Kraj Vysočina dominoval soutěži Egovernment The Best 2023

22. 11. 2023 Kraj Vysočina Veřejná správa online

Hostingová centra Kraje Vysočina a Plzeňského kraje jsou nejlepším projektem elektronizace veřejné správy letošního roku v kategorii krajů.

Kraj Vysočina

„Hostingová nebo častěji technologická centra krajů slouží pro provoz informačních systémů krajského úřadu, služeb pro příspěvkové organizace, měst a obcí. Díky unikátnímu spojení dvou těchto technologických center provozovaných Krajem Vysočina a Plzeňským krajem je o využití služeb hostingu v těchto centrech zájem i ze strany krajů a státních institucí. Aktuálně jsou takto na Vysočině a v Plzni na základě smluv o spolupráci provozovány informační systémy ministerstva zdravotnictví, vnitra a šesti krajů.“ uvedl radní pro oblast informačních technologií Jan Břížďala.

Dalším letošním úspěchem Kraje Vysočina v prestižní soutěži Egovernment The Best bylo třetí místo v kategorii krajů pro službu „Střední školy v Kraji Vysočina – co se můžete dozvědět, když chcete u nás studovat“. „Dlouhodobě jsme řešili, jak zpřístupnit veřejnosti a uživatelům z řad školských organizací na území kraje komplexnější informace o středních školách na Vysočině tak, aby byla zajištěna jejich správnost, validita, spolehlivost a aktuálnost. Náš grafický analytický nástroj Střední školy v Kraji Vysočina – co se můžete dozvědět, když chcete u nás studovat poskytuje rodičům a potencionálním studentům sadu dat, která mohou usnadnit jejich rozhodování o budoucím studiu, potažmo o výběru povolání. Samozřejmě jsme při tom mysleli na snížení administrativní náročnosti a na komplexní digitalizaci. Nástrojem se nám povedlo soustředit informace z různých zdrojů do jednoho místa, přitom všichni uživatelé s nimi mohou pracovat online. V neposlední míře je možné tato data využít i pro rozhodování o posilování či utlumování výukových oborů“ informoval Jan Břížďala.

V rámci kategorie pro centrální projekty a projekty s celorepublikovým dosahem se Kraj Vysočina se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) umístil na třetím místě s projektem Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – služba přeshraniční ePreskripce a eDispenzace. Díky úspěšné realizaci v úzké spolupráci z kolegy z oddělení eReceptu SÚKLu mají nyní občané České republiky možnost využít eRecept vystavený v České republice pro vyzvednutí léků v jiném státě EU a naopak, občané jiného státu EU mohou vyzvednout léky v českých lékárnách s využitím elektronické preskripce vystavené v jejich domovského státě. Služba je nyní k dispozici v Polsku, Chorvatsku a Španělsku, další státy EU budou postupně přibývat. Od spuštění služby v červnu 2023 už stovky Čechů využily možnost vyzvednutí předepsaných léků v zahraničí.