Svazek obcí LOŠBATES vyhlásil veřejnou soutěž na stavbu školy

25. 9. 2023 LOŠBATES Školství

Dobrovolný svazek obcí LOŠBATES na Říčansku, který připravuje výstavbu základní školy pro 540 žáků, nyní po získání stavebního povolení vyhlásil otevřené výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 805 milionů Kč bez DPH. Stavební firmy mohou své nabídky předkládat do 16. října 2023. Současně vyhlásil LOŠBATES ještě zjednodušené podlimitní řízení na technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP. Zde bude příjem nabídek ukončen 4. října 2023.

„Ministerstvo školství nám odsouhlasilo dotaci ve výši 504 milionů Kč, což našemu svazku obcí otevřelo cestu k vypsání soutěže. Pokud soutěž proběhne úspěšně, v lednu 2024 bychom rádi zahájili stavbu. Zhotovitel bude mít na stavbu 19 měsíců a v září 2025 se škola otevře dětem,“ řekl starosta Louňovic a předseda dobrovolného svazku obcí LOŠBATES Josef Řehák.

Vizualizace budoucí ZŠ LOŠBATES
Vizualizace budoucí ZŠ LOŠBATES

Předmět veřejné zakázky zahrnuje stavbu budovy školy, navazující tělocvičny s dalším sportovním zázemím, dopravní napojení areálu, nezbytnou související část veřejné infrastruktury a přístupové komunikace.

Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení na www.vhodne-uverejneni.cz/profil/losbates-dobrovolny-svazek-obci.

Stavba je navržena v pasivním energetickém standardu. Architektonická podoba budoucí školy LOŠBATES vzešla z mezinárodní soutěže vyhlášené na konci roku 2017. V té mezi sebou soutěžilo 108 týmů z 38 zemí celého světa.

Zvítězil návrh architektonického ateliéru Pelletier de Fontenay z kanadského Montrealu. Škola je v jeho pojetí koncipována jako otevřený „klášter“, jehož členitá multifunkční ambitová chodba propojuje čtyři programově odlišné části školy do jednoho objemu obklopeného malým lesem. Vnitřní dvůr funguje jako zelený nárazník a nástroj klimatické kontroly pro prostory, které ho obklopují.

Další informace o projektu nové školy viz webové stránky dobrovolného svazku obcí LOŠBATES.

Jan Šimral