Archiv článků (Obec a finance)

Bylo nalezeno 2938 záznamů.

1. Tři pozoruhodné zprávy

Tři pozoruhodné zprávy prošly v minulých dnech sdělovacími prostředky. První, že se odkládá dokončení dálnice D49, protože Děti Země uspěly s kasační stížností proti stavebnímu povolení. Ministerstvo životního prostředí prý správně nevyhodnotilo dopady na životní prostředí.
23. 5. 2024 Obec a finance Ostatní

2. Budoucnost české energetiky

Stát by měl nastavit jasné mantinely v oblasti energetiky a zajistit dlouhodobou předvídatelnost prostředí pro výrobní i veřejnou sféru. K tomu mají přispět právě projednávané strategické dokumenty, které jsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí. Jednou z největších výzev dekády je dekarbonizace teplárenství. Na těchto závěrech se shodli účastníci setkání Institutu pro veřejnou diskusi (IVD) s tématem „Jak státní energetická koncepce ovlivní budoucnost české energetiky?“
22. 5. 2024 Obec a finance Energetika

3. Právní konference SMO ČR

Ve dnech 15.–17. května se v Kongres hotelu Jezerka v Seči konala již IX. Právní konference Svazu měst a obcí ČR. Konferenci, kterou Svaz pořádá ve spolupráci s KVB advokátní kanceláří, poskytl záštitu 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan a generálním partnerem byla společnost CETIN, člen skupiny PPF. Více než 150 účastníků vyslechlo celou řadu zajímavých přednášek a kvalifikované odpovědi na dotazy.
21. 5. 2024 Obec a finance Události

4. Makroekonomická predikce Česka

Česká ekonomika se v minulém roce pohybovala na hraně recese. V roce 2023 hrubý domácí produkt klesl o 0,3 %, letos však podle predikce vzroste o 1,4 % a v příštím roce o 2,6 %. Inflace se po většinu roku 2024 bude držet pod 3 %, v roce 2025 pak klesne ke 2 %. Díky přetrvávající silné poptávce po práci a poklesu inflace dojde k obnovení růstu reálných mezd. Hospodářský růst v eurozóně bude i letos nevýrazný, v příštím roce by však mohl zrychlit na 1,4 %.
20. 5. 2024 Obec a finance Ekonomika

5. Úhrada za mobilní telefon pro místostarostu

Jak máme vyplatit místostarostovi jednorázově částku za používání soukromého mobilu? Lze dát k odměně zastupitele? Musí se schválit a dodržet limit pro roční odměnu? Nebo mu můžeme jen poslat částku za používání mobilního telefonu na účet mimo odměnu?
17. 5. 2024 Obec a finance Legislativa

6. Obce mají volné miliardy. No, a dál?

Situace se opakuje již několik let. Samosprávy odešlou v únoru výkazy a na začátku března se objeví informace, komentáře a úvahy, jak je možné, že státní rozpočet vykazuje schodek a obce (a kraje) přebytek. Označení dobrý hospodář se postupně mění na škudlil a „investicbojný“.
15. 5. 2024 Obec a finance Ekonomika

7. Česko je špičkou v čerpání fondů EU

Eurokomisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira na setkání s místopředsedou vlády pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem vyzdvihla skvěle odvedenou práci České republiky, která se aktuálně řadí ke špičce v čerpání evropských fondů. Ke konci dubna 2024 bylo českým příjemcům vyplaceno přes 674 miliard korun, využili jsme tak 100 % finančních prostředků politiky soudržnosti vyčleněných pro programové období 2014–2020. Velmi dobře se daří i start nového období.
14. 5. 2024 Obec a finance Dotace

8. Územní rozpočty pokračují v úsporné politice

Podle publikovaných údajů do konce února letošního roku získaly územní samosprávy, tedy kraje, hlavní město Praha a všechny ostatní obce a města, do svých rozpočtů celkem 133,8 mld. Kč, a to je o 7,2 mld. Kč, resp. o šest procent více než ve stejném období loňského roku.
14. 5. 2024 Obec a finance Ekonomika

9. Deset změn stavebního zákona

Nový stavební zákon ještě ani nenabyl účinnost a již nyní dochází k jeho podstatné novelizaci. Nejdůležitější změny, které jeho aktuální verze oproti stávajícímu zákonu přináší, shrnují Frank Bold Advokáti, kteří stáli u vzniku původní verze návrhu zákona, podíleli se na tvorbě pozměňovacích návrhů a jeho vývoj podrobně sledují.
10. 5. 2024 Obec a finance Bydlení a stavby

