Liberecký kraj vyhlásí dotační program pro obce zaměřený na zvýšení bezpečnosti na školách, pokračuje také v prevenci a cvičeních

25. 1. 2024 Liberecký kraj Školství

Na mimořádném zasedání Bezpečnostní rady Libereckého kraje bylo hlavním bodem programu navrhnout konkrétní opatření v regionu po loňském útoku střelce v Praze. Účastníci jednání se shodli na potřebě vyhlásit nový Program 1.5 – ochrana škol jako možných měkkých cílů, ve kterém bude připraveno 5 milionů korun. Kraj také bude pokračovat ve financování projektů zaměřených na bezpečnost na školách. Přidal k tomu další dva miliony korun.

Liberecký kraj

„Je potřeba zdůraznit, že Liberecký kraj ochranu tzv. měkkých cílů řeší dlouhodobě. Organizujeme semináře pro veřejnost, využili jsme dotační titul Ministerstva vnitra a ve spolupráci s policií dvakrát do roka pořádáme cvičení na téma AMOK – útok aktivního střelce. Za poslední dva roky se uskutečnilo například na středních školách v Turnově, Frýdlantu, České Lípě a Jablonci nad Nisou. Nyní jsme přidali další dva miliony na projekty pro školy zřizované Libereckým krajem a připravujeme také dotační program pro obce jako zřizovatele škol, ale i pro církevní a soukromé školy na zvýšení bezpečnosti. Bude v něm 5 milionů korun, peníze na to využijeme z přebytku loňského hospodaření,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Reagujeme také na výsledek dotazníkového šetření, ze kterého vyplývá, že více než třetina škol nemá zpracované metodické plány, které potřebují na lepší zabezpečení budov, dětí a pedagogů. V tom jim chceme co nejvíce pomoci.“

Dotace z nového Programu 1.5 – ochrana škol jako možných měkkých cílů bude určena na opatření vedoucí k větší bezpečnosti škol jako měkkých cílů, stanovení bezpečnostních priorit, vytvoření funkčního systému ochrany a nastavení provázaných bezpečnostních opatření. Jeho vyhlášení bude schvalovat krajská rada letos v únoru, žádosti bude možné podávat od 25. března do 12. dubna 2024. Rozpětí mezi minimální a maximální výší dotace je 50 až 100 tisíc korun. Kraj se bude podílet 50 %.

„Druhou záležitostí věnující se také bezpečnosti, ale jež musíme od nového dotačního programu 1.5 odlišit, je projekt pro školy zřizované Libereckým krajem, který jsme spustili v roce 2023 a který navazuje na dotační titul Ministerstva vnitra z období 2019–2022. Do něj jsme po tragických událostech v Praze investovali 2 miliony korun pro letošní rok a se stejnými částkami počítáme i na roky příští tak, jak bude potřeba,“ dodal Jiří Čeřovský, náměstek pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem (většina středních škol v regionu, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, dětské domovy a základní školy speciální). Projekt se zaměřuje zejména na zpracování a revize bezpečnostních plánů škol a školských zařízení, teoretická školení a semináře pro zaměstnance škol a školských zařízení a praktická cvičení se zaměřením na útok na měkký cíl. „Již 25. ledna 2024 se kupříkladu koná takové praktické cvičení v Jablonném v Podještědí v dětském domově,“ dodal náměstek Čeřovský.

Dosavadní stručný přehled práce Libereckého kraje v oblasti bezpečnosti

  • V roce 2018 organizace seminářů pro odbornou veřejnost.
  • V období 2019–2021 kraj využil dotační titul Ministerstva vnitra na projekt „Ochrana a zabezpečení škol a školských zařízení jako měkkých cílů“.
  • Z dotačních titulů vynaloženo přibližně 3,5 milionu korun, zapojilo se 16 škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem a vzděláváním prošlo přes 300 pedagogických i nepedagogických zaměstnanců.
  • Dále ve spolupráci s policií – dvakrát do roka cvičení na téma „AMOK – útok aktivního střelce“. Za poslední dva roky se cvičení uskutečnila například na středních školách v Turnově, Frýdlantu, České Lípě a Jablonci nad Nisou.
  • Dotační titul ale skončil, a tak nyní krajský odbor školství má vlastní tříletý projekt na systematické proškolování dalších škol zřizovaných Libereckým krajem včetně jednoduchých metodických návodů k běžnému použití ve smyslu strategie UTEČ, SCHOVEJ SE, BOJUJ!

„Záhy po události v Praze jsem také z pozice náměstka pro školství zaslal dopis na všechny školy – i ty, které kraj nezřizuje – s žádostí o prověření a aktivaci bezpečnostních a režimových opatření k zajištění bezpečnosti dětí. Zaslal jsem jim též metodiku s názvem ‚Jak se zachovat v nouzových situacích‘. Obratem jsme ji také zveřejnili na Informačním a vzdělávacím portálu Libereckého kraje EDULK,“ uzavřel Jiří Čeřovský.

Filip Trdla