Politika územního rozvoje ČR

9. 2. 2024 ÚÚR Územní plánování

Vláda ČR na svém jednání dne 7. 2. 2024 schválila Aktualizaci č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky. Závaznost Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky nastane až den po zveřejnění Sdělení MMR o schválení Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky ve Sbírce zákonů, předpoklad v průběhu března 2024.