Dva projekty Královéhradeckého kraje získaly prestižní ocenění v oblasti elektronizace veřejné správy

27. 11. 2023 Královéhradecký kraj Veřejná správa online

Dálkové odečty spotřeby energií v krajských budovách a jednotný krajský ekonomický informační systém obdržely ocenění v letošním ročníku celorepublikové soutěže Egovernment The Best 2023 – ICZ.

Královéhradecký kraj

Ekonomický systém JEKIS se umístil v kategorii krajů na druhém místě, odečty energií pak ve stejné kategorii získaly speciální ocenění. Předání diplomů proběhlo v rámci slavnostního večera 20. listopadu 2023 v pražském Obecním domě.

Kraj šetří energie mimo jiné prostřednictvím centrálního shromažďování a analýzy informací o jejich spotřebě v krajských budovách. V rámci těchto, úspěšných snah vznikl také právě inovativní projekt dálkových odečtů, který kromě přínosu v podobě efektivnějšího hospodaření s energiemi také snižuje rizika škod na majetku z důvodu havárií.

„Databáze spotřeb energií je také skvělým analytickým nástrojem pro plánování investic v oblasti energeticky úsporných opatření a instalace obnovitelných zdrojů energie. Velmi také přispěla k rozvoji systému energetického managementu kraje, který máme certifikovaný dle normy ISO 50001. Aktuálně nám jsou data v systému užitečným pomocníkem při přípravě tak zvaného alokačního klíče pro sdílení elektrické energie mezi krajskými organizacemi. Čekáme na konečné znění příslušného zákona, které ovlivní rozsah záměru kraje sdílet elektrickou energii z fotovoltaických elektráren přinejmenším právě mezi krajskými organizacemi,“ uvedla vedoucí oddělení projektového řízení krajského Centra investic, rozvoje a inovací Lenka Bacovská.

Investiční náklady na dálkové odečty činily 14 milionů korun, z nichž 10 milionů pokryla dotace. Na realizaci dálkových odečtů spolupracovalo Centrum investic, rozvoje a inovací se společností SOFTLINK.

Celorepubliková soutěž Egovernment The Best 2023 – ICZ: projekt dálkových odečtů spotřeby energií získal v kategorii krajů speciální ocenění

Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje – JEKIS realizovala pro kraj společnost HAiDA. Dotace ve výši přes 19 milionů korun pokryla většinu pořizovacích nákladů.

Celorepubliková soutěž Egovernment The Best 2023 – ICZ: ekonomický systém JEKIS se umístil v kategorii krajů na druhém místě

Letos proběhl již 18. ročník této prestižní soutěže, pořádané magazínem Egovernment ve spolupráci se skupinou ICZ. Přihlášené realizované projekty soutěžily v kategoriích obcí, měst, krajů a kategorii centrální. Celkem se zúčastnilo 46 projektů z celé republiky. Vyhlašovatelé udělili 19 ocenění, z toho pět v kategorii krajů.

Prostřednictvím soutěže jsou prezentovány přínosné projekty veřejné správy v oblasti elektronizace z daného roku, které mohou být inspirativní pro ostatní.