MMR poskytne vzdělávacím institucím přes 703 milionů korun na vybavení pro žáky se speciálními potřebami

29. 11. 2023 MMR ČR Školství

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podporu infrastruktury v oblasti speciálního vzdělávání. Integrovaný regionální operační program (IROP), který pod ministerstvo spadá, vyčlenil více než 703 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče. Příjem žádostí odstartuje v květnu 2024.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Dílny pro ergoterapii, tréninkové byty a pracoviště. To a mnohem víc mohou žadatelé vybudovat díky právě vyhlášeným výzvám na podporu infrastruktury v oblasti speciálního vzdělávání. Cílem je pomoci školám začlenit žáky se speciálními potřebami do hlavního vzdělávacího proudu a usnadnit jejich přechod k samostatnému způsobu života,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Obě výzvy se zaměřují na podporu rozvoje infrastruktury školských poradenských zařízení, tedy pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center. Ty mohou požádat například o podporu na rozšíření kapacit a zajištění bezbariérovosti. Výzvy podporují rovný přístup k inkluzivnímu vzdělávání a kvalitním poradenským službám v oblasti vzdělávání.

95. výzva IROP podpoří projekty na území méně rozvinutého regionu a je v ní k dispozici 451 555 870 Kč z EFRR. U výzvy, kde je požadován soulad s Regionálním akčním plánem (RAP), je alokace z EFRR pro jednotlivé kraje:

 • Karlovarský kraj – 28 066 330,79 Kč
 • Ústecký kraj – 82 811 558,91 Kč
 • Liberecký kraj – 40 352 357,75 Kč
 • Královéhradecký kraj – 48 233 166,68 Kč
 • Pardubický kraj – 42 795 548,67 Kč
 • Olomoucký kraj – 58 828 113,13 Kč
 • Moravskoslezský kraj – 103 693 133,25 Kč
 • Zlínský kraj – 46 775 660,82 Kč

96. výzva IROP je poté pro projekty na území přechodového regionu a je v ní k dispozici 251 978 440 Kč z EFRR. U výzvy, kde je požadován soulad s RAP, je alokace z EFRR pro jednotlivé kraje:

 • Středočeský kraj – 82 277 696,17 Kč
 • Jihočeský kraj – 32 176 419,50 Kč
 • Plzeňský kraj – 31 597 867,01 Kč
 • Kraj Vysočina – 29 437 709,47 Kč
 • Jihomoravský kraj – 76 488 747,84 Kč

Kategorie regionů naleznete na webových stránkách IROP. Informace k semináři pro žadatele a příjemce určenému pro vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP.