o obnovitelné zdroje energie (OZE) se projevuje nejenom u měst a obcí, ale o stovky procent vzrostl zájem rodin o fotovoltaiky, tepelná čerpadla i solární kolektory. Stejně tak je vidět zaujetí a cílená pozornost ve firemní sféře. Čerstvé statistiky a hlavní trendy v obnovitelné energetice představila Komora OZE na nedávné tiskové konferenci.
9. 2. 2024 Komora OZE Energetika

18. Středočeský kraj a Svaz moderní energetiky spojují síly v oblasti regionální energetiky

Rozvoj komunitní energetiky, podpora využívání obnovitelných zdrojů i úspornější nakládání s energiemi, to jsou hlavní cíle nově navázané spolupráce mezi Středočeským krajem a Svazem moderní energetiky. Členství ve Svazu krajské zastupitelstvo schválilo loni na podzim s účinností od 1. ledna 2024. Obě organizace nyní budou společně usilovat o systematický přístup k transformaci energetiky a posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti středních Čech.
7. 2. 2024 Středočeský kraj Energetika

19. Obce i sdružení mají o komunitní energetiku enormní zájem, do výzvy se přihlásilo přes 80 zájemců

Výzva na zakládání energetických společenství, financovaná z Národního plánu obnovy, se otevřela 1. prosince 2023 a do konce ledna tohoto roku, kdy se příjem žádostí ukončil, bylo do 1. kola výzvy podáno 83 záměrů. Alokace výzvy činí 98 milionů korun. Jelikož se jedná o dvoukolovou soutěžní výzvu, čeká nyní podané záměry druhé kolo, během kterého se vybere minimálně 40 nejvhodnějších, které budou doporučeny k postupu.
6. 2. 2024 MŽP ČR Energetika

20. Větrná energie v praxi obcí

Elektřina z nebe, tak by se s trochou nadsázky dala označit větrná energetika, jeden z obnovitelných zdrojů elektřiny. Ale nic není tak jednoznačné. Legislativní omezení, počáteční investice, dezinformace, nutnost najít vhodnou lokalitu – to jsou jen některé oblasti, kterých se výstavba větrné elektrárny dotýká. Přesto v některých místech „vysoké mlýny“ vítr melou zdánlivě bezstarostně.
2. 2. 2024 Pardubický kraj Energetika

21. Vytápění v roce 2023

Řada měst a obcí v uplynulém roce řešila problémy s vytápěním, které ovšem vycházely spíše z ekonomických důvodů než z klimatických podmínek. Jaký byl vývoj a skutečná situace při vytápění v roce 2023, to uvádí aktuální zpráva, kterou vydalo Teplárenské sdružení.
31. 1. 2024 Teplárenské sdružení ČR Energetika

22. Komunitní energetika – ano, ale s rozumem a koncepcí

Zavádění energetických společenství je v Česku zatím na úplném začátku, odborníci se však dosud neshodnou na jejich přínosu v praxi. Podle některých z nich jsou očekávání větší, než jaká bude realita. Upozorňují přitom hlavně na ekonomické faktory, kdy se sdílení nemusí vyplatit. Další oboroví zástupci naopak vidí v komunitní energetice velký potenciál, který může vést ke zvýšení energetické soběstačnosti. Vyplývá to z komentářů řady odborníků.
30. 1. 2024 Obec a finance Energetika

23. V Havířově se rozjíždí největší městský úsporný projekt na Moravě

V Havířově letos začne historicky největší městský energeticky úsporný projekt se zárukou na Moravě. Bude zahrnovat kolem 50 úsporných opatření ve 22 objektech či areálech ve vlastnictví města, například instalaci fotovoltaiky na střechách magistrátu, domovů pro seniory a 10 základních škol, výměnu stávajícího osvětlení za moderní led svítidla, kterých bude téměř 19 tisíc, osazení více než 4000 radiátorů chytrými termostatickými hlavicemi s efektivním měřením a řízením teploty v místnosti nebo zateplení stropů a střech. Vše bude mít na starost společnost ENESA z ČEZ ESCO.
29. 1. 2024 Skupina ČEZ Energetika

24. Moravskoslezský kraj má jako první region mapu oslunění, usnadní plánování fotovoltaických projektů

Obyvatelé Moravskoslezského kraje budou mít od nynějška jednodušší práci při plánování fotovoltaických projektů. Jejich region si totiž jako vůbec první kraj v Česku nechal zhotovit kompletní mapu oslunění celého svého území. Rodiny, firmy i samosprávy tak budou moci snadno zjistit, zda jsou jejich střechy či pozemky vhodné pro umístění solárních panelů.
26. 1. 2024 Lesensky.cz Energetika

25. Kam půjdou výnosy z povolenek

Nový rok přivítal Českou republiku spíše teplejším počasím. To se však záhy změnilo – topná sezona běží na plné obrátky a jen tak neskončí. První letošní událostí, která se teplárenství bezprostředně týká, je vládou odložené jednání o změně zákona, který upravuje pravidla obchodování s emisními povolenkami.
26. 1. 2024 Teplárenské sdružení ČR Energetika

