Spotřeba tepla klesla meziročně o více než 9 %

23. 4. 2024 ERÚ Energetika

Úsporná opatření i teplejší počasí. To jsou hlavní důvody klesající výroby i spotřeby tepla ze soustav centrálního zásobování. Spotřeba tepla byla v loňském roce nejnižší za 7 let, kdy Energetický regulační úřad (ERÚ) data eviduje.

Energetický regulační úřad

Výroba tepla (brutto) klesla v roce 2023 meziročně o 7,1 %, na 140,4 PJ. Výrazný pokles je navíc patrný již druhým rokem v řadě, v roce 2022 se výroba tepla snížila o 7,2 %. K nejvyššímu poklesu výroby došlo u tepláren spalujících černé uhlí (−14 %), dále hnědé uhlí (−8,4 %), zemní plyn (−8 %) a biomasu (−3,7 %). Rostla naopak výroba tepla z jaderných paliv (+30,1 %), ke které přispělo zahájení dodávek z JE Temelín do Českých Budějovic v posledním čtvrtletí roku.

Spotřeba tepla ze soustav centrálního zásobování teplem klesla meziročně o 9,4 %, na 67,8 PJ. Největším odběratelem tepla jsou tradičně domácnosti, které loni spotřebovaly 30,2 PJ (meziročně −6,5 %). Následuje průmysl se spotřebou 17,7 PJ (meziročně −13,4 %) a sektor obchodu, služeb, školství a zdravotnictví se spotřebou 15,7 PJ (meziročně −8,4 %).

„Úsporná opatření a nadprůměrné venkovní teploty vedou k úsporám napříč celou energetikou. Spotřeba elektřiny se loni snížila o více než 4 procenta, spotřeba plynu klesla o více než 10 procent a u spotřeby tepla vidíme pokles devítiprocentní. Ve všech případech přitom spotřeba klesá již druhým rokem v řadě a dosahuje rekordně nízkých hodnot,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Veškeré uvedené údaje vyplývají ze čtvrtletních zpráv o provozu teplárenských soustav, z nichž poslední čtvrtletní zprávu za loňský rok aktuálně zveřejnil ERÚ na svých webových stránkách. Čtvrtletní zprávy zohledňují předběžné údaje, které jsou v době vydání úřadu k dispozici. Celoroční zprávu o provozu teplárenských soustav za rok 2023 (s konečnými souhrnnými údaji) vydá ERÚ v prvním pololetí tohoto roku.