10. Veřejné ohniště a odpovědnost

Za jakým podmínek může obec vybudovat a umožnit občanům využívat veřejné ohniště. Je možné jeho využití na odpovědnosti občana, pokud se tak stanoví v provozním řádu?
10. 5. 2024 Obec a finance Legislativa

11. Antibyrokratický balíček

Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun na vládě představil již třetí antibyrokratický balíček. Soubor dalších 29 opatření, která po předchozí konzultaci s jednotlivými ministerstvy kabinetu předložil, má za cíl zjednodušit život podnikatelům, živnostníkům i občanům.
7. 5. 2024 Obec a finance Reforma veřejné správy

12. Nastal boom fotovoltaiky

Obnovitelná energetika, a hlavně solární zdroje, aktuálně opět zažívají boom. O tom, na jaké překážky stále naráží, jak je řešit a jaké jsou zkušenosti z praxe, debatovali v dubnu zástupci samospráv, státu, experti i obchodníci s elektřinou na pracovním setkání ve Spojce Karlín pořádaném platformou Chytré město a investor.
7. 5. 2024 Obec a finance Energetika

13. Budeme renovovat veřejné budovy

V polovině dubna byla přijata posílená Směrnice o energetické náročnosti budov s cílem snížit účty za energii a snížit emise. Jde o další milník Zelené dohody, který těmito předpisy stanoví rámec pro členské státy pro snížení emisí a spotřeby energie v budovách v celé EU, od domovů a pracovišť až po školy, nemocnice a další veřejné budovy.
6. 5. 2024 Obec a finance Bydlení a stavby

14. Smlouva na služby a zakázka malého rozsahu

Pokud obec uzavře smlouvu na dobu neurčitou na služby s ročním plněním ve výši např. 400 000 Kč, předpokládaná hodnota bude stanovena dle § 21 odst. 1 písm. b) za 48 měsíců a zakázka bude tedy soutěžena jako zakázka malého rozsahu. Musí být taková zakázka přesoutěžena po dosažení limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu, tedy po cca 5 letech nebo může smluvní vztah nadále pokračovat?
3. 5. 2024 Obec a finance Veřejné zakázky

15. Česko v žebříčku zadluženosti

Česko bylo loni devátou nejméně zadluženou zemí Evropské unie. Tak špatně na tom předtím bylo naposledy v krizovém roce 2013. Naopak nejlepších výsledků v tomto miléniu dosahovalo v letech 2016 až 2020, kdy bylo soustavně čtvrtou nejméně zadluženou zemí EU (viz graf).
26. 4. 2024 Obec a finance Ekonomika

16. Daň z nemovitých věcí a místní koeficient

V obci je objekt, bývalý hotel, který je již v sotva uživatelném stavu, svým vzhledem hyzdí náves a z něhož si nová majitelka již 5 let dělá jen skladiště. Daň z nemovitostí lze upravit třeba podnikatelským nebo průmyslovým objektům. Lze ji ale nějakým způsobem navýšit například objektům, které nejsou užívány k původnímu účelu, a aspoň symbolicky tak nutit majitele, aby se o objekt staral?
26. 4. 2024 Obec a finance Legislativa

17. Rozpočtové určení daní

České obce získávají z daní a odvodů výrobních závodů na svém území násobně méně než obce v Německu. Na lepší příjmy si přijdou i obce v Rakousku. Důvodem je složení a rozdělení daňových výnosů, o jehož změnách se nyní v Česku jedná. V tuzemsku si bere zdaleka nejvíc stát a obec je nucena těžit z daně z nemovitosti, což Česko znevýhodňuje v soutěži o investice. Vyplývá to ze studie společnosti KPMG.
25. 4. 2024 Obec a finance Ekonomika

18. Nová aplikace Portálu občana

Portál občana je vstupní branou k online službám českého státu, který jich nabízí již více než 600 a další rychle přibývají. Novou mobilní aplikaci Portálu občana z dílny Digitální a informační agentury je možné stáhnout na App Store a Google Play. Výhodou tak bude dostupnost přibývajících služeb státu digitálně, jen za pomoci mobilního telefonu. V aplikaci přehledně naleznete vše, co ve webové verzi portálu včetně možnosti správy datových schránek.
22. 4. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

19. Odlišný vlastník místní komunikace a pozemku

Uvedená situace, kdy existuje odlišný vlastník místní komunikace a vlastník pozemku, na němž komunikace leží, je v obcích a městech známá. Přináší to problematiku, jejíž východiska, možnosti řešení i jejich rizika uvádí následující text.
22. 4. 2024 Obec a finance Legislativa