26. Titul Nejlepší připravovaný EPC projekt roku 2023 si odnáší město Havířov

Asociace poskytovatelů energetických služeb letos již po třinácté vyhlašovala výsledky soutěže o nejlepší připravovaný energeticky úsporný projekt roku. První místo si odnáší město Havířov, druhé připadlo Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov a třetí příčku obsadila hanácká metropole Olomouc. Čestné uznání bylo přiznáno za již druhý energeticky úsporný projekt, který vzniká v Hustopečích.
25. 1. 2024 APES Energetika

27. Účast příspěvkových organizací v energetickém společenství

Ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů lze dovodit, že příspěvková organizace může být účastna v právnické osobě, která nebude založena za účelem podnikání, tedy i v energetickém společenství nebo ve společenství pro obnovitelné zdroje.
22. 1. 2024 MF ČR Energetika

28. Energie z obnovitelných zdrojů

Eurostat – statistický úřad Evropské unie zveřejnil počátkem letošního roku čísla za rok 2022 o výrobě energie z obnovitelných zdrojů v členských státech EU. Švédsko je zemí, která produkuje nejvyšší podíl energie z obnovitelných zdrojů.
19. 1. 2024 Obec a finance Energetika

29. Třetí novela se blíží

Zhruba před rokem nabyla účinnost novela energetického zákona, označovaná jako LEX OZE I, která umožnila provoz obnovitelných zdrojů energie s instalovaným výkonem do 50 kW bez licence od Energetického úřadu. Koncem minulého roku byl schválen a prezidentem republiky podepsán zákon, který je další významnou novelizací (LEX OZE II) a umožní od 1. 7. 2024 sdílení elektřiny prostřednictvím veřejné distribuční sítě a tím i rozvoj komunitní energetiky.
16. 1. 2024 SME Energetika

30. Modernizační fond a jeho změny

Vláda schválila koncem roku revizi programového dokumentu Modernizačního fondu. Česká republika je nejúspěšnější zemí v Evropě v čerpání prostředků z Modernizačního fondu, za dva a půl roku získala pro investice do modernizace energetiky a výstavby čistých zdrojů již 194 miliard korun.
12. 1. 2024 Obec a finance Energetika

31. Pět klíčových událostí v obnovitelné energetice

Komora obnovitelných zdrojů energie v závěru minulého roku identifikovala pět klíčových událostí v obnovitelné energetice, které nejvíc posunuly sektor čisté energetiky. Zároveň komentovala předběžné výsledky obnovitelné energetiky v roce 2023 a očekávání v roce 2024.
10. 1. 2024 Komora OZE Energetika

33. Odstartuje u nás boom komunitní energetiky stejně jako v Rakousku?

V prosinci schválila Poslanecká sněmovna a poté i Senát novelu energetického zákona označovanou jako LEX OZE II, která má umožnit obcím, domácnostem, firmám i školám sdílet vlastní vyrobenou elektřinu a posílit tak svou energetickou nezávislost. Novela vstoupila v účinnost 1. 1. 2024 a očekává se, že po schválení potřebných předpisů bude od 1. 7. 2024 v ČR možné zakládat energetická společenství, která budou vyrábět vlastní elektřinu, především z obnovitelných zdrojů a sdílet ji.
3. 1. 2024 Energy Centre České Budějovice Energetika

34. Největší projekt komunitní energetiky

Větrné, solární a bioplynové elektrárny. Takový mix připravují obce v Kraji Vysočina v rámci projektu ENVYS. Obyvatele má do budoucna ochránit před zdražováním cen elektřiny a zajistit dostatek levné energie i poté, co v roce 2033 dojde k útlumu výroby v uhelných elektrárnách.
2. 1. 2024 Obec a finance Energetika

35. Letos bylo postaveno nejvíce fotovoltaiky za 13 let

V Česku do roku 2030 může vzniknout přes 15 GW nových fotovoltaik. Letos byly podle předběžných dat vybudovány v České republice fotovoltaické elektrárny s výkonem kolem 1 gigawattu (GW), což je nejvíc za posledních 13 let, kdy skončil tzv. solární boom. Loni činil výkon nových zařízení přes 288 MW. Souhrnný výkon všech fotovoltaických elektráren v ČR by tak nyní měl být 3,6 GW.
30. 12. 2023 Obec a finance Energetika

36. Úloha plynu v české energetice poroste

Budoucnost české energetiky je prioritou dalšího rozvoje naší země, a proto se dotýká také obcí a měst. Obyvatelstvo je bezprostředně závislé na dodávkách energie, zejména elektřiny a tepla. Kvůli odklonu od uhlí bude hrát v energetickém mixu Česka nezastupitelnou roli zemní plyn. Uhelné elektrárny v Česku zřejmě skončí z ekonomických důvodů dříve, než se původně očekávalo, a bude potřeba je něčím nahradit. Aby byl dostatek elektřiny a tepla za přijatelné ceny, je potřeba rychle stavět obnovitelné zdroje i plynové elektrárny.
19. 12. 2023 Obec a finance Energetika

