Jak zavést změny vyplývající z novely zákona o zadávání veřejných zakázek do praxe?

1. 11. 2023 PECOSTA Veřejné zakázky

Dne 16. 6. 2023 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen ZZVZ), která nabyla účinnosti dne 16. 7. 2023. Jak správně nastavit limity zadávacích řízení například u běžně nakupovaných potravin? Kdy už je třeba využít tzv. Dynamický nákupní systém? A jak nastavit nové procesy do praxe?

Pecosta

Právě tyto otázky vyvolává novela zákona především v provozech domovů pro seniory, škol, nemocnic, ale i mnoho dalších ústavů a organizací státní správy, kde řeší nákupy potravin.

„Novela zákona o zadávání veřejných zakázek účinná od 16. 7. 2023 v některých oblastech vyjasňuje a upřesňuje jednotlivá ustanovení. Zadavatelé aplikující aukční nákupy už před novelou mohou nadále dle novelizovaného znění postupovat, jak postupovali dříve. Určité zpřesnění či omezení přináší ustanovení § 19 odst. 3 pro určení předpokládané hodnoty u veřejných zakázek pravidelné povahy s proměnlivou cenou. Nově nebude také možné aplikovat ustanovení o proměnlivých cenách pro nadlimitní zakázky,“ vysvětluje k novele zákona JUDr. Tomáš Panáček z iAdvokacie.

Od 16. 7. 2023 je třeba při zadávání zadávacích řízení a účasti ve veřejných zakázkách dodržovat nová pravidla, která mají směřovat především ke snížení administrativní náročnosti, zpřístupnění zadávacího řízení i malým a středním podnikům, ale také k rozšíření práv účastníků zadávacích řízení.

Ačkoliv jsou změny zákona veskrze pozitivní, jako každá nová legislativa, i tato nutí účastníky řízení ke zvýšené pozornosti a nastavení změn při realizaci veřejných zakázek, a to především při výběru dodavatelů potravin.

Jedna z cest, jak mít vše v souladu s legislativou, jsou Aukční nákupy přes Nákupní portál PECOSTA

Ten už léta využívají pro své nákupy nejen největší hotelové sítě v ČR a stovky restaurací, kterým jde kromě výhodných cen hlavně o kvalitu potravin, ale také přes 200 organizací Moravskoslezského kraje, Ústav pro péči o matku a dítě v Praze nebo třeba Fakultní nemocnice Ostrava. Ti si vybrali nákupní portál právě proto, že dokáže skloubit soulad s legislativou, kvalitu za výhodné ceny a efektivitu řízení nákupů.

Nákupní portál PECOSTA
Nákupní portál PECOSTA

„Nákupní portál PECOSTA je plně funkční elektronický nákupní systém, kde v zastoupení za klienty pravidelně realizujeme elektronická zadávací řízení s využitím elektronické aukce na dodavatele potravin a dalšího potřebného sortimentu. Výsledky elektronických zadávacích řízení jsou následně k dispozici na Nákupním portále, z něhož se objednává u dodavatelů za ceny vzešlé ze zadávacího řízení. Organizace, které nákupní portál využívají, tak mají zajištěno pravidelné porovnání cen, a celý proces výběru dodavatelů jednotlivých skupin nákupních položek (aukčních skupin) probíhá v režimu, který vyžaduje ZZVZ. Pro veřejnou správu tak proces nákupu přes Nákupní portál PECOSTA splňuje veškeré cíle a potřeby, které z novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek vyplývají,“ vysvětluje Ing. Petr Kostelný, MBA z firmy PECOSTA, a.s.

„Pro klienty z veřejné správy zajišťujeme nejen nákupy potravin, ale i Dynamický nákupní systém na jakékoliv komodity, nebo nákupy energií přes Komoditní burzu Praha. Výhodou je, že vždy ručíme za legislativní správnost.“ doplňuje Petr Kostelný.

Jak co nejsnadněji a co nejefektivněji aplikovat novelu zákona DO PRAXE v rámci NÁKUPU POTRAVIN?

Jak aplikovat novelu zákona č. 166/2023 Sb. do praxe v rámci nákupu potravin?
Pozvánka

Zveme Vás na pozdní snídani dne 21. 11. 2023 od 10.00–11.30 h. v Hotelu Royal Prague. Účast je zcela zdarma. Stačí se registrovat.

Rádi Vám představíme Aukční nákupy a Nákupní portál PECOSTA – plně funkční elektronický systém, který JIŽ SPLŇUJE veškeré cíle a potřeby, jež pro Vás z novelizovaného Zákona o zadávání veřejných zakázek vyplývají.

Ing. Petr Kostelný, MBA, CEO, PECOSTA, a.s.

Ing. Petr Kostelný, MBA
CEO, PECOSTA, a.s.