20. Žatec je historickým městem roku 2023

Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) za rok 2023 získalo město Žatec a získalo titul Historické město roku. Každoročně je tento titul vyhlašován 18. dubna, což je Mezinárodní den památek a sídel.
19. 4. 2024 Obec a finance Regiony

21. Územní plán

Obec zpracovává nový územní plán. Může zrušit navržené stavební parcely soukromých osob i když dotčené orgány se zakreslením parcely souhlasí? Zastupitelstvo obce má o budoucí výstavbě v obci jinou představu. Stačí toto jako důvod?
19. 4. 2024 Obec a finance Územní plánování

22. Registr zastupování umožní vystavování plných mocí online

Senát schválil Registr zastupování, který je součástí novely zákona o základních registrech, předložené místopředsedou vlády pro digitalizaci Ivanem Bartošem. Lidem i firmám poslouží k elektronickému vystavování plných mocí a vytvoří pro ně centralizovaný systém, kde budou k dispozici úřadům až do jejich odvolání nebo vypršení platnosti.
17. 4. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

23. Daň z nemovitých věcí a termín 30. června

Zhruba před rokem byla v plném proudu debata kolem konsolidačního balíčku, který přinášel řadu změn v zájmu stabilizace veřejných rozpočtů. Z pohledu obcí a měst se největší pozornost soustředila na změnu daně z nemovitých věcí, jejíž výnos je výhradním příjmem obcí. Návrh totiž předpokládal dvojnásobné zvýšení daně, přičemž zvýšený výnos se měl stát příjmem státu.
17. 4. 2024 Obec a finance Ekonomika

24. Spoluprací s investory k udržitelnému rozvoji

Strategické plány měst a obcí musí počítat s klimatickými změnami a směřovat územní rozvoj podle předem stanovených mantinelů. Česká města řeší, jak zavádět účelná opatření a kam směřovat pozornost ve vztahu k udržitelnosti. Práce s územním plánem a nová pravidla pro developery představují zásadní způsob, jak mohou města svůj rozvoj vzít do vlastních rukou a adekvátně pracovat s tím hlavním, co mají k dispozici – s pozemky a veřejným prostorem.
15. 4. 2024 Obec a finance Bydlení a stavby

25. Platnost obecně závazné vyhlášky

V roce 2023 došlo ke některým úpravám legislativních ustanovení o místních poplatcích ve vztahu k odpadům. Naše obec nebude měnit pro rok 2024 výši místního poplatku za likvidaci odpadů, zůstává tedy v platnosti i pro rok 2024 obecně závazná vyhláška (OZV) o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která byla schválena již v prosinci 2021? Je nutné nebo se pouze doporučuje do konce roku 2023 schválit nové OZV, aby byly platné i v roce 2024?
12. 4. 2024 Obec a finance Legislativa

26. Prosperita změnou Green Deal

V současném předvolebním období představili Piráti tři kroky, které navrhují k oživení ekonomiky a prosperity. Trojice opatření má změnit Zelenou dohodu tak, aby skutečně naplnila svůj smysl. Tím je nejen boj s klimatickou krizí, ale i využití celosvětové ekonomické proměny k tomu, aby se v Evropě lidem se lépe žilo.
11. 4. 2024 Obec a finance Životní prostředí

27. Historické město roku

Historickým městem roku se stává pravidelně od roku 1995 město, které získá Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). Program regenerace byl ustaven vládním usnesením v roce 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje i pevně daných organizačních a ekonomických podmínek obnovy kulturních hodnot a ozdravení životního prostředí, ale také vytvoření center rozvoje historických jader měst a obcí.
10. 4. 2024 Obec a finance Regiony

28. Policie v terénu uznává občanku v mobilu

Lidé se od začátku dubna mohou také pomocí občanky v mobilu prokázat policii v terénu, která se k ověřovatelům přidala tři měsíce před zákonným termínem. Aplikace eDoklady z dílny Digitální a informační agentury (DIA) má v telefonu již přes 350 tisíc uživatelů. Kromě státních úřadů ji dobrovolně přijalo více než 550 subjektů, včetně krajů, obcí, městských částí a notářů.
9. 4. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

29. Obce a kraje v roce 2023

V uplynulém roce hospodařila Praha, kraje a ostatní obce se značným přebytkem. To ostatně naznačovaly již údaje za 11 měsíců loňského roku. Hospodaření územní samosprávy v loňském roce nevybočilo z trendu, který je patrný minimálně v posledních deseti letech. Charakterizují jej vyšší příjmy než výdaje a s tím spojený značný růst úspor.
9. 4. 2024 Obec a finance Ekonomika

