Archiv článků (rubrika Školství)

Bylo nalezeno 112 záznamů.

1. Zlínský kraj je proti krácení prostředků na platy nepedagogických pracovníků, vyzve ministra školství k nápravě

Zastupitelstvo Zlínského kraje odmítlo záměr Ministerstva školství, aby byly chybějící finanční prostředky na platy nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení v regionu kryty z rozpočtu Zlínského kraje, nebo rozpočtu měst a obcí. Hejtman Radim Holiš proto vyzve ministra školství Mikuláše Beka a vládu, aby finance zajistil stát, jak ukládá školský zákon.
5. 3. 2024 Zlínský kraj Školství

2. Dostupnost předškolních zařízení

Mateřské školky jsou typickým zařízením, které zajišťuje, vedle převážně rodičovské výchovy, péči o děti předškolního věku. Zřizovateli naprosté většiny mateřských školek jsou obce a města, tedy orgány místních samospráv, jejichž hlavním posláním je zajišťovat potřeby svých občanů a rozvoj svého území.
29. 2. 2024 Obec a finance Školství

3. Počet počítačů na školách vzrostl od roku 2019 o polovinu

V roce 2023 bylo v českých školách k dispozici 24 počítačů na 100 žáků. Všechny školy byly připojeny k internetu a školní agenda se zpracovávala z velké části v elektronické podobě. Mnoho škol také provozovalo vlastní bezdrátovou síť či informační systém.
27. 2. 2024 ČSÚ Školství

4. Limity počtu zaměstnanců v regionálním školství letos nebudou závazné

Vláda na středečním jednání souhlasila s návrhem ministra školství, aby tzv. limity počtu zaměstnanců v krajském a obecním školství, které dosud školám stanovuje stát, nebyly v tomto roce závazné. Pro ředitele krajských a obecních škol to znamená, že stanovený objem prostředků na platy mohou využít na potřebný počet zaměstnanců.
26. 2. 2024 MŠMT ČR Školství

5. Stát by měl více podpořit výstavbu školek, ukázala studie pro Středočeský kraj

Ve Středočeském kraji v tuto chvíli chybí zhruba dva tisíce míst v mateřských školách pro děti od tří let, ukázala studie, kterou si nechal kraj zpracovat. Na jednání rady o tom informoval Jiří Snížek, náměstek pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování. Radní vzali studii na vědomí a plánují na toto téma otevřít debatu s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR.
23. 2. 2024 Středočeský kraj Školství

6. Základní škola LOŠBATES na Říčansku se začne stavět v půlce března

Dobrovolný svazek obcí LOŠBATES na Říčansku, který v Louňovicích připravuje výstavbu nové svazkové základní školy pro 540 žáků, dokončil výběrové řízení na dodavatele stavby. Z jedenácti účastníků zvítězila společnost PKS Stavby, a. s., která má zkušenosti se stavbami škol například v Psárech či Jesenici – Zdiměřicích.
23. 2. 2024 LOŠBATES Školství

7. Jihomoravský kraj dofinancuje svým školám nepedagogické pracovníky

Krajské školy nepřijdou o uklízečky ani účetní. Jihomoravský kraj v krajním případě využije rezervy ze svého rozpočtu ve výši až 150 milionů korun na dofinancování platů nepedagogických pracovníků, které nebudou kryty ze státního rozpočtu. Kraj je zřizovatelem 179 škol a školských zařízení, takže se jedná o stovky pozic, například o uklízečky, účetní, školníky či ekonomické pracovníky.
22. 2. 2024 Jihomoravský kraj Školství

8. Jasné NE škrtům ve financování regionálního školství

Sdružení místních samospráv ČR spolu s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR vyjadřují důrazný nesouhlas s představenými škrty ve financování regionálního školství. Na vládu se organizace zastupující územní samosprávu na celostátní úrovni obrátily společným apelem.
21. 2. 2024 SMS ČR Školství

9. Financování regionálního školství

Předseda Svazu měst a obcí ČR, František Lukl, na včerejší tiskové konferenci opět zdůraznil potřebu řešit otázky financování regionálního školství, především redukci míst nepedagogických pracovníků. Požaduje, aby se nejpozději v příštím týdnu uskutečnilo jednání zástupců vlády s představiteli krajů a zejména se zřizovateli škol, tj. obcí a měst, kterých se financování škol bezprostředně dotýká.
16. 2. 2024 Obec a finance Školství

