Společné jednání rad: město s krajem si vycházejí vstříc

6. 5. 2024 Pardubický kraj Regiony

Některé projekty v krajském městě se neobejdou bez dobré spolupráce a komunikace mezi krajem a městem. To se daří i díky pravidelným společným zasedáním rad obou samospráv. Nejde jen o samotné informování o dalších záměrech, ale také o koordinaci různých projektů a možnosti spolupráce, které mohou výsledek vylepšit v zájmu veřejnosti.

Pardubický kraj

Na společném čtvrtečním zasedání v sále Jana Kašpara probírali radní města i kraje záležitosti civilního letiště, dopravní situaci u nemocnice, rozvoj areálu Automatických mlýnů a další body.

Letiště potřebuje zatraktivnit

Jedním ze stěžejních bodů jednání bylo téma pardubického letiště a jeho budoucnosti. „Shodli jsme se na tom, že je nutné, aby se personální změny ve společnosti EBA co nejméně dotkly cestujících. Zároveň jsme se dohodli na tom, že necháme co nejdříve vypracovat studii využitelnosti celého území letiště, abychom podle ní mohli postupovat i v jednání s dalšími investory, kteří by tento areál výrazně zatraktivnili například hotelem nebo restaurací,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Kraj přichází s řešením parkování u nemocnice

Dalším výrazným tématem našeho jednání bylo parkování v pardubické nemocnici a v její bezprostřední blízkosti. „Jsme rádi, že nám město vyšlo vstříc s pozemky u železniční zastávky u nemocnice. Díky tomu a úpravám silnice, které zasáhnou do současného areálu nemocnice, zde můžeme zvýšit kapacitu parkovacích míst o 60, což není málo. Občané se ale musí připravit na to, že rekonstrukce bude pár měsíců trvat a po tu dobu bude situace dočasně horší, než nyní. Proto prosíme o koordinaci s dalšími záměry v okolí a hledáme možnosti náhradního parkování,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a pokračoval: „Potom na to naváže výstavba menšího parkovacího domu pro 200 aut v místě původního heliportu, se kterou počítáme z krajských prostředků.“

Město Pardubice nyní v této lokalitě připravuje řešení sjezdu z rychlodráhy na nadjezd u nemocnice, což by mohlo výrazně ulevit provozu v centru.

Automatické mlýny a zámek táhnou místní i turisty

Náměstek hejtmana Roman Línek informoval zástupce města o projektech na pardubickém zámku a o architektonické soutěži na dostavbu Gočárovy galerie. Právě tato dvě místa jsou v poslední době ve středu zájmu jak místních obyvatel, tak mnoha turistů, kterým však stále chybí ubytovací kapacity v krajském městě. „Společně jednáme také o možných úpravách nábřežní komunikace podél Automatických mlýnů, na kterých se musí podílet i Povodí Labe a další účastníci. Cílem by mělo být umožnit lepší přístup k řece a případné náplavce a oživit řeky o rekreační plavbu,“ nastínil Línek.

„Naše město má k tomuto záměru připravenou koncepci veřejných prostranství v městské památkové rezervaci, ze které bychom měli vycházet při dalších jednáních, kromě modernizace komunikací jde také o další krok ke zlepšení rekreačních možností na březích jedné z našich řek,“ řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová.

Dalšími diskutovanými tématy byly například plánovaná výstavba kraje v areálu Ke Tvrzi, nebo záměry střediska vodních sportů v Marina kempu Stéblová.