30. České priority evropské digitální politiky

Česko dnes poprvé zveřejnilo dokument s názvem Priority ČR pro digitální politiky EU 2024–2029, který shrnuje klíčové oblasti pro digitální agendu spolu s konkrétními návrhy jejich řešení. Je primárně určen nové Evropské komisi a vychází z ambice aktivně prosazovat zájmy ČR v digitální oblasti a přispívat k transformaci českého a evropského digitálního prostředí.
8. 4. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

31. Sedmá novela energetického zákona

Vláda schválila v březnu novelu energetického zákona, jejímž cílem je úprava pravidel trhu s elektřinou a zároveň lepší ochrana zákazníků na trhu s energiemi. Novela v zákoně ukotví akumulaci, tedy ukládání přebytečné elektřiny, flexibilitu sítě a agregaci.
5. 4. 2024 Obec a finance Energetika

32. Parkování na chodníku

Občan obce nechává zaparkovaný automobil před svým domem, v místě vjezdu do svého rodinného domu. Sjezd je současně součástí chodníku vedoucího k sousedním rodinným domům. Sousedé musí automobil nesnadně obcházet, vchází do rušné vozovky. Chodník lze v zimě jen obtížně udržovat, stroje zimní údržby musí sjíždět z chodníku. Občan se brání tím, že ve vjezdu před svým domem může parkovat bez omezení, zvlášť pokud si sjezd zbudoval sám (v době výstavby svého rodinného domu). Pozemek pod chodníkem i vjezdem je v majetku kraje. Lze tuto situaci nějak řešit?
5. 4. 2024 Obec a finance Legislativa

33. Pravidla pro investory v Hradci Králové

Hradec Králové připravuje novou spolupráci s developery a investory pro udržitelný rozvoj města. S novými pravidly a zásadami, které reflektují potřeby lokality a podporují veřejný prostor, město usiluje o férové a předvídatelné prostředí pro investice. Partnerství, transparentnost a dialog jsou klíčové pro soulad mezi rozvojem a udržitelností slibující prospěch především pro obyvatele města.
4. 4. 2024 Obec a finance Regiony

34. Svět bankovek Oldřicha Kulhánka

První umělecké návrhy československých platidel ze 70. let 20. století, satirické Funny Money i životní příběhy současných bankovek. To vše je možné vidět od 27. března v Návštěvnickém centru České národní banky (ČNB). Pro veřejnost se otevřela unikátní výstava Svět bankovek Oldřicha Kulhánka.
3. 4. 2024 Obec a finance Ostatní

35. Poplatek za komunální odpad

Fyzická osoba vlastní dva rodinné domy v obci se samostatným číslem popisným, v nichž není k trvalému pobytu přihlášena žádná fyzická osoba. V obci je zaveden místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, aktuálně 1000 Kč/rok. Je vlastník povinen platit poplatek za každý rodinný dům (tedy násobí se poplatek počtem vlastněných objektů)?
28. 3. 2024 Obec a finance Legislativa

36. Datové schránky dlužníci neotvírají

Stát od ledna 2023 povinně zřídil datovou schránku více než 2 milionům živnostníků, spolků, nadací a dalším nepodnikajícím právnickým osobám. Podle údajů České pošty však k aktivnímu využívání svých datových schránek do této chvíle nepřistoupilo více než 450 tisíc lidí. A právě pro ty může neotevřená datovka znamenat vážné komplikace.
25. 3. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

37. Pravidla pro investory v Mikulově

V Mikulově jako turisticky vyhledávaném místě vyrůstá v posledních letech řada nových hotelů, penzionů a apartmánů. Naopak domy určené k dlouhodobému bydlení se staví výrazně méně a město se potýká s úbytkem stálých obyvatel, a tedy i poklesem příjmů na údržbu a další rozvoj. Mikulov se proto rozhodl změnit podmínky pro novou výstavbu a nastavit jasná pravidla, která zavážou investory k budování občanské vybavenosti nebo finančnímu příspěvku na doprovodnou infrastrukturu.
22. 3. 2024 Obec a finance Regiony

38. Hloubkový audit

Jak máme postupovat v případě, že bychom chtěli hloubkový audit na jeden odbor města tři roky zpětně? Jedná se nám hlavně o finanční záležitosti daného odboru?
22. 3. 2024 Obec a finance Legislativa

39. Nová dotace na elektromobily

Vnímání a situaci elektromobility v Česku má změnit nově spuštěná dotace s názvem Záruka elektromobility. Ta má zvýhodnit nákupy elektromobilů českým firmám. Program má ambice zvýšit podíl elektromobilů v Česku, který na konci roku 2023 činil ve srovnání se zeměmi EU pouhá 3 %.
21. 3. 2024 Obec a finance Dotace

