ÚOHS publikoval sborník rozhodovací praxe o veřejných zakázkách v oblasti IT

22. 12. 2023 ÚOHS Veřejné zakázky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozšířil své oborové sborníky rozhodnutí o veřejných zakázkách o další oblast, kterou jsou zakázky v oblasti informačních technologií.

ÚOHS

Cílem těchto sborníků je v jedné publikaci shromáždit věcně zajímavá meritorní prvostupňová a druhostupňová rozhodnutí ÚOHS vydaná v rámci správních řízení zahájených na návrh či z moci úřední a podat čtenáři stručné shrnutí merita projednávané věci, jakož i nastínit některé úvahy prezentované v rámci uvedených rozhodnutí s cílem napomoci dobré zakázkové praxi.

V právě vydávané publikaci se tak zaměřujeme na rozhodnutí z období 1/2021 až 6/2023 dotýkající se problematiky v oblasti IT, mezi které řadíme zakázky na dodávky a služby související s poskytnutím hardware a software (zejm. provoz a rozvoj informačních systémů, licence, nástroje elektronické komunikace aj.).

Nehledě na výše uvedené platí, že závěry formulované v rozhodnutích zahrnutých do tohoto sborníku mají mnohdy přesah i mimo sféru jejich věcného zaměření, v důsledku čehož mohou být v mnoha případech aplikovatelné i na postupy zadavatelů v jiných odvětvích.