10. Liberecký kraj vyhlašuje program na zvýšení bezpečnosti na školách

Celkem pět milionů korun připravil kraj do programu 1.5 s názvem Ochrana škol jako možných měkkých cílů. Dotaci mohou využít obce jako zřizovatelé škol a také privátní sektor či církev zřizující základní školu. Žádosti bude přijímat krajský úřad v termínu od 25. března do 12. dubna letošního roku.
16. 2. 2024 Liberecký kraj Školství

11. Situace na některých školách v Pardubickém kraji je kvůli financování nepedagogů kritická

Problematika financování nepedagogických pracovníků se velmi výrazně dotýká také škol v Pardubickém kraji. Celkově se situace dotýká 33 úvazků nepedagogů na středních školách a 90 úvazků na základních a mateřských školách. Podle hejtmana Martina Netolického je situace kritická v pěti krajských středních školách.
15. 2. 2024 Pardubický kraj Školství

13. Vláda rozvolní limity nepedagogických pracovníků škol

Otázkou financování nepedagogických pracovníků ve školách zřizovaných obcemi a kraji se bude zabývat vláda. Vyplynulo to z jednání vládní koalice se zástupci školských odborů a asociací ředitelů za účasti premiéra Petra Fialy. Ministr školství Mikuláš Bek již dříve avizoval, že řešení situace části nepedagogických pracovníků vyžaduje rozhodnutí vlády.
14. 2. 2024 MŠMT ČR Školství

14. Veřejnost může připomínkovat Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina

Koncem minulého týdne, 9. února 2024, bylo spuštěno veřejné připomínkování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2024–2028. Dlouhodobý záměr bude hlavním strategickým dokumentem kraje v oblasti vzdělávání do schválení následujícího Dlouhodobého záměru v roce 2028.
14. 2. 2024 Kraj Vysočina Školství

18. Vyšla Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování

Metodika je výstupem Mezirezortní pracovní skupiny pro institucionální stravování. Jde o dokument doporučujícího charakteru, který nabízí návod, jakým způsobem dietní stravu zajistit a poskytnout v případě, že je po ní poptávka. Prošla pilotním testováním na reprezentativním vzorku škol, které ji velmi ocenily. Na její přípravě se podíleli odborníci napříč obory od nutričních terapeutů, přes hygieniky a metodiky školního stravování až po odborníky na gastronomii.
12. 2. 2024 Ministerstvo zdravotnictví Školství

19. Do škol zřizovaných obcemi a kraji přibylo meziročně 5 miliard

Tento týden ministerstvo rozepsalo školám prostředky pro rok 2024, a to včetně navýšení, které vláda na návrh ministra školství Mikuláše Beka schválila před dvěma týdny. Celkově tak stát veřejnému regionálnímu školství posílá o téměř 5 mld. Kč více než vloni.
9. 2. 2024 MŠMT ČR Školství

20. MŠMT zveřejnilo rozpis rozpočtu pro regionální školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo a zveřejnilo částky pro jednotlivé školy a školní družiny pro rok 2024. Ze zveřejněných údajů lze zjistit, jaká částka byla ze státního rozpočtu stanovena na jednotlivé školy a školní družiny, kolik ze stanovené částky připadá na platy pedagogů a ostatních zaměstnanců a kolik pracovních úvazků je možné ze stanovených prostředků hradit.
8. 2. 2024 MŠMT ČR Školství

21. Bezpečně do školy

Děti patří k nejzranitelnějším účastníkům dopravního provozu. Při cestě do školy musí často překonávat rušné komunikace. Okolí škol, kde se nejčastěji pohybují, by proto mělo být přehledné a přizpůsobené tak, aby děti mohly chodit do školy samy a rodiče se o ně nemuseli bát. Je znepokojivé, že každý čtvrtý prvňák hodnotí svoji cestu do školy jako nebezpečnou a 43 % dětí si myslí, že je ráno před školou nepříjemný provoz.
2. 2. 2024 Obec a finance Školství

22. Liberecký kraj vyhlásí dotační program pro obce zaměřený na zvýšení bezpečnosti na školách, pokračuje také v prevenci a cvičeních

Na mimořádném zasedání Bezpečnostní rady Libereckého kraje bylo hlavním bodem programu navrhnout konkrétní opatření v regionu po loňském útoku střelce v Praze. Účastníci jednání se shodli na potřebě vyhlásit nový Program 1.5 – ochrana škol jako možných měkkých cílů, ve kterém bude připraveno 5 milionů korun. Kraj také bude pokračovat ve financování projektů zaměřených na bezpečnost na školách. Přidal k tomu další dva miliony korun.
25. 1. 2024 Liberecký kraj Školství