40. Rozpočtové hospodaření obcí a krajů v roce 2023

Česká republika od druhé poloviny minulého roku čelila poklesu reálné ekonomiky a vysoké inflaci. Ekonomická stagnace a pomalu ustupující inflace provázela i letošní rok a k očekávané revitalizaci ekonomického růstu prozatím tedy nedošlo. Dokonce se tuzemská ekonomika, jako jediná ekonomika v celé Evropské unii, stále nedostala nad úroveň před začátkem pandemie (tj. rok 2019).
15. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

41. Nová pravidla pro umělou inteligenci

Europoslanci schválili 13. března nová pravidla pro fungování umělé inteligence, jejichž cílem je poskytnout jasné požadavky a povinnosti týkající se jejího použití. Kromě toho stanoví pravidla, která budou chránit základní práva obyvatel před rychle se rozvíjející umělou inteligencí a také zjednoduší vývoj, provoz a volný pohyb AI služeb a produktů na vnitřním trhu EU.
15. 3. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

42. Výběrové řízení

Je obec povinna vždy dělat výběrové řízení, když si chce či potřebuje koupit dejme tomu stroj na údržbu zeleně a hodnota předmětu nepřevyšuje půl milionu bez DPH?
15. 3. 2024 Obec a finance Veřejné zakázky

43. Portál občana a petice kandidatury na prezidenta

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila v prvním čtení vládní návrh novely zákona o volbě prezidenta, která mimo jiné umožní podepisovat petice kandidátů na prezidenta online. V případě, že novela zákona projde celým legislativním procesem, získají zájemci o kandidaturu možnost sbírat podpisy vedle papírových formulářů také přes internet, a to na Portálu občana.
14. 3. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

44. Nedostatky hospodaření územních samospráv

Setkáváme se s různými úvahami o hospodaření obcí a zpravidla všeobecně posuzujeme územní samosprávy jako celek. Obcí a měst je však v Česku více než šest tisíc a každá z nich je unikátní. Liší se velikostí území, počtem obyvatel, rozsahem infrastruktury, občanskou vybaveností, umístěním v krajině i historickým vývojem.
14. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

45. Hospodaří úspěšněji stát nebo obce?

Je hospodaření obcí v porovnání se státním rozpočtem posledních letech úspěšnější? Obecně se považuje rozpočtové hospodaření obcí za mnohem úspěšnější než hospodaření státního rozpočtu. Vychází se přitom z faktu, že obce vykazují setrvale přebytek rozpočtu, jejich úspory rostou a dluh se zvyšuje jen málo. Statistické údaje dávají tomuto tvrzení za pravdu.
13. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

46. Participativní bydlení

Participace obecně znamená účast nebo podíl. Bydlení je základní lidská potřeba a dostupnost bydlení je téma pro větší města i menší obce České republiky, ale hlavně pro stále více domácností, kterým rostou náklady na pořízení nebo udržení bydlení, ať se jedná o rostoucí ceny nemovitostí, splátky hypotečních úvěrů či výše nájemného. Rostoucí ceny pozemků, stavebních materiálů a energií činí i z nové výstavby ekonomicky exkluzivní záležitost.
12. 3. 2024 Obec a finance Bydlení a stavby

47. Fotovoltaika v Pacově

Pacov na Pelhřimovsku je nevelké, ani ne pětitisícové město, které však plní významnou roli obce s rozšířenou působností v západní části Kraje Vysočina. Mezi největší investice Pacova bude letos patřit instalace fotovoltaických elektráren nebo oprava sokolovny.
11. 3. 2024 Obec a finance Energetika

48. Podpora lokální ekonomiky

Přežije český venkov? Odpověď na otázku, jak rozvíjet český venkov, hledali zástupci vlády, soukromého sektoru a komunálu. Ti se sešli minulý týden na půdě Senátu v rámci konference „Podpora lokální ekonomiky jako nástroj k rozvoji obcí.“ Shodli se na tom, že budoucnost venkova je v rukou jeho lídrů. Ti se nesmí bát pokroku a následovat aktuální trendy, jít vstříc technologickému vývoji a digitalizovat.
8. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika

50. Čistá pozice

Od roku 2004, kdy se Česká republika stala členským státem Evropské unie dosáhlo souhrnné kladné saldo čisté pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU částky 1,06 bil. Kč. V průběhu roku 2023 obdržela Česká republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 116,7 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 66,8 mld. Kč.
7. 3. 2024 Obec a finance Ekonomika
Bylo nalezeno 2938 záznamů.