37. Snižování cen tepla z plynu podkopal nárůst regulovaných cen

Nejvýznamnější oborová konference Dny teplárenství a energetiky je zdánlivě daleko. Už nyní se však kupí témata, která budou touto tradiční akcí rezonovat. Jedním z nich je bezesporu zveřejnění návrhu cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku a plynárenství.
12. 12. 2023 Teplárenské sdružení ČR Energetika

38. Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští dlouho očekávané dotační výzvy na místní energetické koncepce a implementaci energetického managementu

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo v úterý 5. prosince příjem žádostí ve výzvách č. 2 a 3/2024 programu Národního plánu obnovy (NPO). Na tyto výzvy starostové a starostky netrpělivě čekali. Jednak kvůli výši subvence, která činí až 95 %, jednak proto, že podporují opatření, která pomáhají obcím připravit se na komunitní energetiku. Obce podle Ivana Korolova, vedoucího oddělení obchodního rozvoje v PKV, podávají žádosti ve velkém.
7. 12. 2023 PKV Energetika

39. Zima je tady – soláry jedou na 2 %

Do střední Evropy dorazila zima, která je pro stoupence boje s globálním oteplováním absurdně velkým problémem. Jimi opěvované občasné zdroje energie v podobě solárů i větrníků doslova zamrzají.
6. 12. 2023 Svět hospodářství Energetika

40. Kraj Vysočina má za sebou úspěšný dozorový audit

Akreditovaná certifikační společnost Bureau Veritas v říjnu provedla úspěšný dozorový audit Kraje Vysočina a jeho příspěvkových organizací. Audit se uskutečnil dle normy ČSN ISO 50001:2019 Systém managementu hospodaření s energií. Posuzována byla funkčnost systému a úroveň úrovně zavedeného systému hospodaření s energiemi a jeho zkvalitňování jak u kraje, tak i jeho příspěvkových organizací.
5. 12. 2023 Kraj Vysočina Energetika

41. Založeno na faktech – podpořit jádro, říká studie

Česká republika by měla pokračovat v nastoleném trendu podpory jaderné energetiky. Naopak aktivní podpora solární a větrné energie by měla být opuštěna, vyplývá ze studie Založeno na faktech, kterou vydává Liberální institut.
1. 12. 2023 Liberální institut Energetika

44. Energetický jízdní řád pro město

Pakt starostů a primátorů je dobrovolná iniciativa obcí a měst, které se zavázaly k aktivní ochraně klimatu. Hlavní náplní paktu je klimatický a energetický plán, tzv. SECAP, který obsahuje výchozí bilanci emisí a zásobník mitigačních a adaptačních opatření. Jaké jsou hlavní součásti SECAPu a jaká jsou obvyklá opatření?
27. 11. 2023 Obec a finance Energetika

46. Slezská města Karviná, Bohumín a Orlová podepsala memorandum s ČEZ o energetické bezpečnosti

Spolupráce na chytrých energeticky úsporných řešeních, rozvoji moderní energetické infrastruktury, modernizaci a ekologizaci teplárenských systémů i budování obnovitelných zdrojů, které zajistí energetickou bezpečnost. To jsou hlavní cíle memoranda, které se společností ČEZ uzavřela slezská města Karviná, Bohumín a Orlová.
23. 11. 2023 Skupina ČEZ Energetika

47. Nová výzva podpoří zakládání energetických komunit

Komunitní energetika napojená na energii ze slunce nebo z větru přináší řadu výhod, které tu nikdy nebyly. Napojení na obnovitelné zdroje energie snižuje závislost na fosilních palivech a zvyšuje energetickou suverenitu místních komunit. Navíc přináší ekonomické výhody pro všechny zapojené do tohoto systému. Ministerstvo životního prostředí otevírá díky prostředkům Národního plánu obnovy unikátní výzvu z Národního programu Životní prostředí.
21. 11. 2023 AKE ČR Energetika

49. Vyjádření Kraje Vysočina k sněmovnou schválenému návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu

Ještě v lednu letošního roku ministerstvo průmyslu a obchodu avizovalo, že finální výběr lokality pro úložiště jaderného odpadu bude společným rozhodnutím vlády i obou komor Parlamentu s tím, že zdůvodnění bylo postaveno na posílení legitimity pro výběr lokality. Nakonec sněmovnou schválený návrh zákona zní jinak a s původně domluveným postupem v souladu není. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny předložil ke schválení verzi zákona, kdy o výběru finální a záložní lokality hlubinného úložiště rozhodne samotná vláda ČR s vědomím obou komor Parlamentu, které jej mohou vzít pouze na vědomí.
16. 11. 2023 Kraj Vysočina Energetika
Bylo nalezeno 136 záznamů.