23. Praha připravila novou vyhlášku o školských obvodech základních škol v hlavním městě, zapracovala i požadavky městských částí

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila návrh nové obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, která bude v hlavním městě platná pro následující školní rok. Důvodem pro tento krok je zejména vznik nových ulic v rámci aktuální bytové výstavby, změny v názvech ulic nebo například také požadavky městských částí na úpravy v jednotlivých školských obvodech. Návrh bude schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy na lednovém jednání.
16. 1. 2024 Praha Školství

24. Posílení primární prevence, péče o duševní zdraví žáků i pedagogů nebo proškolení správného chování při mimořádné situaci

Zástupci Kraje Vysočina a krajského úřadu, České školní inspekce, Národního pedagogického institutu, krajské příspěvkové organizace Vysočina Education, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, školských poradenských zařízení, středisek výchovné péče a dalších organizací z oblasti školství a prevence diskutovali o možných opatřeních a postupech, která by se v budoucnu mohla na krajských školách realizovat.
8. 1. 2024 Kraj Vysočina Školství

25. Založeno na faktech – recepty pro školství

Digitalizace a školné – to jsou recepty, které pro oblast školství ordinuje třetí studie Liberálního institutu ze série Založeno na faktech. Předchozí dvě studie byly zaměřeny na energetiku a zemědělství. Připravena je i čtvrtá část, kterou autoři věnovali životnímu prostředí.
14. 12. 2023 Liberální institut Školství

26. Obce jsou většinově proti změnám v odměňování nepedagogických pracovníků

Hejtman Martin Netolický v průběhu pátku navštívil setkání dvou svazků obcí v regionu. Ráno v Ústí nad Orlicí jednal Svazek obcí Orlicko-Třebovsko a odpoledne v Jevíčku Dobrovolný svazek obcí Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. Řeč byla o krajských dotacích, financování nepedagogických pracovníků či záležitostech v oblasti zdravotnictví.
11. 12. 2023 Pardubický kraj Školství

27. Střední článek podpory pomůže v Ústeckém kraji ředitelům škol i jejich zřizovatelům

Systémová podpora vedení škol a jejich zřizovatelů, to je hlavní cíl projektu Střední článek podpory, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. S postupem v jeho realizaci a službami, které nabízí, se mohli seznámit zástupci škol a zřizovatelů během prvního setkání krajské platformy určené pro spolupráci, výměnu informací, sdílení zkušeností, vznášení podnětů, sdělování potřeb nebo řešení problémů v oblasti školství v Ústeckém kraji.
5. 12. 2023 Ústecký kraj Školství

29. Počty učitelů v regionálním školství rostou, žáků na základních školách ubývá

Počet úvazků učitelů v regionálním školství, které zahrnuje především mateřské, základní a střední školy, za první tři čtvrtletí letošního roku vzrostl oproti stejnému období roku 2022 o 2,6 %. O stejný procentuální rozdíl vzrostl i jejich průměrný plat či mzda. Počet dětí v mateřských školách a počet žáků ve školách základních přitom meziročně poklesl. Největší meziroční nárůst platů a mezd byl u nepedagogických zaměstnanců, a to v průměru o 10,5 %.
1. 12. 2023 MŠMT ČR Školství

30. MMR poskytne vzdělávacím institucím přes 703 milionů korun na vybavení pro žáky se speciálními potřebami

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podporu infrastruktury v oblasti speciálního vzdělávání. Integrovaný regionální operační program (IROP), který pod ministerstvo spadá, vyčlenil více než 703 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče. Příjem žádostí odstartuje v květnu 2024.
29. 11. 2023 MMR ČR Školství

31. Více než 40 procent budoucích středoškoláků by volilo jinou školu

Dosavadní podoba přijímacích řízení na střední školy zásadním způsobem omezovala preference žáků a jejich rodičů. Systém maximálně dvou přihlášek vedl k tomu, že u jedné z nich uchazeči volili tzv. na jistotu. Kdyby přitom měli možnost širší volby, hlásili by se jinam. Potvrdilo to rozsáhlé šetření Národního institutu SYRI a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Středočeském kraji. Problémy v systému odhalil především letošní rok, kdy se na střední školy hlásily silné ročníky. Současní deváťáci už budou volit ze tří škol, což se ve světle výsledků výzkumu ukazuje jako krok správným směrem.
21. 11. 2023 SYRI Školství

32. Středočeský kraj podepsal memorandum o spolupráci s Národním pedagogickým institutem, pomůže s plánováním sítě středních škol

Středočeský kraj bude při dalším rozvoji školství v regionu spolupracovat také s Národním pedagogickým institutem České republiky. Zavazuje se k tomu v Memorandu, které zástupci obou institucí podepsali na Krajském úřadu Středočeského kraje. Je to další krok k modernizaci oborové struktury na krajských středních školách.
21. 11. 2023 Středočeský kraj Školství

33. Nesouhlasíme se snížením PHmax

Do meziresortního připomínkového řízení byla předložena novela nařízení vlády č. 123/2008 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, známější pod názvem nařízení o PHmax.
20. 11. 2023 SMS ČR Školství

34. Pardubický kraj ani střední školy nesouhlasí se změnou financování nepedagogických pracovníků

Ředitelé všech středních škol a školských organizací, jejichž zřizovatelem je Pardubický kraj, se tradičně setkali v rámci velké porady na Seči. V rámci dvoudenního programu čeká na ředitele řada odborných přednášek z oblasti legislativy, přijímacích řízení, čerpání dotačních prostředků či informace Ministerstva školství či České školní inspekce. Se zástupci škol hovořili v rámci úvodního bloku také hejtman Martin Netolický a krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.
15. 11. 2023 Pardubický kraj Školství

35. Částkou přesahující 74 milionů Středočeský kraj pomůže rozšířit kapacity mateřských a základních škol

Do investic do mateřských a základních škol míří další finanční podpora. Dnes o tom rozhodli zastupitelé. Více než 74 milionů korun bude rozděleno mezi 9 žadatelů. Jedná se o finanční prostředky, které budou použity převážně na stavební úpravy nutné pro navýšení kapacit školských zařízení.
1. 11. 2023 Středočeský kraj Školství

37. Pomůžeme Karlovarskému kraji ke kvalifikovaným pedagogům, program Spravedlivá transformace na to vyčlenil motivaci ve výši 45 milionů korun

Karlovarský kraj má v Česku nejhorší postavení v počtu nekvalifikovaných učitelů. Se začátkem roku 2024 budou moct učitelé a pedagogičtí pracovníci základních a středních škol v tomto kraji využít výzvu Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) a získat tak náborový příspěvek a finanční prostředky na další vzdělávání. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyčlenilo na tento účel celkem 45 milionů korun. Podávat žádosti do výzvy, ve které je zatím alokována polovina uvedené částky, bude možné od 1. ledna do 24. dubna 2024.
16. 10. 2023 MŽP ČR Školství

38. Středočeský kraj pomůže rozšířit kapacity mateřských a základních škol

Do investic do mateřských a základních škol míří další finanční podpora. Více než 74 milionů korun bude rozděleno mezi 9 žadatelů. Jedná se o finanční prostředky, které budou použity převážně na stavební úpravy nutné pro navýšení kapacit školských zařízení. Žádosti musí ještě schválit zastupitelé.
13. 10. 2023 Středočeský kraj Školství

39. Pokračujme v modernizaci školního stravování

Dne 10. října 2023 se v prostorách Makro Akademie ve Stodůlkách v rámci projektu SZÚ Máme to na talíři – a není nám to jedno, uskutečnila akce „Tržiště dobrých příkladů ze školních jídelen,“ kterou zahájil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a jíž se kromě ředitelky SZÚ Barbory Mackové zúčastnila řada významných hostů nejen z ČR, ale také ze zahraničí.
11. 10. 2023 SZÚ Školství

40. Modernizační fond otevírá školám cestu k energetické soběstačnosti

Zřizovatelům mateřských, základních a středních škol nabízí Modernizační fond jedinečnou možnost výstavby energeticky efektivních školních budov. Krajům to přinese nové kapacity pro vzdělávání dětí a mladých lidí, které v dnešní době chybí. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyčlenilo tři miliardy korun z Modernizačního fondu na výstavbu školních budov v pasivním energetickém standardu nebo ještě úspornějších nulových a plusových budov škol. Výzva potrvá od poloviny října do konce listopadu.
4. 10. 2023 MŽP ČR Školství

41. Ministerstvo školství usnadní vznik všeobecných oborů – Jihomoravský kraj reaguje zvýšením počtu lyceí

Nový dlouhodobý záměr z dílny MŠMT výrazně usnadní vznik nových všeobecných oborů. Využije toho Jihomoravský kraj, který má v plánu zakládat řadu nových lycejních oborů. Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR je koncepční dokument, který mimo jiné stanoví pravidla vzniku oborů a jejich ukotvení. Jedná se o závazný materiál mimo jiné pro kraje, které jsou zřizovateli středních škol. Nový dlouhodobý záměr bude platný na roky 2023 až 2027 a přinese řadu pozitivních změn.
4. 10. 2023 Jihomoravský kraj Školství

43. Svazek obcí LOŠBATES vyhlásil veřejnou soutěž na stavbu školy

Dobrovolný svazek obcí LOŠBATES na Říčansku, který připravuje výstavbu základní školy pro 540 žáků, nyní po získání stavebního povolení vyhlásil otevřené výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 805 milionů Kč bez DPH. Stavební firmy mohou své nabídky předkládat do 16. října 2023. Současně vyhlásil LOŠBATES ještě zjednodušené podlimitní řízení na technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP. Zde bude příjem nabídek ukončen 4. října 2023.
25. 9. 2023 LOŠBATES Školství

44. Kapacita našich škol je dostačující, vyplývá z průzkumu Jihočeského kraje

Rychlý sběr dat provedl během prvního školního týdne Jihočeský kraj na svých školách. Cílem bylo zjistit, zda jsou stávající kapacity krajem zřizovaných školských zařízení dostačující a nebude je potřeba navýšit. Potvrdilo se, že poptávka po studiu na jihočeských školách plně odpovídá nabídce a jejich kapacity tak není v tuto chvíli potřeba operativně navyšovat.
21. 9. 2023 Jihočeský kraj Školství

45. Světlo na konci tunelu po 6 letech: Nová svazková základní škola LOŠBATES získala pravomocné stavební povolení

Dobrovolnému svazku obcí LOŠBATES na Říčansku se podařilo získat stavební povolení pro novou svazkovou základní školu v Louňovicích určenou 540 žákům. Ta by měla vyřešit palčivý problém, kdy místní děti musejí za školní docházkou dojíždět až do vzdálené Stříbrné Skalice. Čtyři členské obce svazku přitom připravují projekt nové školy již šest let.
7. 9. 2023 LOŠBATES Školství

46. Nová brožura MŠMT seznámí zřizovatele ZŠ a MŠ s legislativními novinkami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnilo brožuru s názvem „Soubor pedagogicko-organizačních informací“, ve které se obce a DSO, coby zřizovatelé základních a mateřských škol, mohou seznámit mj. s hlavními legislativními změnami, harmonogramem školního roku vč. termínů jarních prázdnin nebo třeba rozpisem dotačních výzev pro školní rok 2023/2024.
5. 9. 2023 SMO ČR Školství

47. Nedostatek míst v mateřských školách vede ke ztrátám ve státním rozpočtu

České matky mají v období mateřství jeden z největších propadů v míře zaměstnanosti. Přitom vyšší zaměstnanost především matek předškolních dětí by pomohla narovnat deficity penzijního systému nebo snížit vysoké genderové rozdíly na trhu práce. Nedostatek volných míst v mateřských školách vede také ke ztrátám ve státním rozpočtu, ročně jde o více než miliardu korun. Vyplývá to ze studie vědců Národního institutu SYRI publikované v prestižní multidisciplinárním časopise PLOS ONE.
1. 9. 2023 SYRI Školství

48. Končí prázdniny i řada školských investic

Po dobu prázdnin v řadě škol žáky vystřídali dělníci. Kraj Vysočina letos investuje do modernizace, oprav i staveb ve školství více než půl miliardy – celkem 550 milionů korun. Další peníze v řádech desítek miliónů korun z evropských dotací pomáhají na krajských školských objektech s realizací energetických úspor. Oproti roku 2022 bude Vysočina realizovat akce s navýšením rozpočtu o cca 18 %.
31. 8. 2023 Kraj Vysočina Školství

49. Další nekvalifikovaní učitelé získají potřebné vzdělaní díky kraji

Karlovarský kraj se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pedagogů. Jednou z cest, jak přispět ke zlepšení situace v regionálním školství, je podpora doplnění jejich potřebného vzdělání. Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání schválila individuální dotaci Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, která bude využita na zabezpečení výuky nekvalifikovaných učitelů 1. stupně základní školy.
18. 8. 2023 Karlovarský kraj Školství

50. Novela zákona místa ve školkách nezajistí

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce novelou zákona stanovit obcím nové povinnosti při zřizování mateřských škol a nově také dětských skupin. Návrh ale obsahuje řadu chyb, kvůli kterým se mine účinkem. Obce přitom mají hotové projekty na nové školky, chybí jim ale peníze. Navržená novela zákona nová místa ve školkách nezajistí, varuje Svaz měst a obcí ČR.
1. 8. 2023 Obec a finance Školství
Bylo nalezeno 112 záznamů.